no jab for me - foreign4ไม่มีการฉีดยาสำหรับฉัน

18 พฤษภาคม 2021 แปลโดย Paul Adams โดยใช้ LingvaNex

ข้อความในเว็บไซต์นี้ได้รับการยืนยันด้วยข้อเท็จจริงที่จะยืนในศาล. ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวต้องมีการไหลของข้อมูล. คลิกที่ส่วนที่เชื่อมโยงหลายมิติเพื่อนําคุณไปยังแหล่งข้อมูลหลักเช่น CDC, WHO, เอกสาร FDA.

ใครก็ตามที่พยายามจะลงเว็บไซต์นี้จะถูกตั้งชื่อให้เป็น codefendant ในนูเรมเบิร์ก 2.0 เพื่อเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ. ซึ่งรวมถึงโซเชียลมีเดีย. ทนายความกําลังยืนเคียงข้าง.

ฉันต้องการแสดงความยินดีกับคุณเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับจํานวนงานที่เหลือเชื่อที่คุณได้นําเสนออย่างกระชับและคล่องแคล่ว. หากต้องการรวบรวมมันอย่างดี ... และตรงไปที่จุด ... ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่คุณประสบความสําเร็จ x10. ~ Jeff Rense (Rense.com)

เราก่อตั้งคณะกรรมการสันติภาพแห่งชาติในเดือนตุลาคม 2562 ที่เมืองเดอร์บันแอฟริกาใต้เพื่อเป็นเสียงแห่งความคิดเห็นสาธารณะและความจริง เรามีพิพิธภัณฑ์แห่งความจริงและหอสมุดหลักฐานรวมตัวกันในช่วง 27 ปีที่ผ่านมาและที่สําคัญกว่านั้นในช่วงระยะเวลาก่ออาชญากรรม COVID 19 ครั้งนี้ มนุษยชาติ. เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องมีศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: สร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นและความสัมพันธ์เหล่านั้นกับนักคิดที่สําคัญและนักวางแผนเชิงกลยุทธ์และเราบรรลุเป้าหมายนี้และหวังว่าจะได้ทํางานร่วมกับคุณในอนาคต. ~ ดร. P. M .

ในฐานะมืออาชีพด้านกฎหมายที่กําลังทํางานในคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตส่วนประกอบวัคซีน Covid 2 รายฉันสามารถบอกคุณได้ว่าการวิจัยและการค้นพบของคุณมีความแม่นยํามาก. หลังจากตรวจสอบการผลิตเอกสารเราได้รับส่วนผสมในวัคซีนและการศึกษาสัตว์ที่ตามมานั้นน่ากลัวอย่างยิ่ง. และฉันไม่ได้เป็นหมอหรือผู้เชี่ยวชาญ แต่ฉันสามารถอ่านและมีสามัญสํานึก. อัตราการตายของสัตว์ในการศึกษาเหล่านี้เพิ่มขึ้นกว่า 90%. ฉันหวังว่าคนเหล่านี้จะหยุดในไม่ช้า. ฉันกลัวเวลาที่มันจะสายเกินไปและไม่มีใครสามารถรับผิดชอบได้... ฉันเห็นด้วยกับงานวิจัยของคุณ 100% และจะกระจายการรับรู้ภายในอันตรายต่อสิทธิ์ของลูกค้าของเรา. ~ J. K .

นี่เป็นเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมขอบคุณ. ~ สังคมแคนาดาเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในนโยบายสาธารณะฉันอยากจะบอกว่าขอบคุณสําหรับเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมนี้. แม้ว่าฉันจะทําการวิจัยด้วยตัวเองและตัดสินใจว่าวัคซีนไม่ใช่สําหรับฉัน แต่ลูกสาวที่เป็นผู้ใหญ่ของฉันมีไฟเซอร์หนึ่งนัดแล้ว. หลังจากคําพูดที่แข็งแกร่งกับเธอฉันขอร้องให้เธออ่านเว็บไซต์ของคุณและเริ่มทําวิจัยของเธอเอง. หากไม่ใช่สําหรับคุณฉันจะสูญเสียสิ่งที่ต้องทําเพราะงานของคุณอาจช่วยชีวิตเธอได้. ขอบคุณสําหรับทุกสิ่งที่คุณทํา. ~ M. M .

เราก่อตั้งคณะกรรมการสันติภาพแห่งชาติในเดือนตุลาคม 2562 ที่เมืองเดอร์บันแอฟริกาใต้เพื่อเป็นเสียงแห่งความคิดเห็นสาธารณะและความจริง เรามีพิพิธภัณฑ์แห่งความจริงและหอสมุดหลักฐานรวมตัวกันในช่วง 27 ปีที่ผ่านมาและที่สําคัญกว่านั้นในช่วงระยะเวลาก่ออาชญากรรม COVID 19 ครั้งนี้ มนุษยชาติ. เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องมีศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: สร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นและความสัมพันธ์เหล่านั้นกับนักคิดที่สําคัญและนักวางแผนเชิงกลยุทธ์และเราบรรลุเป้าหมายนี้และหวังว่าจะได้ทํางานร่วมกับคุณในอนาคต. ~ ดร. P. M .

เว็บไซต์ที่ดีขอบคุณ. ฉันได้พูดคุยเกี่ยวกับมันในการแสดงของฉัน. ได้ยินครั้งแรกเกี่ยวกับมันจากผู้โทรใน InfoWars. ~ ข่าวอาวุธ.

เธอรู้รึเปล่า?

1. องค์การอาหารและยาไม่อนุมัติการรักษาด้วยยีน Moderna หรือ Pfizer mRNA ที่พวกเขาขนานนามว่า "วัคซีน". มันอนุญาตเพียงพวกเขา. Fauci ยืนยัน. แพทย์ 19 คนเตือนโลกของอันตราย. Astra ⁇ eneca กําลังถูกทิ้งโดย 24 ประเทศและโดย Ontario ณ วันที่ 11/21 พฤษภาคม. Johnson & Johnson, Viral Vector (1) "การฉีด" ที่ได้รับอนุญาตการใช้ฉุกเฉินในเดือนกุมภาพันธ์. 27, 2021, ถูกหยุดโดยหลายรัฐเนื่องจากการก่อตัวของลิ่มเลือด. CDC ได้รับการยืนยันแล้ว. แต่การกระจายกลับมาทํางานต่อหลังจากหยุดชั่วคราว 10 วัน. CDC ยังยืนยัน (2) Pfizer & Moderna jabs เป็น "วัคซีน" ที่อันตรายที่สุดซึ่งแสดงในแผนภูมิแท่งและวิดีโอที่มีการนําทางทีละขั้นตอนของเว็บไซต์ VAERS. ส่วนผสม SM-102 ที่ไม่แนะนําสําหรับการใช้งานของมนุษย์หรือสัตวแพทย์ควรนําแคมเปญกระทุ้งทั้งหมดไปสู่การหยุดร้องเสียงกรี๊ด.

แม้แต่ NIH อันทรงเกียรติก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่า:

A. "ความเข้าใจของผู้ป่วยเป็นส่วนสําคัญของการประชุมมาตรฐานจริยธรรมทางการแพทย์ของความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวในการออกแบบการศึกษา"

และ

B. "วัคซีน COVID-19 ที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการทําให้เป็นกลางแอนติบอดีอาจทําให้ผู้รับวัคซีนไวต่อโรคที่รุนแรงกว่าหากพวกเขาไม่ได้รับการฉีดวัคซีน."

ภาพหน้าจอ

. แต่สั่งให้สื่อเงียบ..
ต่อเนื่องกับการเล่าเรื่องที่แยกจากกัน CDC ระบุไว้ในส่วนหนึ่ง:

"ในพื้นที่สาธารณะผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างเต็มที่ควรปฏิบัติตามแนวทางเพื่อปกป้องตนเองและผู้อื่นรวมถึงการสวมหน้ากากที่มีอุปกรณ์ครบครันการเบี่ยงเบนทางกายภาพ (อย่างน้อย 6 ฟุต) หลีกเลี่ยงฝูงชนหลีกเลี่ยงช่องว่างที่มีการระบายอากาศไม่ดี มือบ่อย ๆ และทําตามคําแนะนําในสถานที่ทํางานหรือโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง. ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างสมบูรณ์ควรดูอาการของ COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการสัมผัสกับคนที่สงสัยหรือได้รับการยืนยัน COVID-19."

และในหน้าเดียวกัน (ไม่น้อยกว่า) เพิ่ม:

"วัคซีนที่ได้รับอนุญาตในปัจจุบันในสหรัฐอเมริกามีประสิทธิภาพสูงในการปกป้องผู้ที่ได้รับวัคซีนจาก COVID-19 ที่มีอาการและรุนแรง."

2. การทดลองทางคลินิกจะแล้วเสร็จในปี 2566 มี บริษัท วัคซีน 12 แห่งที่เพิ่มการตลาด. ข้อมูลที่สําคัญสําหรับผู้หญิงเกี่ยวกับอาการการสืบพันธุ์หลังการฉีดวัคซีนกําลังเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการชี้แจงในบทความนี้เนื่องจากไวรัสไม่ได้ถูกแยกและอาการเลียนแบบไข้หวัดใหญ่ Covid19 ถือเป็นตัวแปรไข้หวัดใหญ่. และใช่ผู้คนสามารถตายจากโรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคไข้หวัด. ในความเป็นจริงปอดของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่อาจได้รับความเสียหายมากกว่าผู้ป่วย Covid. และการแข็งตัวของเลือดก็เป็นเรื่องธรรมดาในผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่

บางคนอาจโต้แย้งว่า SARS-CoV-2 ได้รับการพัฒนาในห้องปฏิบัติการ Gain-of-Function. Fauci ได้รับการย่างเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเขาและโกหกตามธรรมชาติแม้จะมีหลักฐานว่า NIH ของเขาได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการ Gain-of-Function.

นั่นคือที่สงสัย.

ข้อพิจารณาหลักคือว่าการฉีดทดลองได้รับการรับประกันสําหรับโรคที่มีอัตราการรอดชีวิต 99.9% หรือไม่. ฉันเป็นวัคซีนที่ได้รับการทดลองจริงและผ่านการทดสอบ (ปลอดภัย). ฉันไม่ได้สําหรับการบําบัดยีนทดลองที่ได้รับการสนับสนุนจากการศึกษาสัตว์หายนะที่ใช้กับมนุษย์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์. คณะกรรมการประชาชนชาวอิสราเอลกล่าวถึงการยิงของไฟเซอร์: ไม่เคยมีวัคซีนที่ทําร้ายคนจํานวนมาก

3. FDA & CDC ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนมากกว่า 20 ผลข้างเคียงรวมถึงความตายที่เกี่ยวข้องกับการฉีด Covid19 ซึ่งถูกกล่าวถึงในการประชุมตุลาคม 2020 ดู pg. เอกสาร 16 ฉบับ. ศูนย์ข้อมูลวัคซีนแห่งชาติรายงานผู้เสียชีวิตจากการฉีด Covid19 4,057 ราย ณ วันที่ 5/7/2564 และหนึ่งในสามของการเสียชีวิตเกิดขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง. แพทย์ที่มีชื่อเสียง 5 คนพูดคุยกันว่า Covid jab เป็น bioweapon ได้อย่างไร

4. mRNA jab ให้การสังเคราะห์, โมเลกุลอนินทรีย์ (อุปกรณ์ทางการแพทย์) ที่โปรแกรมเซลล์ของคุณเพื่อสังเคราะห์เชื้อโรคในรูปแบบของโปรตีนขัดขวางที่ระบบภูมิคุ้มกันของคุณจะต้องต่อสู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของคุณ, ตามผู้เชี่ยวชาญเช่นนักชีววิทยาโมเลกุลและนักภูมิคุ้มกันวิทยา, ศาสตราจารย์โดโลเรสคาฮิล. เธออธิบาย. Fauci ยืนยัน. ดร. Lee Merritt ยืนยันอีกครั้ง.

คนอื่น ๆ เรียกมันว่า Information Therapy ที่แฮ็คซอฟต์แวร์แห่งชีวิตตามหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ [Mode RNA] ของ Moderna. คุณกลายเป็นจีเอ็มโอ ดร. Sherri Tenpenny ทําแผนที่กลไกแปดอย่างที่อาจส่งผลให้ Covid jab ตาย

5. mRNA jab ไม่ได้ป้องกันคุณจากการทําสัญญา Covid19 หรือจากการส่ง. ดร. Steve Hotze อธิบายรายละเอียด. Fauci ยืนยัน. แต่แล้วก็ขัดแย้งกับตัวเอง.

กราฟ CDC เน้นย้ําว่าความเป็นจริงการพิสูจน์การฉีดเหล่านี้ไม่ได้ผลและหนังสือเดินทางการฉีดนั้นไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง.

ในสหรัฐอเมริกามีผู้คนมากกว่า 115 ล้านคนถูกฉีดยาเมื่อวันที่ 5/10/21. CDC ได้หยุดรายงานจํานวนผู้ป่วยติดเชื้อ Covid หลังการฉีดวัคซีน ณ วันที่ 5/1/2564. ตัวเลขน่าอายเกินไป. การนับครั้งสุดท้ายอยู่ที่การติดเชื้อหลังการฉีดวัคซีน 9,245 ครั้งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 132 รายหรืออัตราการเสียชีวิต 1.4%. ใช้อัตราส่วนเดียวกันเนื่องจากจํานวนผู้เสียชีวิตหลังการฉีดวัคซีนล่าสุดอยู่ที่ 223 และมอบให้ดร. คําจํากัดความการตายแบบเสรีของ Birx เราสามารถประเมินจํานวนการติดเชื้อหลังการฉีดวัคซีนในปัจจุบันได้ประมาณ 15,930.

นอกจากนี้ "การฉีดวัคซีน" ที่ไม่สมบูรณ์สามารถเพิ่มการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่รุนแรงสูงตามบทความ NCGI นี้. การศึกษาเกี่ยวกับหนูสรุปว่าโปรตีนขัดขวางจาก "การฉีดวัคซีน" อาจทําให้ปอดเสียหาย

คุณรู้หรือไม่ว่า...

6. CDC ทําให้อัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นสําหรับ Covid19 ซึ่งไม่ได้โดดเดี่ยวโดยการสอนผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ในวันที่ 24 มีนาคม, 2020 คําสั่งให้กําหนดสาเหตุของการเสียชีวิตเป็น Covid19 สําหรับการเสียชีวิตทั้งหมด, ไม่ว่าผู้ป่วยจะทําการทดสอบในเชิงบวกสําหรับ Covid19 หรือหากพวกเขามีอาการอื่น ๆ, บนสมมติฐานเพียงพวกเขาอาจติดเชื้อ, เพื่อเพิ่มความกลัว. นี่คือเอกสาร. แพทย์ได้กล่าวต่อสาธารณชนว่าพวกเขาถูกกดดันให้ทําเครื่องหมาย Covid19 ในใบมรณะบัตร. นี่คือรายการ:

ดร. Dan Erickson

ดร. Scott Jensen

ผู้อํานวยการโรคติดเชื้อ Kris Ehresmann

ความผิดพลาดนี้โดย CDC ขัดต่อกฎระเบียบของรัฐบาลกลางตาม IPAK หน่วยงานรัฐบาลกลางแต่ละแห่งจะต้องส่งข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการไปยัง Federal Register ตามด้วยความคิดเห็นสาธารณะ 60 วันและกระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อนก่อนที่จะทําการเปลี่ยนแปลง.

ความจริงก็คือว่าชาวอเมริกัน 60,000 คนเสียชีวิตทุกสัปดาห์อย่างสม่ําเสมอทั้งก่อนและหลัง Covid กลัว - ข้อมูลเพิ่มเติม - ในขณะที่การเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่และโรคอื่น ๆ ลดลง. Johns Hopkins PhD, Genevieve Briand ซึ่งการค้นพบทําลายการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นถูกเซ็นเซอร์โดยเพื่อนร่วมงานของเธอซึ่งน่าจะเป็นเพราะทั้ง CDC และ Bill Gates กองทุน Johns Hopkins

7. CDC ยอมรับในภายหลังว่า 94% ของการเสียชีวิตมีเงื่อนไขพื้นฐาน. นั่นหมายความว่ามีผู้เสียชีวิต 581,573 รายที่เกิดจากโรคไข้หวัดใหญ่สวมหน้ากากเป็น SARS-CoV-2 มีเพียง 6% เท่านั้นที่เกิดโดยตรงจาก Covid19 หรือ 34,894 รายเสียชีวิต. หากมี 32,681,787 รายจนถึงปัจจุบันที่นําอัตราการเสียชีวิตที่แท้จริงมาสู่ 0.106%

8. อัตราการรอดชีวิตของ Covid19 จึงอยู่ที่ประมาณ 99.9%. เมื่อใช้ประชากรของรัฐเป็นตัวหารอัตราการตายจะต่ํากว่าตั้งแต่ 36 ถึง 247 คนต่อ 100,000 คน. ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 แม้จะมีหมายเลขแพทย์และการทดสอบที่ผิดพลาด CDC ก็มาถึงอัตราการรอดชีวิตต่อไปนี้:

อายุ 0-17 99.998%

อายุ 18-49 99.95%

อายุ 50-64 99.4%

อายุ 65 ⁇ 91%

9. CDC ก้อนปอดบวมไข้หวัดใหญ่และ Covid19 เป็นโรคระบาดใหม่ที่เรียกว่า PIC เพื่อขยายการเสียชีวิตของ Covid19. สถิติ CDC สําหรับสัปดาห์ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2020 ยืนยันว่าโรคปอดบวมและไข้หวัดใหญ่รวมกับ Covid เพื่อขยายอัตราการตาย. ก.พ. 5, 2021 รายงานทําเช่นเดียวกัน. การทําให้งงงวยถูกขีดเส้นใต้ในหน้าผลการค้นหาซึ่งมีการกล่าวถึงเฉพาะ "(P&I)" แต่กราฟ PIC จะปรากฏขึ้นเมื่อคลิกลิงก์. การเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้ลดลงจาก 61,000 ในปี 2561 เป็น 22,000 ในปี 2563 ในขณะที่การทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสามในสหรัฐอเมริกา

10. โรงพยาบาลจะได้รับเงิน $ 13,000 สําหรับการรับเข้า Covid19 ทุกครั้งและ $ 39,000 สําหรับผู้ป่วยทุกรายที่วางเครื่องช่วยหายใจโดยเฉลี่ย. แพทย์และพยาบาลที่มีหลักฐานเพิ่มเติมมีคําสั่งให้วางผู้ป่วยที่มีเครื่องช่วยหายใจที่ทดสอบเชิงลบและฆ่าพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณทราบหรือไม่ว่า...

11. การทดสอบ PCR ไม่ได้ตรวจจับอนุภาค SARS-CoV-2 แต่อนุภาคจากไวรัสจํานวนเท่าใดก็ตามที่คุณอาจเคยทําสัญญาไว้ในอดีตและคดีอาชญากรรมต่อมนุษยชาติกําลังถูกเปิดตัวโดยทนายความชาวเยอรมันสําหรับการฉ้อโกงนี้. แม้แต่ Fauci ก็ยอมรับว่าการทดสอบ PCR ไม่ทํางาน. ใครสํารองเขา. ในเอกสาร CDC นี้แนวทางการทดสอบระบุว่าสามารถลบเชิงลบและบวกได้ - หน้า 39. การทดสอบ PCR ไม่สามารถแยกแยะโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสอื่น ๆ - หน้า 40.

แต่ที่สําคัญที่สุด, ในหน้า 42, SARS-CoV-2 ไม่เคยถูกแยกในตัวอย่างแรก: "เนื่องจากไม่มีไวรัสเชิงปริมาณที่แยกได้ของ 2019-nCoV สําหรับการใช้ CDC ในเวลาที่การทดสอบได้รับการพัฒนาและการศึกษานี้ดําเนินการ, ชุดทดสอบที่ออกแบบมาสําหรับการตรวจจับของ 2019-nCoV RNA ได้รับการทดสอบด้วยหุ้นที่โดดเด่นของในหลอดทดลองคัดลอกความยาวเต็ม RNA ".

ทั้ง CDC ไม่สามารถให้ตัวอย่างของ SARS-CoV-2 และห้องปฏิบัติการ Stanford และ Cornell และในการสัมภาษณ์ของ CNN Fauci กล่าวว่าเขาไม่ได้รับการทดสอบเนื่องจากไม่จําเป็นต้องทดสอบคนที่ไม่มีอาการ. เขาย้ําว่าคนที่ไม่มีอาการไม่เคยเป็นแรงผลักดันของการระบาดใหญ่. อีกครั้งใครสํารองเขา.

CDC เล่นเป็นใบ้เกี่ยวกับเกณฑ์รอบสูง 37 ถึง 40 ที่ใช้สําหรับการทดสอบ COVID PCR ซึ่งให้ผลบวกปลอม 85-90%. แต่ตอนนี้มันยอมรับเกณฑ์ที่ต่ํากว่า 28 รอบสําหรับการทดสอบหลังวัคซีน

การพัฒนาครั้งใหญ่ 8 มิถุนายน 2564
เราเพิ่งได้เรียนรู้ว่าผ้าเช็ดจมูกบางชนิดอิ่มตัวด้วย Ethelyn Oxide (EO) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ก่อมะเร็งและสามารถทำลาย DNA ของมนุษย์และทำให้มีบุตรยากได้ สิ่งนี้ถูกระบุโดย Cassandra S. Dunn ผู้ตรวจสอบทางการแพทย์ที่ผ่านการรับรอง

12. มีคดีความในงานตั้งชื่อแอนโทนี่ Fauci เป็นจําเลยและอื่น ๆ. นี่คือรายการบางส่วน:

Martin Ackermann หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติ Covid-19 และ "ฝ่ายอื่น ๆ ต่ออาชญากรรม" ถูกตั้งข้อหาโดยเจตนาและประสบความสําเร็จในการทําให้ประชากรหวาดกลัวตามมาตรา 258 แห่งประมวลกฎหมายอาญา.
คดีฟ้องร้อง CDC ถูกฟ้องเพื่อระงับข้อมูลอย่างผิดกฎหมายภายใต้ FOIA
WHO พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ผลิตทดสอบ PCR กําลังถูกฟ้องร้องโดยดร. Reiner Fuellmich. นี่คือการอัปเดตและวิธีการเข้าร่วมในชุดปฏิบัติการคลาสนี้
พยาบาลกําลังฟ้องซีอีโอของโรงพยาบาลสําหรับการทดสอบ COVID-19 ที่ประดิษฐ์ขึ้น
ครูชาวแคลิฟอร์เนียกําลังฟ้องร้องให้รับวัคซีนทดลองข่าวประชาสัมพันธ์
รัฐบาลนอร์เวย์กําลังเผชิญกับอาชญากรรมต่อคดีความของมนุษยชาติ
รัฐบาลสหราชอาณาจักรจะต้องเผชิญกับคดีอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
อิสราเอลกําลังก่ออาชญากรรมต่อคดีความต่อมนุษยชาติต่อรัฐบาลของตนเอง
รัฐบาลบริติชโคลัมเบียถูกฟ้องร้องโดยสมาคมแคนาดาเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในนโยบายสาธารณะ
รัฐบาลแคนาดากําลังเผชิญกับการต่อสู้ทางกฎหมายจากทนายความรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุด Rocco Galati ที่ต้องการเห็น Bill Gates ถูกจําคุก
ฟลอริด้าฟ้องรัฐบาลและ CDC
แพทย์แนวหน้าของอเมริกากําลังมองหาโจทก์ในชุดปฏิบัติการระดับเพื่อป้องกันไม่ให้ FDA ออก EUA สําหรับการฉีดเด็กอายุ 12-15 ปีด้วยการฉีด COVID แบบทดลอง
แพทย์สารภาพผิดต่อการฉ้อโกงทางชีวภาพ
ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน Leigh Dundas กําลังติดตามแคลิฟอร์เนียเพื่อพยายามฉีดวัคซีนเด็กโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง. และเช่นเดียวกับที่เธอบังคับให้ออเรนจ์เคาน์ตี้ถอยกลับจากหนังสือเดินทางวัคซีน
บริษัท กฎหมายของอังกฤษกําลังต่อสู้กับ 'No Jab, No Pay, No Job'
เจ้าหน้าที่ตํารวจแคนาดากําลังนํารัฐบาลออนแทรีโอขึ้นศาล
นิวซีแลนด์กําลังเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมายเกี่ยวกับการยอมรับการฉีด
สมาชิกทุกคนของรัฐสภายุโรปได้รับการแจ้งความรับผิด. ส่วนหนึ่งของการแจ้งเตือนอ่าน:
"นอกจากนี้คุณอาจต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวในการสนับสนุนอาชญากรรมต่อมนุษยชาติซึ่งหมายถึงการกระทําที่มีความมุ่งมั่นโดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่แพร่หลายหรือเป็นระบบซึ่งมุ่งต่อต้านพลเรือนซึ่งมุ่งมั่นในการดําเนินนโยบายของรัฐต่อไป."

ชุดปฏิบัติการระดับ $ 35 พันล้านสําหรับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติถูกฟ้องในศาลฎีกาแคนาดา
คดีอาชญากรรมต่อมนุษยชาติถูกฟ้องต่อ 'รัฐบาลสหราชอาณาจักร' และ 'ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่เสียหาย'
และเราเพิ่งได้รับความอบอุ่น. หากประชาชนชาวอิสราเอลได้นํารัฐบาลของพวกเขาไปที่ศาลอาญาระหว่างประเทศว่าด้วยอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ, อ้างว่าพวกเขากําลังถูกบีบบังคับให้ทําการทดสอบไม่เพียงพอ, ทดลองฉีด COVID โดยไฟเซอร์, ในการฝ่าฝืนรหัสนูเรมเบิร์ก, จากนั้นพลเมืองของรัฐใด ๆ (เวสต์เวอร์จิเนียมาถึงใจที่คนหนุ่มสาวติดสินบนด้วยเงิน $ 100 เพื่อจับกระทุ้ง) มีสิทธิและภาระผูกพันเดียวกัน. แน่นอนว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ได้รับวัคซีน Covid จํานวน 2.4 ล้านคนมีคุณสมบัติในการทดลองในนูเรมเบิร์ก. ไฟล์ Fauci-Covid19 เผยแพร่โดยดร. David E. Martin อยู่ในโดเมนสาธารณะ.

13. การบําบัดและป้องกันโรคสําหรับ coronaviruses เช่น Hydroxychloro ⁇ uine ได้รับการอนุมัติในเว็บไซต์ WHO, CDC และ NIH.

แต่ทันใดนั้นในปี 2020 พวกเขาถูกแบน. ทําไม? เพราะตามกฎขององค์การอาหารและยาเฉพาะในกรณีที่ไม่มีการรักษาทางเลือกสามารถล้างวัคซีนที่ยังไม่ทดลองสําหรับการอนุญาตใช้ในกรณีฉุกเฉิน. ในปี 2020 บริษัท Apotex ของแคนาดาได้ให้ HC ⁇ ไป. แม้หลังจากวารสารการแพทย์อเมริกันอนุมัติการใช้ HC ⁇ สําหรับผู้ป่วยนอก HC ⁇ ก็ไม่พบในสหรัฐอเมริกา ตอนนี้แพทย์กําลังขอร้องให้ Ivermectin ใช้รักษาอย่างปลอดภัย. นี่คือผลลัพธ์กราฟิกในอินเดีย

แพทย์ในอินเดียและสหราชอาณาจักรพูดออกมา. คอสตาริกาใช้ HC ⁇ อย่างกว้างขวางในขณะที่โนวาร์ทิสบริจาคให้เม็กซิโก. ในอินเดียแพทย์กําลังสั่งยาชุด ⁇ iverdo

แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ 57 คนเรียกร้องให้หยุดการฉีดวัคซีน Covid ทั้งหมดทันที

อดีต Pfizer VP และนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ดร. Michael Yeadon แสดงความรังเกียจต่อชุมชนแพทย์

14. แพทย์แนวหน้าที่พยายามอธิบายประโยชน์ของการบําบัดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจะถูกปิดปากและบางคนมีใบอนุญาตถูกระงับ. สรุปโดยย่อโดยดร. Simone Gold ซึ่งเป็นทนายความและผู้ก่อตั้ง Front Line Doctors ของอเมริกาเป็นสิ่งที่ต้องดู.

วารสารการแพทย์ของอังกฤษก็ขาดอันดับและอ้างถึงการทุจริตและการปราบปรามวิทยาศาสตร์. World Doctors Alliance เข้าร่วมการต่อต้าน. ในออสเตรเลียเครือข่ายการแพทย์ Covid เป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อาวุโสที่ต่อต้านการจัดตั้ง

15. Fauci, ซึ่งความคิดเห็นแตกต่างกันไปตามขั้นตอนของดวงจันทร์, และ CDC ได้พลิกหน้ากาก, พื้นผิวที่ปนเปื้อน, การแพร่กระจายที่ไม่มีอาการ, การทดสอบ, และเพิ่งได้รับการยอมรับเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าภูมิคุ้มกันของฝูงจะเกิดขึ้นเมื่อแอนติบอดีแพร่กระจายโดยผู้ที่เอาชนะโรค (99.9%) แต่ก็ยังแนะนําให้ห่างเหินทางสังคม, เฉพาะตอนนี้จาก 6 ฟุตถึง 3 ฟุต, ส่งผลให้แผนที่ล็อคดาวน์นี้; ในขณะที่สหราชอาณาจักรกําลังโปรโมตภาพกระทุ้งครั้งที่ 3 และบูสเตอร์ประจําปีสําหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี.

อีกครั้งในความพยายามที่กระตุ้นให้เกิดความกลัวในวันที่ 7/21 พฤษภาคม CDC ได้ปรับปรุงเกณฑ์ของวิธีการแพร่เชื้อไวรัสในอากาศ

เมื่อพูดถึงภูมิคุ้มกันฝูงองค์การอนามัยโลกได้เปลี่ยนแปลงคําจํากัดความ 7 มิถุนายน 2563 จาก:

"ภูมิคุ้มกันฝูงคือการป้องกันทางอ้อมจากโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นเมื่อประชากรมีภูมิคุ้มกันทั้งผ่านการฉีดวัคซีนหรือภูมิคุ้มกันที่พัฒนาผ่านการติดเชื้อก่อนหน้านี้"

ถึง:

"ภูมิคุ้มกันฝูงหรือที่เรียกว่า" ภูมิคุ้มกันของประชากร "เป็นแนวคิดที่ใช้สําหรับการฉีดวัคซีนซึ่งประชากรสามารถได้รับการปกป้องจากไวรัสบางชนิดหากถึงเกณฑ์ของการฉีดวัคซีน. ภูมิคุ้มกันฝูงสามารถทําได้โดยการปกป้องผู้คนจากไวรัสไม่ใช่โดยการเปิดเผยพวกเขา "ในเดือนพฤศจิกายน. 13, 2020.

แต่มันกลับตําแหน่งอีกครั้งในเดือนธันวาคม. 2020 ด้วยคําสั่ง inane นี้:

"วัคซีนฝึกระบบภูมิคุ้มกันของเราเพื่อสร้างโปรตีนที่ต่อสู้กับโรคหรือที่เรียกว่า" แอนติบอดี "เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นเมื่อเราสัมผัสกับโรค แต่ - วัคซีนทํางานโดยไม่ทําให้เราป่วย. ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจะได้รับการปกป้องจากโรคที่เป็นปัญหาและส่งผ่านเชื้อโรคทําให้เกิดโซ่ส่ง "

และพวกเขายังคงโพสต์เป้าหมาย. การทดลองไฟเซอร์เตือนผู้ชายให้อยู่ห่างจากหญิงตั้งครรภ์... แต่ตอนนี้ CDC กําลังผลักดันให้หญิงตั้งครรภ์ใช้สารชีวภาพทดลองโดยไม่ต้องคิดอีกเลย. แพทย์ที่มีมโนธรรมไม่อนุญาตให้ผู้ฉีดวัคซีนในสํานักงานของพวกเขาเพื่อปกป้องพนักงานหญิงของพวกเขา

. และนั่น..

16. การบาดเจ็บและเสียชีวิตโดย jabs mRNA เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ. VAERS รายงานการบาดเจ็บสาหัส 17,180 ครั้งที่ 5/7/21. ในไตรมาสแรกของปี 2564 มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 6,000% จากการฉีดจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว. กราฟฟิคกระทุ้งดูเหมือนตัดบนแข็งเพื่ออ้างทนายความ Rocco Galati. และนั่นคือถ้าตามการศึกษาของฮาร์วาร์ดมีเพียง 1% ของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน

17. CDC ในครั้งเดียวแนะนํา DDT สําหรับใช้ในบ้านและใช้กลยุทธ์ความกลัวเดียวกันในการขายวัคซีนสําหรับ H1N1 ในปี 2009 และสําหรับไข้หวัดหมูในปี 1976

18. เอกสารพิสูจน์ว่าสื่อจะต้องเป็นผู้เล่นหลักในการสร้างโฆษณาที่นําไปสู่การส่งเสริมวัคซีน, มีกระดาษ VACCINATE พร้อมเอกสารลับโดย CDC, พร้อมกับเทียบเท่าอังกฤษ, และการยกล็อค - ตามเงื่อนไขของการฉีดวัคซีน - ใช้เป็นแครอทเพื่อให้คนยอมรับกระทุ้ง

19. นักการเมืองติดกล้องพูดคุยเกี่ยวกับโรงละครที่สวมหน้ากากและ NCBI ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ NIH ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับอันตรายของหน้ากากขณะออกกําลังกาย. แม้แต่ CDC ก็เตือนถึงอันตรายของหน้ากากเช่นเดียวกับการศึกษาเกี่ยวกับ Mask Induced Exhaustion Syndrome MIES

20. CDC เป็นเจ้าของสิทธิบัตรสําหรับ coronavirus ที่ส่งไปยังมนุษย์ นอกจากนี้สิทธิบัตรสําหรับระบบและวิธีการทดสอบ Covid19 ได้ถูกยื่นในปี 2558 ยืนยันที่นี่และชุดทดสอบ Covid19 ถูกส่งไปทั่วโลกในปี 2561

... หรือว่า ...

21. Covid19 INJECTION ได้รับการพัฒนาในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง

22. บริษัท วัคซีนไม่สามารถถูกฟ้องเพื่อการบาดเจ็บได้

23. Bill Gates ผู้ลงทุน $ 10 พันล้านในวัคซีนภูมิใจในวิธีที่เขาฉีดเด็กด้วยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและไม่สามารถรอการระบาดใหญ่ครั้งต่อไปได้

24. Bill Gates กําลังบันทึกการผลักดันหนังสือเดินทางวัคซีน. ผู้ปกครองชื่อโดเมนต่าง ๆ สําหรับ "vaccinepassport" ถูกยื่นในปี 2559 โดยนิติบุคคลในมิลานอิตาลีและมีคนที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้เนื่องจากข้อห้ามทางการแพทย์. หนังสือเดินทางวัคซีนจะแยกแยะคนเหล่านี้ขณะที่พวกเขาพยายามดําเนินชีวิตโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคนพิการอเมริกันปี 1990 (มาตรา 42 สหรัฐอเมริกา 12101)

25. Bill Gates กําลังผลักดันให้มีการฉีดที่ถูกต้องเพื่อลดประชากรโลกลง 10% ถึง 15% และสงบในรัฐสภาอิตาลีได้ถูกจับกุมและพิจารณาคดีที่ศาลอาญาระหว่างประเทศ

ในที่สุดคุณรู้หรือไม่?

26. การฉีดตัวแปร Covid จะทําการตลาดโดยไม่มีการทดลองด้านความปลอดภัยกับหนูตะเภา (นั่นคือคุณ) Fauci ยืนยัน. นอกจากนี้แอนติบอดี / แอนติเจนต่อ SARS-CoV-2 ยังพบได้ในน้ําลายทําให้ใช้หน้ากากต่อต้านในการสร้างภูมิคุ้มกันฝูง. และถ้าตาม FDA คนที่เอาชนะ Covid (99.9%) ได้รับการสนับสนุนให้บริจาคเลือดของพวกเขาทําไมพวกเขาไม่สนับสนุนให้ถอดหน้ากากเพื่อหลั่งแอนติบอดี? เพียงเพราะหน้ากากสร้างโฆษณาที่ขายวัคซีน.

27. CDC ที่ประกอบขึ้นด้วยข้อความเช่น:

“ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) เป็นหน่วยงานที่ชาวอเมริกันไว้วางใจในชีวิตของพวกเขา. ในฐานะผู้นําระดับโลกด้านสาธารณสุข CDC เป็นหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและการเตรียมพร้อมชั้นนําของประเทศ. ไม่ว่าเราจะปกป้องคนอเมริกันจากภัยคุกคามด้านสาธารณสุขการวิจัยโรคที่เกิดขึ้นใหม่หรือการระดมโปรแกรมด้านสาธารณสุขกับพันธมิตรในประเทศและต่างประเทศของเราเราพึ่งพาพนักงานของเราเพื่อสร้างความแตกต่างที่แท้จริงในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนที่นี่ โลก.”

ซื้อและขายต่อฉีดที่มาร์กอัปมูลค่าประมาณ 4.6 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปีและเป็นเจ้าของสิทธิบัตรวัคซีนมากกว่า 20 ฉบับตาม Robert F. Kennedy Jr. - และจดทะเบียนใน Dun & Bradstreet. Fauci ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิบัตร 1,000 ฉบับไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบระมัดระวังเช่นการออกกําลังกายเป็นประจําและนิสัยทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพที่เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของคน. แต่คาดคะเนว่าเขาใส่ใจสุขภาพของคุณเป็นอย่างมาก.

28. แบบฟอร์มแสดงความยินยอมในโรงพยาบาลปลอมตัววัคซีนเป็น "ไบโอจีนิกส์" และโบรกเกอร์เลือดจ่ายเงินสูงถึง $ 1,000 สําหรับตัวอย่างเลือดของ Covid19 คนที่ถูกกู้คืน

29. มันขัดกับรหัสนูเรมเบิร์กที่จะบังคับให้ฉีดวัคซีนกับบุคคลและความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวจะแทนที่นโยบายสาธารณะ. กฎหมายของรัฐบาลกลางห้ามมิให้นายจ้างและผู้อื่นใช้วัคซีนภายใต้ EUA เป็นเงื่อนไขการจ้างงาน. ทนายความเนวาดาพร้อมที่จะต่อสู้. แต่ละรัฐมีบทบัญญัติเฉพาะของตนเองในการปฏิเสธวัคซีนในด้านการแพทย์ศาสนาหรือปรัชญา

30. Donald Trump ผู้เคาะผู้บริหาร Moderna เพื่อเป็นผู้นําการล่าวัคซีน COVID-19 ของรัฐบาลกลางด้วยความรุ่งโรจน์ในความจริงที่ว่าเขาผลัก Warp Speed และเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนของเขาใช้กระทุ้งในขณะที่ Biden คร่ําครวญ. กลิ่นมูลที่แตกต่างกัน

หรือว่า...

31. ครั้งแล้วครั้งเล่าที่องค์การอนามัยโลกได้กีดกันการสวมหน้ากากโดยบุคคลที่มีสุขภาพดี

32. มีการจําลอง "การจําลอง" ของการระบาดใหญ่หลายครั้งใน:

พฤษภาคม 2018 Clade ⁇ โดย Johns Hopkins University
กันยายน 2019. คณะกรรมการติดตามการเตรียมความพร้อมระดับโลกของ WHO (ในการจําลองแบบอื่น) รวมเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความคืบหน้าของการเปิดตัวของเชื้อโรคร้ายแรงสองชนิดภายในเดือนกันยายน 2563. ดู pg 39
2018. สถาบันของ Bill Gates สําหรับการสร้างแบบจําลองโรคเปิดตัววิดีโอจําลองการระบาดใหญ่ที่เริ่มต้นในหวู่ฮั่นประเทศจีน
ตุลาคม 2019. The Liar, Bill Gates สนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกายทั่วโลก 201, วิดีโอ. แน่นอนว่า Fauci อยู่ในสภาความเป็นผู้นําของมูลนิธิ Bill & Melinda Gates ซึ่งมีส่วนร่วมมากกว่า $ 3.5 ล้านให้กับ NIH ของ Fauci
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 WEF จะปรับใช้ Cyber Polygon ซึ่งเป็นการจําลองการโจมตีในห่วงโซ่อุปทานของโครงสร้างพื้นฐานองค์กรแบบเรียลไทม์.
ธนาคารโลกระบุว่า pg. 1 ของเอกสารนี้ว่าโครงการเตรียมความพร้อมเชิงกลยุทธ์และการตอบโต้ COVID-19 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม 2568
33. Pfizer, Moderna และ J&J jabs ได้รับการพัฒนาโดยใช้เซลล์ของทารกในครรภ์นั่นคือเซลล์ที่ปลูกในห้องทดลองที่ได้รับจากทารกในครรภ์ที่ถูกยกเลิกเมื่อหลายสิบปีก่อน. อาร์กิวเมนต์ที่ใช้โดย pro-vaxxers คือสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เซลล์ดั้งเดิม แต่เป็นทายาทหรือซ้ําซ้อนของต้นฉบับ. คําศัพท์ทางการแพทย์แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจํานวนและอวัยวะของทารกในครรภ์ที่ถูกยกเลิก . คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธวัคซีนใด ๆ ที่พัฒนาด้วยหรือมีเซลล์ของทารกในครรภ์ตามความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญาของคุณ.

34. การล็อคไม่มีผลต่ออัตราการตาย. นี่คือรายงานอื่น. และที่นี่เราจะเห็นว่า Covid จะไม่ฝ่าฝืนชายแดนทางใต้ของมิชิแกน

35. ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2562 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ Vaccine Safety Net เพื่อเตรียมการ VACCINATION AGENDA 2030 (pg 3) องค์การอนามัยโลกได้คัดเลือก Microsoft, Pinterest, Google, YouTube, Facebook และนักวิชาการให้ตํารวจเล่าเรื่องอย่างเป็นทางการ

ในเดือนมีนาคม 2563 รัฐบาลอังกฤษได้หารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่จะใช้เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนปฏิบัติตามการสูญเสียสิทธิและเสรีภาพของพวกเขาและสิ่งเหล่านี้ได้รวมอยู่ด้วย -

การใช้สื่อเพื่อเพิ่มความรู้สึกของภัยคุกคามส่วนบุคคล
การใช้สื่อเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบต่อผู้อื่น
การใช้และส่งเสริมการอนุมัติทางสังคมสําหรับพฤติกรรมที่ต้องการ
ใช้การไม่อนุมัติทางสังคมสําหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
นี่คือเอกสารและผู้หญิงพลุกพล่านเคยจ้างให้เล่นซอกับหมายเลขตาย. เพื่อไม่ให้พ่ายแพ้ Trudeau ภูมิใจในตัวเขาที่จ่ายสื่อเพื่อขายการโฆษณาชวนเชื่อของเขาซึ่งรายงานเมื่อเดือนเมษายน 2564 เป็นคลื่นลูกที่ 4 ในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีกดดันนักระบาดวิทยาเพื่อสร้างความกลัว

36. จุดสิ้นสุดของเกมเพื่อปลูกฝัง ID ดิจิทัล. ฟัง Klaus Schwab ในการสัมภาษณ์ปี 2012 นี้. Covid-19 จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของ Great Reset ซึ่งเป็นสถานการณ์ฝันร้ายที่ออกแบบโดยนักสังคมวิทยาที่ไม่ได้เลือก ไม่ใช่คนที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นรางวัลใด ๆ.

...

นี่คือความคิดเห็นบางส่วนจากคนที่แตกต่างกัน

ขอบคุณที่รวบรวมข้อมูลเหล่านี้ ในฐานะนักค้นคว้าวิจัยด้านสุขภาพ ฉันขอชื่นชมในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ ~ R. H.

ขอบคุณสำหรับความกล้าหาญในการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้! ~ S. A.

ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิดและวัคซีนในเว็บไซต์นี้เป็นความจริงที่ฆ่าไม่ตายและปกปิดไม่ได้ ~ H. W. PhD

ขอให้พระเจ้าอวยพรในงานที่คุณทำ ~ M. B.

ขอบคุณมากสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำ ~ R. F. A.

ขอบคุณสำหรับงานดี ๆ แบบนี้ คุณควรจะได้พักผ่อน และให้เป็นหน้าที่ของคนอื่น ๆ ที่จะผลักดันเรื่องนี้ต่อไป ~B.

เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เยี่ยมมาก ~R.R.

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์มากจริง ๆ ขอบคุณสำหรับความพยายามในการทำเว็บไซต์นี้ ~J.

เว็บไซต์นี้เต็มเรื่องข้อมูลที่ยอดเยี่ยมมากจริง ๆ ขอพระเจ้าอวยพรกับสิ่งที่คุณทำลงไป ~C.

ผมแทบจะรอร่วมฟ้องร้องเหล่าปีศาจพวกนี้ไม่ไหว ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ ~B.H.

คุณสร้างเว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยความรู้และมีประโยชน์ ผมจะคอยติดตามเว็บไซต์ของคุณ ~S.H.

เว็บไซต์นี้เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ ~ A.

ขอบคุณสำหรับงานค้นคว้าและความขยัน ~D.S.

ข้อมูลที่มีประโยชน์มาก ขอบคุณที่รวบรวมมาให้อ่าน ~P.P.

เป็นเอกสารที่ยอดเยี่ยม เข้าใจง่าย ครอบคลุม อ้างอิงได้ดี นำเสนอได้ดี อ่านง่าย ขอแสดงความขอบคุณจากใจสำหรับความพยายามที่จะเตือนและให้ความรู้กับสาธารณชนเพื่อที่เขาจะได้มีข้อมูลเพียงพอในการประกอบการตัดสินใจ ~M.G.

ขอบคุณที่สร้างเว็บไซต์ที่สำคัญแบบนี้ขึ้นมา ฉันจะแชร์ให้เพื่อนและคนทั่วไปให้เข้าถึงข้อมูลนี้ ~A.

ขอบคุณที่สละเวลาในการจัดทำเว็บไซต์นี้ ~D.

ข้อมูลดีเยี่ยมมากมายในเว็บไซต์เดียว ~G.B.

เก่งมาก ดีมาก ขอบใจ ~L.K.

ขอบคุณที่รวบรวมข้อมูลพวกนี้ ~S.R.

ควรปริ้นข้อมูลเหล่านี้ใส่กระดาษและเผยแพร่นอกเหนือจากบนอินเทอร์เน็ต ~S.P.

ฉันอยากจะขอบคุณที่สร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมา เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งหมดไว้อย่างครบถ้วน ~J.M.

งานที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มันสุดยอดไปเลย~A.S.

ผมพยายามจะหาข้อมูลการทุจริตในสถานการณ์โควิดและผมยอมรับว่าข้อมูลของเว็บไซต์นี้ยอดเยี่ยมมาจริง ๆ ผมหวังว่าคนอื่นจะตาสว่างกันเยอะ ๆ เมื่อเห็นข้อมูลเหล่านี้ ~JP. L.

ขอบคุณที่ทำงานเพื่อมวลมนุษยชาติ ~M. H.

งานของพวกคุณนั้นยอดเยี่ยมมาก เราอยู่ข้างคุณ ถ้าต้องการความช่วยเหลือใดใดก็ขอให้บอก ~J. D.

โอ้ พระเจ้า ขอบคุณที่รวบรวมข้อมูลที่สามารถช่วยเหลือชีวิตคนได้ ฉันซาบซึ้งใจมาก ครอบครัวของเรารู้สึกเครียดและเป็นกังวลตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ขอให้คุณร่วมแบ่งปันข้อมูลที่ดีเหล่านี้ต่อไปโดยที่ฉันจะคอยแชร์ให้คนอื่น ๆ ได้รับรู้ ~ A.M.

เว็บไซต์นี้เจ๋งมากและเหมาะที่จะแชร์ให้กับคนที่เรารัก ~ S. F.

ไม่ว่าผู้จัดทำเว็บไซต์นี้จะเป็นใคร ฉันอยากจะบอกว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่อ่านและเข้าใจง่ายที่สุดในบรรดาเว็บไซต์ที่ฉันเคยอ่าน เราจะร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน แล้วฉันไม่ได้หมายถึงการสู้กับไวรัส ~ L.

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ไม่อาจประมาณค่าได้ ฉันไม่ยอมที่จะให้เกิดการใช้ “พาสปอร์ต” ในชีวิตประจำวันของเรา ~ T. H

ข้อมูลเหล่านี้ยอดเยี่ยมมาก เราจำเป็นต้องแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียให้เยอะ ๆ ~ D. A.

ขอบคุณที่รับใช้ชาติ ~ M.

ขอบคุณที่สร้างทางสว่างให้กับคนที่ไม่รู้เรื่องราว ~ C.M.

นี่อาจจะเป็นเว็บไซต์ที่อธิบายว่าทำไมเราไม่ควรรับวัคซีนได้รวบรัดและเข้าใจง่ายที่สุด ~ L.M.

ฉันรักเว็บไซต์นี้ ตลอดไปจนถึงการอ้างอิงที่มีคุณภาพในขณะที่พวกเราถูกป้ายสีว่าเป็นพวกไม่เอาวัคซีน ~ T.G.

พิจารณามีส่วนร่วมในความพยายามระดับโลกนี้

เราอยู่เหนือเป้าหมายและเราจะไม่จากไปในเร็ว ๆ นี้

สามารถส่งเช็กเงินสดเพื่อสนับสนุนเรามาตามที่อยู่นี้:
Paul Adams
10866 Washington Blvd. # 856
Culver City, CA
90232 USA
อีเมล์: njfm@tutanota.com

กระจายคำ

ไปรอบ ๆ การเซ็นเซอร์
https://bit.ly/2QNr762
https://tinyurl.com/NJFORME

© Paul Adams. สงวนลิขสิทธิ์. ไม่สามารถทำซ้ำการออกแบบเว็บไซต์นี้ได้žádná injekce pro em

18. května 2021 Anglické vydání Přeložil Paul Adams pomocí LingvaNex

Prohlášení na této stránce jsou podložena skutečnostmi, které budou stát u soudu. Informovaný souhlas vyžaduje tok informací. Kliknutím na hypertextové oddíly vás nasměrujete na primární zdroje, jako jsou dokumenty CDC, WHO, FDA.

Každý, kdo se snaží stáhnout tento web, bude v Norimberku 2.0 jmenován codefendant za to, že je spolupachatelem zločinů proti lidskosti. To zahrnuje sociální média. Právníci jsou v pohotovosti.

Chci vám osobně poblahopřát k neuvěřitelnému množství práce, kterou jste tak stručně a obratně představili a zpřístupnili. Zkompilovat to tak dobře ... a přímo k věci ... není snadné, ale uspěli jste x10. ~ Jeff Rense (Rense.com)

Založili jsme Národní mírovou komisi v říjnu 2019 v Durbanu v Jižní Africe jako hlas veřejného mínění a pravdy. Během posledních 27 let jsme shromáždili Muzeum pravdy a knihovnu důkazů, a co je důležitější, během tohoto období zločinů proti COVID 19 lidstvo. Je důležité mít informační centrum, které je relevantní: buduje jednotu a solidaritu a vztahy s kritickými mysliteli a strategickými plánovači a dosáhli jsme toho a těšíme se na spolupráci s vámi do budoucna. ~ Dr. P. M .

Jako právní odborník, který v současné době pracuje na soudním řízení týkajícím se výrobců 2 složek vakcíny Covid, vám mohu říci, že váš výzkum a zjištění jsou velmi přesné. Po přezkoumání výroby dokumentů jsme dostali přísady do vakcín a následné studie na zvířatech jsou naprosto hrozné. A nejsem lékař ani odborník, ale umím číst a mít zdravý rozum. Míra úmrtnosti zvířat v některých z těchto studií vzrostla o 90%. Doufám, že tito lidé budou brzy zastaveni. Obávám se, že až bude po všem, bude příliš pozdě a nikdo nebude schopen nést odpovědnost... Souhlasím s vaším výzkumem 100% a rozšíří povědomí v ohrožení privilegií našich klientů. ~ J. K .

Toto je skvělé místo, děkuji. ~ Kanadská společnost pro rozvoj vědy ve veřejné politice Chci vám poděkovat za tento nádherný web. Přestože jsem dělal svůj výzkum sám a rozhodl jsem se, že vakcína není pro mě, moje dospělá dcera už měla jeden výstřel Pfizer. Po silných slovech s ní jsem ji prosil, aby si přečetla váš web a začala dělat svůj vlastní výzkum. Kdyby to nebylo pro vás, byl bych v rozpacích, co dělat, protože vaše práce by jí mohla zachránit život. Děkuji za všechno, co jsi udělal. ~ M. M .

Založili jsme Národní mírovou komisi v říjnu 2019 v Durbanu v Jižní Africe jako hlas veřejného mínění a pravdy. Během posledních 27 let jsme shromáždili Muzeum pravdy a knihovnu důkazů, a co je důležitější, během tohoto období zločinů proti COVID 19 lidstvo. Je důležité mít informační centrum, které je relevantní: buduje jednotu a solidaritu a vztahy s kritickými mysliteli a strategickými plánovači a dosáhli jsme toho a těšíme se na spolupráci s vámi do budoucna. ~ Dr. P. M .

Skvělé stránky, děkuji. Mluvil jsem o tom na své show. Nejprve o tom slyšel volající na InfoWars. ~ Zbraňované zprávy.

Věděli jste?

1. FDA neschválila genovou terapii Moderna nebo Pfizer mRNA, kterou nazvali „vakcíny“. Prostě je autorizoval. Fauci potvrzuje. 19 lékařů varovalo svět před nebezpečím. AstraZeneca klesá o 24 zemí a Ontario od 11. května. Johnson & Johnson, „injekce“ virového vektoru (1), které bylo uděleno povolení k nouzovému použití v únoru. 27, 2021, byl zastaven několika stavy kvůli tvorbě krevních sraženin. CDC potvrdil. Distribuce však pokračovala po 10denní pauze. CDC také potvrzuje (2) údery Pfizer & Moderna jsou nejsmrtelnější ze všech „vakcín“, které jsou také zobrazeny v sloupcovém grafu a videu s postupnou navigací na webu VAERS. Složka SM-102, která se nedoporučuje pro humánní nebo veterinární použití, by měla celou kampaň úderu zastavit, pomyslel by si.

Dokonce i prestižní NIH jednoznačně potvrzuje, že :

A. „Pochopení pacientů je kritickou součástí plnění lékařských etických standardů informovaného souhlasu v návrzích studií“

a

B. „Vakcíny COVID-19 určené k vyvolání neutralizačních protilátek mohou příjemce vakcíny senzibilizovat na závažnější onemocnění, než kdyby nebyly očkovány."

Snímek obrazovky

. ale nařídí médiím, aby mlčeli..
CDC pokračuje v nesouvislém příběhu a uvádí v jedné části:

„Ve veřejných prostorách by se plně očkovaní lidé měli i nadále řídit pokyny, jak chránit sebe a ostatní, včetně nošení dobře vybavené masky, fyzického distancování (nejméně 6 stop), vyhýbání se davům, vyhýbání se špatně větraným prostorům, zakrývání kašle a kýchání, mytí rukou často a po jakémkoli příslušném pracovišti nebo školním vedení. Plně očkovaní lidé by měli stále sledovat příznaky COVID-19, zejména po expozici někomu s podezřením nebo potvrzeným COVID-19."

A na stejnou stránku (neméně) přidá:

„V současné době jsou povolené vakcíny ve Spojených státech vysoce účinné při ochraně očkovaných osob před symptomatickým a závažným COVID-19."

2. Klinické studie budou dokončeny v roce 2023, jejich marketing zvyšuje 12 očkovacích společností. Objevují se kritické informace o reprodukčních symptomech po očkování

Pro účely objasnění v tomto článku, vzhledem k tomu, že virus nebyl izolován a že příznaky napodobují chřipku, je Covid19 považován za variantu chřipky. A ano, lidé mohou zemřít na chřipku nebo nachlazení. Ve skutečnosti mohou být plíce pacientů s chřipkou více poškozeny než plíce pacientů s Covidem. A srážení krve je také běžné u pacientů s chřipkou

Někteří budou argumentovat, že SARS-CoV-2 byl vyvinut v laboratoři Gain-of-Function. Fauci byl o své účasti grilován a přirozeně o tom lhal, a to i s důkazem, že jeho NIH financoval projekty získávání funkcí.

To je moot.

Primárním hlediskem je, zda je experimentální injekce zaručena pro onemocnění s mírou přežití 99,9%. Jsem pro vyzkoušené, pravdivé a testované (bezpečné) vakcíny. Nejsem pro experimentální genové terapeutiky podpořené katastrofálními studiemi na zvířatech, které se na lidech používají poprvé v historii. Izraelský lidový výbor řekl o výstřelu Pfizer: Nikdy neexistovala vakcína, která by poškodila tolik lidí

3. FDA a CDC nezveřejnily více než 20 nepříznivých účinků, včetně smrti, souvisejících s injekcemi Covid19, které byly projednány na zasedání v říjnu 2020, viz str. 16 dokumentu. 4 057 úmrtí na injekce Covid19 hlásí Národní informační středisko pro vakcíny k 5/7/2021 a jedna třetina úmrtí nastala do 48 hodin. 5 prominentních lékařů diskutuje o tom, jak je Covid jab bioweapon

4. Jab mRNA poskytuje syntetický materiál, anorganická molekula (zdravotnický prostředek) které programují vaše buňky k syntéze patogenů ve formě proteinu hrotu, který váš imunitní systém bude muset neustále bojovat po zbytek vašeho života, podle odborníků, jako je molekulární biolog a imunolog, Profesor Dolores Cahill. Vysvětluje to. Fauci potvrzuje. Dr. Lee Merritt znovu potvrzuje.

Jiní to nazývají informační terapie, která hackne software života, podle hlavního vědce Moderny [Mode RNA]. V podstatě se stanete GMO. Dr. Sherri Tenpenny zmapoval osm mechanismů, které mohou mít za následek smrt Covidovým úderem

5. Bodnutí mRNA vám nebrání uzavřít smlouvu s Covid19 nebo jej přenášet. Dr. Steve Hotze zpracovává. Fauci potvrzuje. Ale pak si protirečí.

Graf CDC zdůrazňuje, že realita prokazující, že tyto injekce jsou neúčinné a injekční pasy jsou naprosto zbytečné.

V USA bylo injekcí od 115/10/21 vystaveno více než 115 milionů lidí. CDC od 5. 1. 2021 přestalo informovat o počtu případů infekce Covid po očkování. Čísla jsou příliš trapná. Poslední počet činil 9 245 infekcí po očkování, což mělo za následek 132 úmrtí nebo 1,4% úmrtnost. Při použití stejného poměru, vzhledem k tomu, že poslední počet úmrtí po očkování je 223, a vzhledem k Dr. Birxova velmi liberální definice úmrtnosti, můžeme odhadnout, že současný počet infekcí po očkování je kolem 15 930.

Podle tohoto článku NCGI může také nedokonalá „vakcinace“ zlepšit přenos vysoce virulentních patogenů. Studie na myších dospěla k závěru, že protein hrotu z „vakcinace“ může způsobit poškození plic

Věděli jste to také...

6. CDC nafouklo úmrtnost na Covid19 - to nebylo izolované - instruktáží lékařů v jeho 24. březnu, Směrnice z roku 2020 připisovat příčinu smrti jako Covid19 za všechny úmrtí, bez ohledu na to, zda pacienti měli pozitivní test na Covid19 nebo zda měli jiné komorbidity, za pouhého předpokladu, že mohli být infikováni, tak, aby vzbudil strach. Zde je dokument. Lékaři veřejně prohlásili, že jsou pod tlakem, aby označili Covid19 na úmrtních listech. Zde je seznam :

Dr. Dan Erickson

Dr. Scott Jensen

Ředitel infekčních nemocí Kris Ehresmann

Tento nesprávný krok CDC je v souladu s IPAK v rozporu s federálními předpisy. Každá federální agentura je povinna předložit federálnímu registru formální návrh na změnu, po kterém následuje 60denní veřejný komentář a proces vzájemného hodnocení, než budou provedeny změny.

Faktem je, že 60 000 Američanů umírá každý týden, důsledně, před a po Covidově strachu - více údajů - zatímco úmrtí na chřipku a další nemoci klesly. Johns Hopkins PhD, Genevieve Briand, jehož nálezy rozbily převládající příběh, byla cenzurována svými vrstevníky, pravděpodobně proto, že CDC i Bill Gates financují Johna Hopkinse

7. CDC později připustilo, že 94% úmrtí mělo základní podmínky. To znamená, že z 581 573 úmrtí připisovaných variantě chřipky maskované jako SARS-CoV-2 bylo pouze 6% způsobeno přímo Covid19 nebo 34 894 úmrtími. Pokud k dnešnímu dni existuje 32 681 787 případů, zvyšuje se skutečná úmrtnost na 0,106%

8. Míra přežití pro Covid19 je tedy zhruba 99,9%. Při použití státní populace jako jmenovatele je úmrtnost ještě nižší, v rozmezí od 36 do 247 úmrtí na 100 000. K 19. březnu 2021, i s doktorskými čísly a chybnými testy, CDC dospěla k následující míře přežití:

Věk 0-17 99,998%

Věk 18-49 99,95%

Věk 50-64 99,4%

Věk 65+ 91%

9. CDC shlukovala pneumonii, chřipku a Covid19 do nové epidemie, kterou nazvala PIC, aby nafoukla smrt Covid19. Statistiky CDC za týden 3. července 2020 potvrzují, že pneumonie a chřipka se kombinují s Covidem, aby se zvýšila úmrtnost. Únor. 5, 2021 zpráva dělá totéž. Zatemnění je podtrženo na stránce s výsledky vyhledávání, kde je uvedeno pouze „(P&I)“, ale po kliknutí na odkazy se zobrazí grafy PIC. Úmrtí na chřipku klesly ze 61 000 v roce 2018 na 22 000 v roce 2020, zatímco lékařské praktiky jsou třetí hlavní příčinou úmrtí v USA

10. Nemocnice dostávají 13 000 dolarů za každé přijetí Covid19 a 39 000 dolarů za každého pacienta, který je v průměru umístěn na ventilátoru. Více důkazů lékaři a zdravotní sestry mají rozkazy umístit na ventilátory pacienty, kteří testovali negativní a účinně je zabíjeli

Víte, že...

11. Testy PCR nezjišťují částice SARS-CoV-2, ale částice z jakéhokoli počtu virů, které jste v minulosti mohli uzavřít, a že německý právník za tento podvod zahajuje soudní řízení za zločiny proti lidskosti. Dokonce i Fauci připouští, že testy PCR nefungují. WHO ho podporuje. V tomto dokumentu CDC pokyny pro testování uvádějí, že jsou možné falešné negativy a pozitiva - strana 39. Test PCR nemůže vyloučit nemoci způsobené jinými bakteriálními nebo virovými patogeny - strana 40.

Ale co je nejdůležitější, na straně 42, SARS-CoV-2 nebyl nikdy izolován v první instanci: „Protože v době, kdy byl test vyvinut a tato studie byla provedena, nebyly k dispozici žádné kvantifikované izoláty viru 2019-nCoV pro použití CDC, testy určené k detekci RNA 2019-nCoV byly testovány s charakterizovanými zásobami in vitro přepsané RNA v plné délce ".

Ani CDC nemůže poskytnout vzorky SARS-CoV-2, ani laboratoře Stanford a Cornell, a v rozhovoru pro CNN Fauci řekl, že nebyl testován, protože není třeba testovat asymptomatické lidi. Znovu opakuje, že asymptomatičtí lidé nikdy nebyli hnací silou pandemie. WHO ho opět podporuje.

CDC hrál hloupě asi vysoké prahové hodnoty 37 až 40 cyklů používané pro testování COVID PCR, což přináší 85-90% falešně pozitivních výsledků. Nyní však snadno přijímá dolní práh 28 cyklů pro testování po očkování

Obrovský rozvoj 8. června 2021
Právě jsme se dozvěděli, že některé výtěry z nosu jsou nasyceny Ethelyn Oxide (EO), chemickou látkou, která je karcinogenní a může poškodit DNA člověka a způsobit neplodnost. Tuto skutečnost uvedla Cassandra S. Dunn, certifikovaná federální lékařská vyšetřovatelka

12. V dílech jsou soudní spory, mimo jiné pojmenovávají Anthonyho Fauciho jako obžalovaného. Zde je částečný seznam :

Martin Ackermann, vedoucí švýcarské národní vědecké pracovní skupiny Covid-19 a „jakékoli jiné strany trestného činu“, byl obviněn z úmyslného a úspěšného vyděšení obyvatelstva v souladu s článkem 258 trestního zákona.
žaloba proti CDC byla podána pro nezákonně zadržující informace v rámci FOIA
WHO spolu s vládními úředníky a výrobci testů PCR žaluje německý právník Dr. Reiner Fuellmich. Zde je aktualizace a jak se účastnit tohoto třídního akčního obleku
sestry žalovají generálního ředitele nemocnice pro testy Fabricated COVID-19
Kalifornští učitelé žádají, aby byli pod tlakem, aby dostali experimentální vakcínu, tiskovou zprávu
norská vláda čelí zločinům proti soudnímu řízení
vláda Spojeného království bude čelit soudnímu řízení za zločiny proti lidskosti
Izraelci zahajují zločiny proti lidskosti proti své vlastní vládě
vláda Britské Kolumbie je žalována Kanadskou společností pro rozvoj vědy ve veřejné politice
kanadská vláda čelí legální bitvě od nejlepšího ústavního právníka Rocca Galatiho, který chce vidět Billa Gatese uvězněného
Florida žaluje federální vládu a CDC
Američtí lékaři v první linii hledají žalobce ve třídě, aby zabránili FDA v vydávání EUA pro injekci 12-15letých dětí experimentálními injekcemi COVID
lékaři se přiznávají k biotním podvodům
Advokát pro lidská práva, Leigh Dundas, jde po Kalifornii za pokus o očkování dětí bez souhlasu rodičů. A právě tak donutila Orange County ustoupit z pasů na vakcíny
britská advokátní kancelář bojuje proti „No Jab, No Pay, No Job“
Kanadští policisté předvádějí vládu Ontario k soudu
Nový Zéland čelí právní námitce ohledně přípustnosti injekcí
Všichni členové Evropského parlamentu dostali oznámení o odpovědnosti. Část oznámení zní:
„Kromě toho můžete být osobně odpovědní za podporu CRIMES PROTI HUMANITĚ, definovaných jako činy, které jsou záměrně spáchány v rámci rozšířené nebo systematické politiky zaměřené proti civilistům, spáchané na podporu státní politiky."

u Nejvyššího kanadského soudu byl podán žaloba ve výši 35 miliard dolarů za zločiny proti lidskosti
proti „vládě Spojeného království“ a jejím „zkorumpovaným vědeckým poradcům“ byla podána žaloba proti zločinu proti lidskosti
A my se jen zahříváme. Pokud izraelští občané přivedli svou vládu k Mezinárodnímu trestnímu soudu pro zločiny proti lidskosti, tvrdí, že jsou nuceni k nedostatečnému testování, experimentální injekce COVID společností Pfizer, v rozporu s norimberským zákonem, pak občané jakéhokoli státu (Západní Virginie přichází na mysl, kde jsou mladí lidé podpláceni 100 $, aby si vzali úder) mají stejné právo a povinnost. Správci univerzity, kteří nařizují očkování Covid 2,4 milionu studentů, se určitě kvalifikují do norimberských soudů. Soubor Fauci-Covid19 publikovaný Dr. David E. Martin je ve veřejné sféře.

13. Terapeutika a profylaktika pro koronaviry, jako je hydroxychlorochin, byla schválena na webových stránkách WHO, CDC a NIH.

Ale najednou v roce 2020 byly zakázány. Proč? Protože podle pravidel FDA mohou být netestované vakcíny vyčištěny pro povolení k nouzovému použití pouze tehdy, pokud neexistují alternativní léčiva. V roce 2020 kanadská společnost Apotex rozdávala HCQ. I poté, co American Journal of Medicine schválil použití HCQ pro ambulance, HCQ v USA nikde nenajdete. Nyní lékaři prosí, aby byl Ivermektin použit jako bezpečný terapeutický přípravek. Zde jsou grafické výsledky v Indii

Lékaři v Indii a Velké Británii mluví. Kostarika používá HCQ značně, zatímco Novartis ji věnuje Mexiku. V Indii lékaři předepisují soupravy Ziverdo

57 lékařů a vědců požaduje okamžité zastavení všech Covidových „očkování“

Bývalý viceprezident Pfizer a vědecký výzkumný pracovník, Dr. Michael Yeadon vyjadřuje své znechucení lékařskou komunitou

14. Lékaři frontové linie, kteří se snaží vysvětlit výhody osvědčených léčiv, jsou umlčeni a někteří mají pozastavenou licenci. Stručné shrnutí Dr. Simone Gold, která je také právníkem a zakladatelem amerických lékařů frontové linie, je třeba sledovat.

British Medical Journal také zlomil hodnost a cituje korupci a potlačování vědy. Světová lékařská aliance se připojuje k odporu. V Austrálii představuje Covid Medical Network vedoucí zdravotnické pracovníky, kteří se staví proti tomuto zařízení

15. Fauci, jejichž názory se liší podle fází měsíce, a CDC mají převrácené masky, kontaminované povrchy, asymptomatické šíření, testování, a teprve nedávno uznali, že imunity stáda je dosaženo, když jsou protilátky šířeny těmi, kdo tuto chorobu porazili (99,9%) ale stále doporučuji sociální distancování, teprve nyní od 6 stop do 3 stop, což má za následek tuto mapu uzamčení; zatímco Spojené království nyní propaguje třetí úder a každoroční posilovací výstřely pro ty nad 50 let.

Ještě jednou, ve snaze vyvolat strach, CDC 7. a 21. května revidovalo svá kritéria, jak se tento vzdušný virus přenáší

Když už mluvíme o imunitě stáda, WHO změnila svou definici 7. června 2020 z:

„Imunita stáda je nepřímá ochrana před infekčním onemocněním, ke kterému dochází, když je populace imunní buď očkováním, nebo imunitou vyvinutou předchozí infekcí“

do:

„Imunita stáda, známá také jako„ imunita obyvatelstva “, je konceptem používaným pro očkování, ve kterém může být populace chráněna před určitým virem, pokud je dosaženo prahu očkování. Imunita stáda je dosažena ochranou lidí před virem, nikoli jejich vystavením “v listopadu. 13, 2020.

V prosinci však opět obrátil svou pozici. 2020, s tímto nechutným prohlášením:

„Vakcíny školí naše imunitní systémy k tvorbě proteinů, které bojují s nemocemi, známými jako„ protilátky “, stejně jako by se stalo, když jsme vystaveni nemoci, ale - zásadně - vakcíny fungují, aniž by nás onemocněly. Vakcinovaní lidé jsou chráněni před získáním dané nemoci a předáním patogenu, čímž narušují všechny řetězce přenosu “

A stále pohybují brankami. Pokusy Pfizer varovaly muže, aby se drželi dál od těhotných žen... ale nyní CDC tlačí těhotné ženy, aby braly experimentální biologický agent bez druhé myšlenky. Svědomí lékaři neumožňují očkovaným lidem ve svých kancelářích chránit své zaměstnankyně

.a to..

16. Zranění a smrt mRNA bodnutí stále rostou. VAERS hlásí 17 180 vážných zranění k 5/7/21. V prvním čtvrtletí roku 2021 došlo k 6000% nárůstu úmrtí injekcemi ze stejného období před rokem. Graficky vypadá bodnutí spíše jako tuhý horní řez, citovat právníka Rocco Galati. A to je, pokud jsou podle Harvardovy studie hlášeny pouze 1% událostí souvisejících s vakcínou

17. CDC najednou doporučil DDT pro domácí použití a použil stejnou taktiku strachu k prodeji vakcín pro H1N1 v roce 2009 a pro prasečí chřipku v roce 1976

18. Dokumenty dokazují, že média měla být klíčovým hráčem při vytváření humbuků vedoucích k propagaci vakcín, že existuje papír VACCINATE WITH CONFIDENCE od CDC, spolu s britským ekvivalentem, a že zvedání blokování - za podmínek očkování - se používá jako mrkev, aby lidé přijali bodnutí

19. Politici jsou chyceni na kameře a mluví o divadle nošení masek a NCBI, divize NIH, zveřejnila při cvičení referát o nebezpečích masek. Dokonce i CDC varuje před nebezpečím masek, stejně jako tyto studie o MIES s indukovaným spalováním masky

20. CDC vlastní patent na koronavirus, který je přenášen na člověka; v roce 2015 byl rovněž podán patent na systém a metodu testování na Covid19, který byl potvrzen, a testovací soupravy Covid19 byly v roce 2018 dodávány po celém světě

... nebo to ...

21. Covid19 INJECTION byl vyvinut za pár hodin

22. Vakcinační společnosti nemohou být žalovány za zranění

23. Bill Gates, který investoval do vakcín 10 miliard dolarů, se může pochlubit tím, jak vstřikuje děti geneticky modifikovanými organismy, a nemůže se dočkat, až zasáhne další pandemie

24. Bill Gates je v záznamu tlačí na pasy na vakcíny. Parenteticky byla v roce 2016 podána různá doménová jména pro „vakcinační pas“ entitou v Miláně v Itálii a existují lidé, kteří nemohou brát vakcíny kvůli lékařským kontraindikacím. Vakcinační pas by tyto lidi diskriminoval, když se pokoušejí o život, což je v rozporu se zákonem o Američanech se zdravotním postižením z roku 1990 (42 U.S.C., oddíl 12101)

25. Bill Gates se v rekordu snaží prosadit správné injekce, aby snížil světovou populaci o 10% až 15%, a v italském parlamentu byl učiněn kal pro jeho zatčení a soudní řízení u Mezinárodního trestního soudu

Konečně víte?

26. Injekce Covid variant se uvádějí na trh bez bezpečnostních pokusů s morčaty (to byste byli vy), potvrdil to Fauci. Kromě toho se ve slinách vyskytují protilátky / antigeny proti SARS-CoV-2, takže použití masek je kontraproduktivní při dosahování imunity stáda. A pokud jsou podle FDA lidé, kteří porazili Covida (99,9%), povzbuzováni, aby darovali svou krev, proč nejsou povzbuzováni, aby sundali masky, aby prolili své protilátky? Jednoduše proto, že masky vytvářejí humbuk, který prodává vakcíny.

27. CDC, který se opírá o taková prohlášení jako :

„Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) je agentura, kterou Američané důvěřují svým životům. Jako světový lídr v oblasti veřejného zdraví je CDC přední národní agenturou pro podporu zdraví, prevenci a připravenost. Ať už chráníme Američany před hrozbami pro veřejné zdraví, zkoumáme vznikající nemoci nebo mobilizujeme programy veřejného zdraví s našimi domácími a mezinárodními partnery, spoléháme na naše zaměstnance, aby skutečně změnili zdraví a pohodu lidí zde a kolem svět.“

nakupuje a prodává injekce při přirážce, každý rok v hodnotě asi 4,6 miliardy dolarů a vlastní více než 20 patentů na vakcíny - podle Roberta F. Kennedyho Jr. - a je uveden na Dun & Bradstreet. Fauci, který osobně vlastní 1000 patentů, nevyjádřil ani slovo o preventivních návycích životního stylu, jako je pravidelné cvičení a zdravé výživové návyky, které posilují imunitní systém. Ale údajně se hodně stará o vaše zdraví.

28. Formuláře souhlasu v nemocnicích maskují vakcíny jako „biogeniku“ a zprostředkovatelé krve zaplatili až 1 000 dolarů za vzorky krve získaných Covid19 lidí

29. Je proti norimberskému kodexu nutit očkování osoby a informovaný souhlas potlačuje veřejný pořádek. Federální zákon zakazuje zaměstnavatelům a dalším používat vakcíny podle EUA jako podmínku zaměstnání. Nevada právník je připraven bojovat. Každý stát má svá vlastní jedinečná ustanovení pro odmítnutí vakcíny z lékařských, náboženských nebo filozofických důvodů

30. Donald Trump, který poklepal na výkonného ředitele Moderny, aby vedl hon na vakcínu COVID-19 federální vlády, oslavuje skutečnost, že tlačil Warp Speed a naléhá na své příznivce, aby se ujali úderu, zatímco Biden slibuje, že nařídil 100 milionů dávek. Stejný trus jiný zápach

nebo to...

31. WHO znovu a znovu odrazovala od nošení masek zdravými jedinci, natož dětmi

32. Několik „simulací“ pandemie se konalo v:

květen 2018 Clade X Johns Hopkins University
září 2019. Rada pro sledování globální připravenosti WHO (v jiné předpokládané simulaci) zahrnula jako jeden ze svých ukazatelů pokroku vydání dvou smrtelných patogenů do září 2020. Viz str. 39
2018. Bill Gates 'INSTITUTE PRO CHOROBU MODELING vydal video modelující pandemii počínaje čínským Wuhanem
říjen 2019. Lhář, Bill Gates, sponzoroval Global Pandemic Cvičení Event 201, video. Fauci samozřejmě zasedá v Radě vedení nadace Bill & Melinda Gates Foundation, která přispěla přes 3,5 milionu dolarů do Fauciho NIH
9. července 2021 WEF nasadí Cyber Polygon, simulaci útoku na dodavatelský řetězec podnikové infrastruktury v reálném čase.
Světová banka uvádí na str. 1 tohoto dokumentu, že STRATEGICKÝ PREPAREDNESS A RESPONSE PROGRAM COVID-19 bude uzavřen 31. března 2025
33. Jabs Pfizer, Moderna a J&J byly vyvinuty pomocí buněčných linií plodu, tj. Buněk pěstovaných v laboratořích původně získaných z potratených plodů před desítkami let. Argument používaný pro-vaxxery je, že se nejedná o původní buňky, ale o potomky nebo duplikáty originálů. Lékařský termín se liší v závislosti na počtu potratených plodů a orgánech . Máte právo odmítnout jakoukoli vakcínu, která byla vyvinuta s nebo obsahuje buněčné linie plodu, na základě vašich náboženských nebo filozofických přesvědčení.

34. Uzamčení neměla žádný vliv na úmrtnost. Tady je další zpráva. A tady vidíme, jak Covid neporuší Michiganovu jižní hranici

35. Během 15. - 16. října 2019 na semináři o bezpečnosti vakcín v rámci přípravy na VACCINATION AGENDA 2030 (str. 3) přijala WHO společnost Microsoft, Pinterest, Google, YouTube, Facebook a akademici, aby dohlížela na oficiální příběh

V březnu 2020 britská vláda projednala taktiku, kterou by použila k zajištění toho, aby občané dodržovali ztrátu svých práv a svobod, a to včetně -

Použití médií ke zvýšení pocitu osobní hrozby
Použití médií ke zvýšení pocitu odpovědnosti vůči ostatním
Využití a podpora sociálního souhlasu pro požadované chování
Použití sociálního nesouhlasu pro ty, kteří nedodržují
Tady je dokument a žena, kterou NHS jednou najala, aby si pohrávala s čísly smrti. Trudeau se může pochlubit tím, kolik zaplatí médiím za prodej své propagandy, která v dubnu 2021 předběžně oznámila 4. vlnu, zatímco německý ministr vnitra vyvíjel tlak na epidemology, aby vytvořili strach, který by vyžadoval uzamčení

36. Konečná hra ukazuje na implantované digitální ID. Poslechněte si Klause Schwaba v tomto rozhovoru pro rok 2012. Covid-19 měl být katalyzátorem Great Reset, scénáře noční můry navrženého nezvolenými sociopaty; ne že zvolení jsou jakákoli cena.

Zvažte přispění k tomuto globálnímu výstražnému programu.

Děkuji mnohokrát.

Jsme nad cílem a brzy neodejdeme.
Šeky lze zaslat poštou
Paul Adams
10866 Washington Blvd. # 856
Culver City, CA
90232 USA
e-mailem: njfm@tutanota.com

sdílet se světem

vyhnout se cenzuře
https://bit.ly/2QNr762
https://tinyurl.com/NJFORME

© Paul Adams.Všechna práva vyhrazena. Tuto konstrukci webu nelze reprodukovat


私には針がない

2021年5月18日英語版LingvaNexを使用してPaul Adamsが翻訳

このサイトの声明は、法廷に立つ事実で裏付けられています。. 情報に基づく同意には、情報の流れが必要です。. ハイパーリンクされたセクションをクリックして、CDC、WHO、FDAドキュメントなどの主要なソースに誘導します。.

このサイトを削除しようとする人は誰でも、人道に対する罪の共犯者であるとしてニュルンベルク2.0のコードフェンダントとして指名されます。. これにはソーシャルメディアが含まれます。. 弁護士が待機しています。.

簡潔かつ巧妙に提示され、利用可能にされた驚くべき量の仕事について、個人的に祝福したいと思います。. それをうまくコンパイルしたこと...そして要点にまっすぐ...簡単ではありませんが、x10に成功しました。. 〜Jeff Rense(Rense.com)。

2019年10月に南アフリカのダーバンに国民平和委員会を世論と真実の声として設立しました。過去27年間、さらに重要なことにこのCOVID 19の犯罪期間中に収集された真実博物館と証拠ライブラリがあります。 人類。. 関連する情報センターを持つことが重要です。団結と連帯を構築し、重要な思想家や戦略計画立案者との関係を構築します。これを達成し、将来に向けてあなたと協力することを楽しみにしています。. 〜博士. P. M .

法務専門家として、現在2つのCovidワクチンコンポーネントメーカーが関与する訴訟に取り組んでいますが、あなたの研究と調査結果は非常に正確であると言えます。. 文書の作成を確認した後、ワクチンの成分を受け取りました。その後の動物実験は絶対に恐ろしいものです。. そして、私は医者でも専門家でもありませんが、私は読んで常識を持つことができます。. これらの研究のいくつかでの動物の死亡率は90%以上でした。. これらの人々がすぐに止められることを願っています。. それがすべて終わったときには遅すぎ、誰も責任を負うことができないでしょう。... 私はあなたの研究に100%同意し、クライアントの特権を危険にさらすことの中で意識を広げます。. 〜J. K .

これは素晴らしいサイトです。ありがとうございます。. 〜カナダ公共政策科学振興協会この素晴らしいウェブサイトをありがとうと言いたいです。. 私は自分で研究を行っており、ワクチンは私には向かないと判断しましたが、大人の娘はすでにファイザーを1発撮影しています。. 彼女との強い言葉の後、私は彼女にあなたのウェブサイトを読んで彼女自身の研究を始めるように頼みました。. それがあなたのためでなければ、あなたの仕事が彼女の命を救う可能性があるので、私は何をすべきか途方に暮れるでしょう。. あなたがしたすべてのことをありがとう。. 〜M. M .

2019年10月に南アフリカのダーバンに国民平和委員会を世論と真実の声として設立しました。過去27年間、さらに重要なことにこのCOVID 19の犯罪期間中に収集された真実博物館と証拠ライブラリがあります。 人類。. 関連する情報センターを持つことが重要です。団結と連帯を構築し、重要な思想家や戦略計画立案者との関係を構築します。これを達成し、将来に向けてあなたと協力することを楽しみにしています。. 〜博士. P. M .

素晴らしいサイト、ありがとう。. 私はショーでそれについて話していました。. InfoWarsの発信者から最初にそれについて聞いた。. 〜武器化されたニュース。.

知っていましたか??

1。. FDAは、「ワクチン」と呼ばれるModernaまたはPfizer mRNA遺伝子治療を承認しませんでした。. それは単にそれらを承認しました。. Fauciが確認します。. 19人の医師が危険を世界に警告した。. AstraZenecaは24か国、オンタリオ州によって5月11/21にドロップされています。. Johnson&Johnson、ウイルスベクター(1)「注射」で、2月に緊急使用許可が与えられました。. 2021年27日、血栓の形成によりいくつかの州によって停止された。. CDCは確認した。. しかし、配布は10日間の休止後に再開されました。. CDCはまた、(2)ファイザーとモダニナのジャブがすべての「ワクチン」の中で最も致命的であることを確認します。これは、VAERSサイトの段階的なナビゲーションを含む棒グラフとビデオにも示されています。. 人間または獣医での使用に推奨されていない成分SM-102は、ジャブキャンペーン全体を金切り声で停止させるはずだと思います。.

権威あるNIHでさえ、それを明確に確認しています。

A.「患者の理解は、研究デザインにおけるインフォームドコンセントの医療倫理基準を満たす上で重要な部分です」。

そして。

B.「中和抗体を引き出すように設計されたCOVID-19ワクチンは、ワクチン接種を受けていない場合よりも重度の疾患に対してワクチンのレシピエントを感作する可能性があります。."。

スクリーンショット。

。しかし、メディアに沈黙を保つよう命令する。..
ばらばらの物語を続けて、CDCは一部を述べています。

「公共スペースでは、完全に予防接種を受けた人々は、適切にフィットしたマスクの着用、物理的な距離(少なくとも6フィート)、混雑の回避、換気の悪いスペースの回避、咳やくしゃみのカバー、洗浄など、自分自身と他の人を保護するためのガイダンスに従う必要があります。頻繁に、そして該当する職場や学校のガイダンスに従ってください。. 完全にワクチン接種された人々は、特にCOVID-19が疑われるか確認された誰かへの暴露後でも、COVID-19の症状に注意する必要があります。."。

そして、同じページ(それ以上)で、以下を追加します。

「現在米国で認可されているワクチンは、予防接種を受けた人々を症候性で重度のCOVID-19から保護するのに非常に効果的です。."。

2。. 臨床試験は2023年に完了する予定で、12のワクチン会社がマーケティングを強化しています。. ワクチン接種後の生殖症状に関する女性のための重要な情報が浮上しています。

この記事で明確にするために、ウイルスが分離されておらず、症状がインフルエンザを模倣していることを考えると、Covid19はインフルエンザの変異体と見なされます。. そして、はい、人々はインフルエンザや風邪で死ぬ可能性があります。. 実際、インフルエンザ患者の肺は、Covid患者の肺よりも損傷を受ける可能性があります。. また、血液凝固はインフルエンザ患者にもよく見られます。

SARS-CoV-2はGain-of-Functionラボで開発されたと主張する人もいます。. 彼のNIHがGain-of-Functionプロジェクトに資金を提供したという証拠があっても、Fauciは彼の関与についてグリルされており、当然それについて嘘をつきました。.

それは議論の余地があります。.

主な考慮事項は、99.9%の生存率の疾患に対して実験的注射が必要かどうかです。. 私は試行 ⁇ 誤し、真実で、テストされた(安全な)ワクチンです。. 私は、歴史上初めて人間に使用された、悲惨な動物研究に裏打ちされた実験的な遺伝子治療薬ではありません。. イスラエル人民委員会はファイザーショットについて次のように述べています。多くの人々に害を与えたワクチンはかつてありませんでした。

3。. FDAとCDCは、2020年10月の会議で議論されたCovid19注射に関連する死を含む20を超える悪影響を一般に公開していません。. ドキュメントの16。. Covid19注射による4,057人の死亡は、2021年5月7日の時点で国立ワクチン情報センターによって報告されており、死亡の3分の1は48時間以内に発生しました。. 5人の著名な医師が、Covidジャブがどのように生物兵器であるかについて話し合っています。

4。. mRNAジャブは合成を提供します。, 無機分子。 (医療機器。) それはあなたの細胞をプログラムして、あなたの免疫システムがあなたの人生の残りのために絶えず戦わなければならないスパイクタンパク質の形で病原体を合成します。, 分子生物学者や免疫学者などの専門家によると。, ドロレス・ケイヒル教授。. 彼女は説明します。. Fauciが確認します。. 博士. リー・メリットは再確認します。.

Modernaの[Mode RNA]の主任科学者によると、他の人はそれを生命のソフトウェアをハッキングする情報療法と呼んでいます。. あなたは本質的にGMOになります。博士. Sherri Tenpennyは、Covidジャブによる死に至る可能性のある8つのメカニズムをマッピングしました。

5。. mRNAジャブは、Covid19に感染したり、Covid19を送信したりすることを妨げません。. 博士. Steve Hotzeが詳しく説明します。. Fauciが確認します。. しかし、その後、自分自身と矛盾します。.

CDCグラフは、これらの注射は効果がなく、注射パスポートはまったく役に立たないことを証明する現実を強調しています。.

米国では、5/10/21の時点で1億1500万人以上が注射を受けています。. CDCは、2021年5月1日の時点で、ワクチン接種後のCovid感染症例数に関する報告を中止しています。. 数字は恥ずかしいです。. 最後の数はワクチン接種後の感染が9,245であり、132人の死亡、または1.4%の死亡率をもたらしました。. 同じ比率を使用して、ワクチン接種後の死亡の最新の数が223であり、Dr。. Birxの非常にリベラルな死亡率の定義では、ワクチン接種後の感染の現在の数は約15,930と推定できます。.

また、このNCGIの記事によると、不完全な「ワクチン接種」は非常に毒性の高い病原体の伝染を高める可能性があります。. マウスに関する研究では、「ワクチン接種」からのスパイクタンパク質が肺の損傷を引き起こす可能性があると結論付けています。

6。. CDCは、3月24日に開業医に指示することにより、孤立していないCovid19の死亡率を膨らませました。, すべての死亡について、死因をCovid19とする2020年の指令。, 患者がCovid19に対して陽性であったかどうか、または他の併存症があったかどうかに関係なく。, 単なる仮定で、彼らは感染した可能性があります。, 恐怖を増大させるために。. これがドキュメントです。. 医師は、死亡診断書にCovid19をマークするよう圧力をかけられていると公に述べています。. ここにリストがあります:。

博士. ダン・エリクソン。

博士. スコット・ジェンセン。

感染症局長のクリス・エーレスマン。

IPAKによると、CDCによるこの失敗は連邦規則に違反しています。各連邦機関は、正式な変更提案を連邦登録簿に提出し、その後、変更を行う前に60日間のパブリックコメントとピアレビュープロセスを提出する必要があります。.

事実は、インフルエンザや他の病気による死亡が急落している間、60,000人のアメリカ人が毎週、一貫して、コビッドの恐怖の前後に死んでいる-より多くのデータ-。. ジョンズホプキンス博士であるジュヌヴィエーヴブリアンは、その発見が一般的な物語を打ち砕きましたが、CDCとビルゲイツの両方がジョンズホプキンスに資金を提供しているためと考えられます。

7。. CDCは後に、死亡の94%に根本的な条件があったことを認めました。. つまり、SARS-CoV-2としてマスクされたインフルエンザバリアントに起因する581,573人の死亡のうち、実際にCovid19、つまり34,894人の死亡によって直接引き起こされたのはわずか6%でした。. これまでに32,681,787件の症例がある場合、真の致死率は0.106%になります。

8。. したがって、Covid19の生存率は約99.9%です。. 分母として州の人口を使用する場合、死亡率はさらに低く、10万人あたり36〜247人の死亡があります。. 2021年3月19日の時点で、医者の数と誤ったテストがあったとしても、CDCは次の生存率に達しました。

年齢0-17 99.998%。

18〜49歳99.95%。

50〜64歳99.4%。

65歳以上91%。

9。. CDCは、肺炎、インフルエンザ、およびCovid19を、Covid19の死亡を膨らませるためにPICと呼ばれる新しい流行にまとめました。. 2020年7月3日の週のCDC統計は、肺炎とインフルエンザがCovidと組み合わさって死亡率を膨らませることを確認しています。. 2月. 2021年5月のレポートも同じです。. 難読化は「(P&I)」のみが言及されている検索結果ページで強調されていますが、リンクをクリックするとPICグラフが表示されます。. インフルエンザによる死亡は2018年の61,000人から2020年には22,000人に減少しましたが、医療過誤は米国で3番目に多い死因です。

10。. 病院には、Covid19の入院ごとに13,000ドル、人工呼吸器を装着されたすべての患者に平均39,000ドルが支払われます。. より多くの証拠のある医師や看護師は、陰性で効果的に彼らを殺した人工呼吸器患者に配置する命令を持っています。

あなたはそれを知っていますか?...

11。. PCRテストはSARS-CoV-2粒子を検出しませんが、過去に契約した可能性のある任意の数のウイルスからの粒子を検出します。人道に対する罪の訴訟がこの詐欺のためにドイツの弁護士によって開始されています。. Fauciでさえ、PCRテストが機能しないことを認めています。. WHOは彼をバックアップします。. このCDCドキュメントでは、テストガイドラインに偽の否定と肯定が可能であると記載されています-39ページ。. PCR検査では、他の細菌性またはウイルス性の病原体によって引き起こされる疾患を除外することはできません-40ページ。.

しかし、最も重要なこと。, 42ページ。, SARS-CoV-2は、最初の例では分離されませんでした。「テストが開発され、この研究が行われた時点では、2019-nCoVの定量化されたウイルス分離株はCDCで使用できなかったためです。, 2019-nCoV RNAの検出用に設計されたアッセイは、in vitro転記フルレングスRNAの特徴的なストックでテストされました。.

CDCはSARS-CoV-2のサンプルを提供することも、スタンフォードとコーネルのラボを提供することもできません。CNNのインタビューで、Fauciは無症候性の人々をテストする必要がないため、テストを受けていなかったと述べました。. 彼は無症候性の人々がパンデミックの原動力になったことは一度もないことを繰り返します。. 再び、WHOは彼をバックアップします。.

CDCは、COVID PCRテストに使用される37〜40サイクルの高いしきい値について、85〜90%の誤検知を生成することに馬鹿げています。. しかし、現在では、ワクチン後のテストでは28サイクルの低いしきい値を簡単に受け入れています。

大幅な開発 2021 年 6 月 8 日
一部の鼻腔スワブには、発がん性があり、DNA を損傷して不妊の原因となる可能性のある化学物質である Ethelyn Oxide (EO) が染み込んでいることがわかりました。これは カサンドラ S. ダン、認定連邦医療調査官 によって報告されました。

12。. 訴訟には訴訟があり、とりわけAnthony Fauciを被告として指名した。. ここに部分的なリストがあります:。

-スイス国立Covid-19科学タスクフォースの責任者であり、「犯罪の他の当事者」であるマーティンアッカーマンは、刑法第258条に従って、故意にそして首尾よく住民を怖がらせたとして起訴されました。.

-CDCに対する訴訟は、FOIAの下で情報を違法に差し控えたとして提起されました。

-WHOは、政府当局者およびPCRテストメーカーとともに、ドイツの弁護士であるDr. Reiner Fuellmich。. これがアップデートであり、この集団訴訟に参加する方法です。

-看護師は、Fabricated COVID-19テストで病院のCEOを訴えています。

-カリフォルニアの教師は、実験用ワクチン、プレスリリースを入手するよう圧力をかけられていると訴えています。

-ノルウェー政府は人道に対する罪に直面しています。

-英国政府は人道に対する罪の訴訟に直面するでしょう。

-イスラエル人は彼ら自身の政府に対する人道に対する訴訟に対する犯罪を開始しています。

-ブリティッシュコロンビア州政府は、カナダ公共政策科学振興協会によって訴えられています。

-カナダ政府は、ビルゲイツが投獄されることを望んでいる最高の憲法弁護士、ロッコガラティからの法的戦いに直面しています。

-フロリダは連邦政府とCDCを訴えている。

-アメリカの最前線の医師は、FDAが実験的なCOVID注射で12〜15歳の子供に注射するためのEUAを発行するのを防ぐために、集団訴訟で原告を求めています。

-医師はバイオテスト詐欺に有罪を認めます。

-人権弁護士のリー・ダンダスは、親の同意なしに子供たちに予防接種を試みたとしてカリフォルニアを追っています。. そしてちょうどそのように、彼女はオレンジ郡にワクチンのパスポートから後退することを強いました。

-英国の法律事務所が「ジャブなし、給与なし、仕事なし」と戦っています。

-カナダの警察官がオンタリオ州政府を法廷に連れて行っています。

-ニュージーランドは、注射の許容性に関する法的課題に直面しています。

-欧州議会のすべてのメンバーは、責任の通知を受けました。. 通知の一部は次のとおりです。

「さらに、あなたは、国家政策を促進するために犯された、民間人に対する広範囲にわたるまたは体系的な政策の一部として意図的に犯された行為として定義される、人間に対する犯罪を支援する個人的責任を負う場合があります。."。

-人道に対する罪のための350億ドルの集団訴訟がカナダ最高裁判所に提出されました。

-人道に対する罪訴訟は、「英国政府」とその「腐敗した科学顧問」に対して提起されました。

そして、私たちはただ暖かくなっています。. イスラエル市民が政府を人道に対する罪のための国際刑事裁判所に連れてきた場合。, 彼らは不十分にテストされた取材を強要されていると主張している。, ファイザーによる実験的なCOVID注入。, ニュルンベルク法に違反して。, その後、あらゆる州の市民。 (ウェストバージニア州は、若者がジャブを取るために100ドルで賄 ⁇ を受け取っているところを思い浮かべます。) 同じ権利と義務を持っています。. 確かに、240万人の学生のCovidワクチン接種を義務付けている大学管理者は、ニュルンベルク裁判の資格があります。. Dr.によって発行されたFauci-Covid19ファイル. デビッドE.マーティンはパブリックドメインです。.

13。. ヒドロキシクロロキンなどのコロナウイルスの治療薬と予防薬は、WHO、CDC、NIHのWebサイトで承認されています。.

しかし、突然2020年に禁止されました。. なぜ。? なぜなら、FDAの規則によれば、代替治療法がない場合にのみ、テストされていないワクチンを緊急使用許可のためにクリアできるからです。. 2020年、カナダの会社であるApotexはHCQを放棄していました。. American Journal of Medicineが外来患者へのHCQの使用を承認した後でも、HCQは米国ではどこにもありません。現在、医師はイベルメクチンを安全な治療法として使用することを求めています。. インドのグラフィック結果は次のとおりです。

インドと英国の医師が発言します。. コスタリカはHCQを広範囲に使用していますが、ノバルティスはメキシコに寄付しています。. インドでは、医師がZiverdoキットを処方しています。

57人の医師と科学者は、すべてのCovidの「ワクチン接種」の即時停止を要求します。

元ファイザー副社長兼科学研究者、博士. マイケル・ヤドンは医学界に嫌悪感を表明しています。

14。. 実績のある治療法の利点を説明しようとする最前線の医師は沈黙しており、一部の医師は免許を一時停止しています。. Dr.による簡潔な要約. 弁護士であり、アメリカの最前線ドクターの創設者でもあるシモーネゴールドは、必見です。.

同様に、British Medical Journalはランクを破り、科学の腐敗と抑圧を引用しています。. 世界医師同盟が抵抗に参加します。. オーストラリアでは、Covid Medical Networkは、設立に反対する上級医療専門家を代表しています。

15。. 蛇口。, その意見は月の満ち欠けによって異なります。, CDCはマスクにフリップフロップされています。, 汚染された表面。, 無症候性の広がり。, テスト。, そして最近、抗体が病気にかかった人々によって広がったときに群れの免疫が達成されることを認めました。 (99.9%。) しかし、それでも社会的な距離をお勧めします。, 今だけ6フィートから3フィート。, このロックダウンマップになります。; 一方、英国は現在、50歳以上の3回目のジャブと年間ブースターショットを宣伝しています。.

さらに、恐怖を誘発しようとするひそかな試みの中で、CDCは5月7/21に、この空中ウイルスがどのように伝染するかという基準を修正しました。

群れの免疫といえば、WHOは2020年6月7日の定義を次のように変更しました。

「群れの免疫とは、集団がワクチン接種または以前の感染によって発達した免疫のいずれかによって免疫があるときに発生する感染症からの間接的な保護です。」

に:。

「群れの免疫は、「集団免疫」とも呼ばれ、ワクチン接種のしきい値に達した場合に集団を特定のウイルスから保護できるワクチン接種に使用される概念です。. 群れの免疫は、ウイルスにさらされるのではなく、ウイルスから人々を保護することによって達成されます。」. 2020年13月。.

しかし、それは再び12月の立場を逆転させた。. 2020年、この非常識な発言:。

「ワクチンは私たちの免疫システムを訓練して、「抗体」と呼ばれる病気と戦うタンパク質を作ります。これは、私たちが病気にかかっているときと同じように起こりますが、決定的には、ワクチンは私たちを病気にすることなく機能します。. ワクチン接種された人々は、問題の病気になり、病原体を伝えて、伝染の連鎖を壊すことから保護されています。」

そして、彼らはゴールポストを動かし続けます。. ファイザー裁判は男性に妊娠中の女性から離れるよう警告した。... しかし現在、CDCは妊娠中の女性に、再考せずに実験的な生物学的因子を摂取するように働きかけています。. 良心的な医師は、女性スタッフを保護するために、オフィスでワクチン接種を受けた人々を許可していません。

。それ。..

16。. mRNAジャブによる負傷と死亡は増加し続けています。. VAERSは、5/7/21の時点で17,180人の重傷を報告しています。. 2021年の第1四半期には、1年前の同時期から注射による死亡が6000%増加しています。. グラフィック的には、ジャブは弁護士ロッコガラティを引用すると、硬いアッパーカットのように見えます。. そして、それはハーバード研究によると、ワクチン関連のイベントの1%だけが報告されている場合です。

17。. CDCはかつて家庭での使用にDDTを推奨し、2009年にH1N1、1976年に豚インフルエンザのワクチンを販売するために同じ恐怖戦術を使用しました。

18。. 文書は、メディアがワクチンの宣伝に至るまでの誇大広告を作成する上での主要なプレーヤーであったことを証明しています。, CDCによる機密保持紙が存在すること。, イギリスの同等物とともに。, そして、その吊り上げロックダウン-ワクチン接種の条件で-は、人々にジャブを受け入れさせるためのニンジンとして使用されます。

19。. 政治家はマスクを着用する劇場について話しているカメラに捕まり、NIHの一部門であるNCBIは運動中のマスクの危険性に関する論文を発表しました。. CDCでさえマスクの危険性を警告し、マスクによる枯渇症候群MIESに関するこれらの研究も同様です。

20。. CDCは、人間に伝染するコロナウイルスの特許を所有しています。また、Covid19をテストするためのシステムと方法の特許が2015年に提出され、ここで裏付けられ、Covid19テストキットは2018年に世界中に出荷されました。

...またはそれ...

21。. Covid19 INJECTIONはほんの数時間で開発されました。

22。. ワクチン会社は怪我で訴えられることはできません。

23。. 100億ドルをワクチンに投資したビルゲイツ氏は、遺伝子組み換え生物を子供に注射する方法を誇りに思っており、次のパンデミックが発生するのを待ちきれません。

24。. ビル・ゲイツ氏はワクチンのパスポートを求めて記録に残っている。. 括 ⁇ 内に、「vaccinepassport」のさまざまなドメイン名が2016年にイタリアのミラノのエンティティによって提出され、医療の禁 ⁇ のためにワクチンを服用できない人々がいます。. ワクチンのパスポートは、1990年のアメリカ障害者法(42 U.S.C.セクション12101)に違反して、これらの人々が自分たちの生活に取り掛かろうとするときに差別します。

25。. ビルゲイツ氏は、適切な注射で世界の人口を10%から15%削減することを記録的に推進しており、国際刑事裁判所での逮捕と裁判のためにイタリア議会の議員が殺害されました。

最後に、あなたは知っていますか??

26。. 牛のバリアント注射は、モルモット(それはあなたでしょう)への安全性試験なしで販売されることになっています、Fauciはそれを確認しました。. さらに、SARS-CoV-2に対する抗体/抗原は ⁇ 液に含まれており、群れの免疫を達成する上でマスクの使用は逆効果になります。. そして、FDAによると、Covidを倒した人々(99.9%)が献血を奨励されている場合、抗体を落とすためにマスクを外すように勧められないのはなぜですか。? マスクがワクチンを販売する誇大広告を作成するからです。.

27。. CDCは、次のようなステートメントで自分自身を支えています。

「疾病管理予防センター(CDC)は、アメリカ人が自分たちの生活を信頼している機関です。. 公衆衛生の世界的リーダーとして、CDCは国の最高の健康増進、予防、準備機関です。. 公衆衛生上の脅威からアメリカ人を保護したり、新興疾患を調査したり、国内および国際的なパートナーと公衆衛生プログラムを動員したりする場合でも、私たちは従業員に依存して、ここと世界中の人々の健康と福祉に真の違いをもたらします世界。.」。

Robert F. Kennedy Jr.によると、毎年約46億ドル相当のマークアップで注射を購入して再販し、20を超えるワクチン特許を所有しています。. -Dun&Bradstreetにリストされています。. 個人的に1000件の特許を所有しているFauciは、定期的な運動や免疫システムを強化する健康的な栄養習慣など、予防的なライフスタイルの習慣について一言も述べていません。. しかし、おそらく、彼はあなたの健康を大いに気にしています。.

28。. 病院の同意書はワクチンを「生物遺伝学」として偽装しており、血液ブローカーは回復したCovid19人の血液サンプルに最大1,000ドルを支払っています。

29。. 人にワクチン接種を強制することはニュルンベルクのコードに反し、インフォームドコンセントは公共政策を無効にします。. 連邦法では、雇用者やその他の人々がEUAに基づくワクチンを雇用条件として使用することを禁じています。. ネバダ州の弁護士は戦いの準備ができています。. 各州には、医学的、宗教的、または哲学的な理由でワクチンを拒否するための独自の規定があります。

30。. モダニーナの幹部をタップして連邦政府のCOVID-19ワクチンの狩猟を主導したドナルドトランプは、ワープスピードを押し、支持者にジャブを取るように促し、バイデンは1億回の投与を命じた。. 同じ ⁇ の異なるにおい。

またはそれ。...

31。. WHOは何度も何度も、子供はもちろんのこと、健康な人によるマスクの着用を思いとどまらせてきました。

32。. パンデミックのいくつかの「シミュレーション」が以下で開催されました。

-2018年5月ジョンズホプキンス大学によるクレードX。

-2019年9月。. WHOのグローバル準備監視委員会(別の想定されるシミュレーション)は、2020年9月までに2つの致命的な病原体が放出されることを進捗指標の1つとして含めました。. pg 39を参照してください。

-2018。. ビルゲイツの病気対策研究所は、中国の武 ⁇ で始まったパンデミックをモデルにしたビデオをリリースしました。

-2019年10月。. 嘘つきのビル・ゲイツは、グローバルパンデミック演習イベント201のビデオを後援しました。. もちろん、FauciはBill&Melinda Gates Foundationのリーダーシップカウンシルに所属しており、FauciのNIHに350万ドル以上を寄付しています。

-2021年7月9日、WEFは企業インフラストラクチャのサプライチェーンへの攻撃のシミュレーションであるCyber Polygonをリアルタイムで展開します。.

-世界銀行はPGについて述べています。. この文書の1つは、COVID-19戦略的準備と対応プログラムが2025年3月31日に終了することです。

33。. Pfizer、Moderna、J&Jジャブは、胎児の細胞株、つまり数十年前に流産した胎児から得られた実験室で育てられた細胞を使用して開発されました。. pro-vaxxersが使用する議論は、これらは元の細胞ではなく、元の子孫または複製であるということです。. 医学用語は、流産した胎児の数と臓器によって異なります。 . あなたには、あなたの宗教的または哲学的信念に基づいて、胎児細胞株で開発された、またはそれを含むワクチンを拒否する権利があります。.

34。. ロックダウンは死亡率に影響を与えていません。. これが別のレポートです。. そして、ここでは、Covidがミシガン州の南部の国境にどのように違反しないかを確認できます。

35。. 2019年10月15〜16日のワクチンセーフティネットワークショップでは、VACCINATION AGENDA 2030(pg 3)に備えて、WHOがMicrosoft、Pinterest、Google、YouTube、Facebook、および学者を募集し、公式の物語を警戒しました。

2020年3月、イギリス政府は、市民が彼らの権利と自由の喪失に確実に準拠するために使用する戦術について議論しました。

-メディアを使用して個人的な脅威の感覚を高めます。

-メディアを使用して他者への責任感を高める。

-望ましい行動のための社会的承認の使用と促進。

-従わない人のための社会的不承認の使用。

これが文書であり、NHSがかつて死者数をいじるために雇った女性です。. 負けないように、トルドーは2021年4月に4番目の波を先見的に報告したプロパガンダを販売するためにメディアにいくら支払うかを誇り、ドイツ内務大臣は疫学者に封鎖を必要とする恐れを生み出すよう圧力をかけました。

36。. エンドゲームは、埋め込まれたデジタルIDを指します。. この2012年のインタビューでクラウスシュワブを聞いてください。. Covid-19は、選出されていない社会主義者によって設計された悪夢のシナリオであるグレートリセットの触媒となるものでした。選出されたものは賞品ではありません。.

広告の購入を必要とするこの共同作業への貢献を検討してください。

私たちは目標を超えており、すぐに出発することはありません。
小切手はに郵送できます :
Paul Adams
10866 Washington Blvd. # 856
Culver City, CA
90232 USA

Email: njfm@tutanota.com

ニュースを広める

検閲バイパス
https://bit.ly/2QNr762
https://tinyurl.com/NJFORME

© Paul Adams. 著作権登録済み。このサイトはコピーできません。


Tidak ada Injeksi untuk saya

18 Mei 2021 Edisi bahasa Inggris Diterjemahkan oleh Paul Adams menggunakan LingvaNex

Pernyataan di situs ini didukung oleh fakta yang akan berdiri di pengadilan. Persetujuan yang Diinformasikan membutuhkan aliran informasi. Klik pada bagian hyperlink untuk mengarahkan Anda ke sumber utama seperti CDC, WHO, dokumen FDA.

Siapa pun yang mencoba mencatat situs ini akan disebut sebagai codefendant di Nuremberg 2.0 karena menjadi kaki tangan kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu termasuk media sosial. Pengacara berdiri.

Saya ingin memberi selamat secara pribadi kepada Anda atas jumlah pekerjaan luar biasa yang telah Anda sajikan dan sediakan dengan begitu ringkas dan cekatan. Untuk mengkompilasi dengan sangat baik ... dan langsung ke titik ... tidak mudah tetapi Anda telah berhasil x10. ~ Jeff Rense (Rense.com)

Kami membentuk Komisi Perdamaian Nasional pada Oktober 2019 di Durban Afrika Selatan sebagai Suara Opini Publik dan KEBENARAN. Kami memiliki Museum KEBENARAN dan Perpustakaan Bukti yang dikumpulkan selama 27 tahun terakhir dan yang lebih penting selama periode 19 COVID ini kemanusiaan. Penting untuk memiliki pusat informasi yang relevan: membangun persatuan dan solidaritas dan Hubungan dengan para pemikir kritis dan perencana strategis dan kami telah mencapai ini dan berharap dapat bekerja sama dengan Anda di masa depan. ~ Dr. P. M .

Sebagai seorang profesional hukum, saat ini sedang mengerjakan gugatan yang melibatkan 2 produsen komponen vaksin Covid, saya dapat memberi tahu Anda bahwa penelitian dan temuan Anda sangat akurat. Setelah meninjau produksi dokumen, kami telah menerima bahan-bahan dalam vaksin dan studi hewan berikutnya benar-benar mengerikan. Dan saya bukan dokter atau ahli, tetapi saya bisa membaca dan memiliki akal sehat. Tingkat kematian hewan dalam beberapa penelitian ini adalah lebih dari 90%. Saya harap orang-orang ini segera dihentikan. Saya khawatir pada saat semuanya sudah terlambat dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban... Saya setuju dengan penelitian Anda 100% dan akan menyebarkan kesadaran dalam membahayakan hak istimewa klien kami. ~ J. K .

Ini adalah situs yang bagus, terima kasih. ~ Masyarakat Kanada untuk Kemajuan Ilmu Pengetahuan dalam Kebijakan Publik Saya ingin mengucapkan terima kasih atas situs web yang luar biasa ini. Meskipun saya telah melakukan penelitian sendiri, dan telah memutuskan vaksin ini bukan untuk saya, putri dewasa saya sudah memiliki satu suntikan Pfizer. Setelah kata-kata yang kuat dengannya, saya memohon padanya untuk membaca situs web Anda dan mulai melakukan penelitian sendiri. Jika bukan karena Anda, saya akan bingung apa yang harus dilakukan karena pekerjaan Anda mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan. ~ M. M .

Kami membentuk Komisi Perdamaian Nasional pada Oktober 2019 di Durban Afrika Selatan sebagai Suara Opini Publik dan KEBENARAN. Kami memiliki Museum KEBENARAN dan Perpustakaan Bukti yang dikumpulkan selama 27 tahun terakhir dan yang lebih penting selama periode 19 COVID ini kemanusiaan. Penting untuk memiliki pusat informasi yang relevan: membangun persatuan dan solidaritas dan Hubungan dengan para pemikir kritis dan perencana strategis dan kami telah mencapai ini dan berharap dapat bekerja sama dengan Anda di masa depan. ~ Dr. P. M .

Situs yang bagus, terima kasih. Saya telah membicarakannya di acara saya. Pertama kali mendengarnya dari penelepon di InfoWars. ~ Berita Senjata.

Tahukah kamu?

1. FDA tidak menyetujui terapi gen mRNA Moderna atau Pfizer yang mereka sebut "vaksin". Itu hanya mengizinkan mereka. Fauci mengkonfirmasi. 19 dokter memperingatkan dunia akan bahaya. AstraZeneca dijatuhkan oleh 24 negara, dan oleh Ontario pada 11 Mei. Johnson & Johnson, Viral Vector (1) "injeksi" yang diberikan Otorisasi Penggunaan Darurat pada Februari. 27, 2021, dihentikan oleh beberapa negara karena pembentukan gumpalan darah. CDC telah mengkonfirmasi. Tetapi distribusi dilanjutkan setelah jeda 10 hari. CDC juga mengkonfirmasi (2) tusukan Pfizer & Moderna adalah yang paling mematikan dari semua "vaksin", juga ditampilkan dalam bagan batang dan video dengan navigasi langkah demi langkah dari situs VAERS. Bahan SM-102 yang tidak direkomendasikan untuk penggunaan manusia atau hewan harus menghentikan seluruh kampanye jab, orang akan berpikir.

Bahkan NIH yang bergengsi menegaskan, dengan tegas, bahwa:

A. "Pemahaman pasien adalah bagian penting dari memenuhi standar etika medis dari persetujuan berdasarkan informasi dalam desain penelitian"

dan

B. "Vaksin COVID-19 yang dirancang untuk memperoleh antibodi penawar dapat membuat penerima vaksin peka terhadap penyakit yang lebih parah daripada jika mereka tidak divaksinasi."

Cuplikan layar

.tapi memerintahkan media untuk tetap diam..
Melanjutkan narasi terputus-putus, CDC menyatakan dalam satu bagian :

"Di ruang publik, orang yang sepenuhnya divaksinasi harus terus mengikuti panduan untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain, termasuk mengenakan topeng yang pas, jarak fisik (setidaknya 6 kaki), menghindari keramaian, menghindari ruang berventilasi buruk, menutupi batuk dan bersin, mencuci tangan sering, dan mengikuti bimbingan tempat kerja atau sekolah yang berlaku. Orang yang sepenuhnya divaksinasi harus tetap memperhatikan gejala COVID-19, terutama setelah terpapar pada seseorang yang dicurigai atau dikonfirmasi COVID-19."

Dan di halaman yang sama (tidak kurang), tambahkan :

"Vaksin yang saat ini resmi di Amerika Serikat sangat efektif dalam melindungi orang yang divaksinasi terhadap COVID-19 yang bergejala dan parah."

2. Uji klinis akan selesai pada tahun 2023, ada 12 perusahaan vaksin yang meningkatkan pemasaran mereka. Informasi penting untuk wanita tentang gejala reproduksi pasca vaksinasi muncul

Untuk tujuan klarifikasi dalam artikel ini, mengingat bahwa virus belum diisolasi dan bahwa gejalanya meniru flu, Covid19 dianggap sebagai varian influenza. Dan, ya, orang bisa mati karena influenza atau flu biasa. Faktanya, paru-paru pasien influenza bisa lebih rusak daripada pasien Covid. Dan pembekuan darah juga umum terjadi pada pasien flu

Beberapa orang akan berpendapat bahwa SARS-CoV-2 dikembangkan di laboratorium Gain-of-Function. Fauci telah dipanggang tentang keterlibatannya, dan secara alami berbohong tentang hal itu, bahkan dengan bukti bahwa NIH-nya memang mendanai proyek-proyek Gain-of-Function.

Itu bisa diperdebatkan.

Pertimbangan utama adalah apakah suntikan eksperimental diperlukan untuk penyakit dengan tingkat kelangsungan hidup 99,9%. Saya untuk vaksin yang sudah dicoba, benar dan teruji (aman). Saya BUKAN untuk terapi gen eksperimental yang didukung oleh studi hewan bencana, digunakan pada manusia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Komite Rakyat Israel mengatakan tentang suntikan Pfizer: Tidak pernah ada vaksin yang merugikan banyak orang

3. FDA & CDC belum mengungkapkan kepada publik lebih dari 20 efek buruk, termasuk Kematian, terkait dengan suntikan Covid19, yang dibahas dalam pertemuan Oktober 2020, lihat hal. 16 dokumen. 4.057 kematian akibat suntikan Covid19 dilaporkan oleh Pusat Informasi Vaksin Nasional pada 5/7/2021, dan sepertiga dari kematian terjadi dalam waktu 48 jam. 5 dokter terkemuka mendiskusikan bagaimana jab Covid adalah bioweapon

4. Tusukan mRNA menghasilkan sintetis, molekul anorganik (perangkat medis) yang memprogram sel-sel Anda untuk mensintesis patogen dalam bentuk lonjakan protein yang harus terus-menerus diperjuangkan oleh sistem kekebalan tubuh Anda selama sisa hidup Anda, menurut para ahli seperti Molecular Biologist & Immunologist, Profesor Dolores Cahill. Dia menjelaskan. Fauci mengkonfirmasi. Dr. Lee Merritt menegaskan kembali.

Yang lain menyebutnya Terapi Informasi yang meretas perangkat lunak kehidupan, menurut kepala ilmuwan [Mode RNA] Moderna. Anda pada dasarnya menjadi GMO. Dr. Sherri Tenpenny memetakan delapan mekanisme yang dapat mengakibatkan kematian oleh tusukan Covid

5. Tusukan mRNA tidak mencegah Anda mengontrak Covid19 atau mengirimkannya. Dr. Steve Hotze menguraikan. Fauci mengkonfirmasi. Tapi, kemudian bertentangan dengan dirinya sendiri.

Grafik CDC menggarisbawahi kenyataan itu, membuktikan suntikan ini tidak efektif dan paspor injeksi sama sekali tidak berguna.

Di AS, lebih dari 115 juta orang telah mengalami suntikan pada 5/10/21. CDC telah berhenti melaporkan jumlah kasus infeksi Covid pasca vaksinasi, pada 5/1/2021. Jumlahnya terlalu memalukan. Hitungan terakhir adalah 9.245 infeksi pasca vaksinasi, yang mengakibatkan 132 kematian, atau tingkat kematian 1,4%. Menggunakan rasio yang sama, mengingat bahwa jumlah kematian paska vaksinasi terbaru adalah 223, dan diberikan Dr. Definisi kematian Birx yang sangat liberal, kita dapat memperkirakan jumlah infeksi pasca vaksinasi saat ini sekitar 15.930.

Juga, "vaksinasi" yang tidak sempurna dapat meningkatkan penularan patogen yang sangat ganas, menurut artikel NCGI ini. Sebuah studi pada tikus menyimpulkan bahwa protein lonjakan dari "vaksinasi" dapat menyebabkan kerusakan paru-paru

6. CDC meningkatkan angka kematian untuk Covid19 - yang tidak terisolasi - dengan menginstruksikan praktisi medis pada 24 Maret, Arahan 2020 untuk menganggap penyebab kematian sebagai Covid19 untuk semua kematian, terlepas dari apakah pasien telah dites positif untuk Covid19 atau jika mereka memiliki komorbiditas lain, hanya dengan asumsi mereka bisa terinfeksi, untuk meningkatkan rasa takut. Ini dokumennya. Dokter telah secara terbuka menyatakan bahwa mereka ditekan untuk menandai Covid19 pada sertifikat kematian. Ini daftarnya :

Dr. Dan Erickson

Dr. Scott Jensen

Direktur Penyakit Menular Kris Ehresmann

Kesalahan langkah CDC ini bertentangan dengan Peraturan Federal, menurut IPAK. Setiap agen Federal diharuskan untuk mengajukan proposal perubahan formal ke Daftar Federal diikuti oleh komentar publik 60 hari dan proses peer-review sebelum perubahan dapat dilakukan.

Faktanya adalah bahwa 60.000 orang Amerika telah meninggal setiap minggu, secara konsisten, sebelum dan sesudah Covid menakut-nakuti - lebih banyak data - sementara kematian akibat influenza dan penyakit lain telah anjlok. Johns Hopkins PhD, Genevieve Briand, yang temuannya menghancurkan narasi yang berlaku, disensor oleh rekan-rekannya, kemungkinan besar karena CDC dan Bill Gates mendanai Johns Hopkins

7. CDC kemudian mengakui bahwa 94% kematian memiliki kondisi yang mendasarinya. Itu berarti bahwa dari 581.573 kematian yang dikaitkan dengan varian influenza yang ditutup sebagai SARS-CoV-2, hanya 6% yang benar-benar disebabkan langsung oleh Covid19, atau 34.894 kematian. Jika ada 32.681.787 kasus hingga saat ini yang membawa tingkat kematian kasus sebenarnya menjadi 0,106%

8. Tingkat kelangsungan hidup untuk Covid19, oleh karena itu, sekitar 99,9%. Ketika menggunakan populasi negara sebagai penyebut, tingkat kematian bahkan lebih rendah, berkisar antara 36 hingga 247 kematian per 100.000. Pada tanggal 19 Maret 2021, bahkan dengan angka-angka yang diolah dan tes yang salah, CDC tiba pada tingkat kelangsungan hidup berikut :

Usia 0-17 99,998%

Usia 18-49 99,95%

Usia 50-64 99,4%

Usia 65+ 91%

9. CDC menyatukan pneumonia, influenza, dan Covid19 menjadi epidemi baru yang disebut PIC untuk meningkatkan kematian Covid19. Statistik CDC untuk minggu 3 Juli 2020 mengkonfirmasi bahwa pneumonia dan influenza bergabung dengan Covid untuk meningkatkan angka kematian. Februari. 5, 2021 laporan melakukan hal yang sama. Kebingungan digarisbawahi di halaman hasil pencarian, di mana hanya "(P&I)" disebutkan, tetapi grafik PIC muncul setelah mengklik tautan. Kematian akibat influenza telah menurun dari 61.000 pada 2018 menjadi 22.000 pada 2020, sementara malpraktik medis adalah penyebab utama ketiga kematian di AS

10. Rumah sakit dibayar $ 13.000 untuk setiap masuk Covid19, dan $ 39.000 untuk setiap pasien yang memakai ventilator, rata-rata. Lebih banyak dokter dan perawat bukti memiliki perintah untuk menempatkan pasien ventilator yang dites negatif, secara efektif membunuh mereka

Apakah Anda sadar akan hal itu...

11. Tes PCR tidak mendeteksi partikel SARS-CoV-2, tetapi partikel dari sejumlah virus yang mungkin Anda kontrak di masa lalu, dan bahwa gugatan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan diluncurkan oleh pengacara Jerman untuk penipuan ini. Bahkan Fauci mengakui tes PCR tidak berfungsi. WHO mendukungnya. Dalam dokumen CDC ini, pedoman pengujian menyatakan bahwa negatif dan positif palsu dimungkinkan - halaman 39. Tes PCR tidak dapat mengesampingkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau patogen virus lainnya - halaman 40.

Tetapi yang paling penting, di halaman 42, SARS-CoV-2 tidak pernah terisolasi dalam contoh pertama: "Karena tidak ada isolat virus terukur dari 2019-nCoV yang tersedia untuk penggunaan CDC pada saat tes dikembangkan dan penelitian ini dilakukan, tes yang dirancang untuk mendeteksi RNA 2019-nCoV diuji dengan stok yang ditandai dari RNA panjang penuh yang ditranskripsi secara in vitro ".

Baik CDC tidak dapat memberikan sampel SARS-CoV-2, juga laboratorium Stanford dan Cornell, dan dalam wawancara CNN, Fauci mengatakan dia tidak diuji karena tidak perlu menguji orang tanpa gejala. Dia menegaskan bahwa orang tanpa gejala tidak pernah menjadi kekuatan pendorong pandemi. Sekali lagi, WHO mendukungnya.

CDC telah bermain bodoh tentang ambang siklus 37 hingga 40 tinggi yang digunakan untuk pengujian COVID PCR menghasilkan 85-90% positif palsu. Tapi, sekarang, ia dengan mudah menerima ambang batas bawah 28 siklus untuk pengujian pasca-vaksin

Perkembangan besar 8 Juni 2021
Kami baru mengetahui bahwa beberapa usap hidung mengandung Ethelyn Oxide (EO), bahan kimia yang bersifat karsinogenik dan dapat merusak DNA seseorang serta menyebabkan kemandulan. Ini dilaporkan oleh Cassandra S. Dunn, Penyelidik Medis Federal Bersertifikat

12. Ada tuntutan hukum dalam karya tersebut, menyebut Anthony Fauci sebagai terdakwa, antara lain. Ini daftar parsial:

Martin Ackermann, kepala Satuan Tugas Sains Covid-19 Nasional Swiss dan "pihak lain dalam kejahatan itu," telah didakwa dengan sengaja dan berhasil menakuti penduduk sesuai dengan Pasal 258 KUHP.
gugatan terhadap CDC diajukan untuk menahan informasi secara ilegal di bawah FOIA
WHO, bersama dengan pejabat pemerintah dan produsen uji PCR dituntut oleh pengacara Jerman, Dr. Reiner Fuellmich. Ini adalah pembaruan, dan cara berpartisipasi dalam gugatan class action ini
perawat menuntut CEO rumah sakit untuk Tes COVID-19 Fabrikasi
Guru California menuntut karena ditekan untuk mendapatkan vaksin eksperimental, siaran pers
Pemerintah Norwegia menghadapi kejahatan terhadap gugatan kemanusiaan
Pemerintah Inggris akan menghadapi tuntutan hukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan
Israel meluncurkan kejahatan terhadap gugatan kemanusiaan terhadap Pemerintah mereka sendiri
Pemerintah British Columbia dituntut oleh Masyarakat Kanada untuk Kemajuan Ilmu Pengetahuan dalam Kebijakan Publik
Pemerintah Kanada menghadapi pertempuran hukum dari pengacara Konstitusi terbaik, Rocco Galati, yang ingin melihat Bill Gates dipenjara
Florida menggugat Pemerintah Federal dan CDC
Dokter Garis Depan Amerika mencari penggugat dalam gugatan class action untuk mencegah FDA mengeluarkan EUA untuk menyuntikkan anak-anak berusia 12-15 tahun dengan suntikan COVID eksperimental
dokter mengaku bersalah atas penipuan biotest
Pengacara Hak Asasi Manusia, Leigh Dundas, mengejar California karena mencoba memvaksinasi anak-anak tanpa izin orang tua. Dan seperti itu dia memaksa Orange County untuk mundur dari paspor vaksin
sebuah firma hukum Inggris berjuang melawan 'No Jab, No Pay, No Job'
Petugas Polisi Kanada membawa Pemerintah Ontario ke Pengadilan
Selandia Baru menghadapi tantangan hukum tentang diterimanya suntikan
Semua anggota Parlemen Eropa telah dilayani dengan pemberitahuan tanggung jawab. Bagian dari pemberitahuan berbunyi :
"Selanjutnya, Anda mungkin secara pribadi bertanggung jawab untuk mendukung KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN, yang didefinisikan sebagai tindakan yang sengaja dilakukan sebagai bagian dari kebijakan yang tersebar luas atau sistematis, diarahkan terhadap warga sipil, yang dilakukan sebagai kelanjutan dari kebijakan negara."

Gugatan Aksi Kelas $ 35 Miliar untuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan diajukan di Mahkamah Agung Kanada
gugatan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan diajukan terhadap 'Pemerintah Inggris' dan 'Penasihat Ilmiah Korup'
Dan kita baru saja pemanasan. Jika warga Israel telah membawa pemerintah mereka ke Pengadilan Kriminal Internasional untuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, menuduh mereka dipaksa melakukan tes yang tidak memadai, injeksi COVID eksperimental oleh Pfizer, bertentangan dengan Kode Nuremberg, kemudian warga negara dari negara bagian mana pun (Virginia Barat datang ke pikiran di mana orang-orang muda disuap dengan $ 100 untuk mengambil jab) memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tentu saja administrator universitas mengamanatkan vaksinasi Covid dari 2,4 juta siswa memenuhi syarat untuk uji coba Nuremberg. File Fauci-Covid19 diterbitkan oleh Dr. David E. Martin berada di domain publik.

13. Terapi dan profilaksis untuk coronavirus, seperti Hydroxychloroquine, telah disetujui di situs web WHO, CDC dan NIH.

Tapi, tiba-tiba pada tahun 2020 mereka dilarang. Mengapa? Karena, menurut aturan FDA hanya ketika tidak ada terapi alternatif, vaksin yang belum diuji dapat dibersihkan untuk Otorisasi Penggunaan Darurat. Pada tahun 2020, perusahaan Kanada, Apotex, memberikan HCQ. Bahkan setelah American Journal of Medicine menyetujui penggunaan HCQ untuk Rawat Jalan, HCQ tidak ditemukan di AS. Sekarang, dokter memohon agar Ivermectin digunakan sebagai terapi yang aman. Berikut adalah hasil grafik di India

Dokter di India dan Inggris berbicara. Kosta Rika menggunakan HCQ secara luas, sementara Novartis menyumbangkannya ke Meksiko. Di India dokter meresepkan kit Ziverdo

57 dokter dan ilmuwan menyerukan penghentian segera semua "vaksinasi" Covid

Mantan Pfizer VP dan peneliti ilmiah, Dr. Michael Yeadon menyuarakan rasa jijiknya dengan komunitas medis

14. Dokter Garis Depan yang mencoba menjelaskan manfaat terapi terbukti sedang dibungkam, dan beberapa telah menangguhkan lisensi mereka. Ringkasan singkat oleh Dr. Simone Gold, yang juga seorang pengacara dan pendiri Dokter Garis Depan Amerika, harus diperhatikan.

Juga, British Medical Journal telah mematahkan peringkat dan mengutip korupsi dan penindasan sains. Aliansi Dokter Dunia bergabung dengan perlawanan. Di Australia, Covid Medical Network mewakili profesional medis senior yang menentang pendirian

15. Fauci, yang pendapatnya berbeda dengan fase bulan, dan CDC telah gagal dalam topeng, permukaan yang terkontaminasi, penyebaran tanpa gejala, pengujian, dan baru-baru ini mengakui bahwa kekebalan kawanan dicapai ketika antibodi disebarkan oleh mereka yang mengalahkan penyakit (99,9%) tetapi masih merekomendasikan jarak sosial, hanya sekarang dari 6 kaki hingga 3 kaki, menghasilkan peta kuncian ini; sementara Inggris sekarang mempromosikan jab ke-3 dan tembakan booster tahunan untuk mereka yang berusia di atas 50 tahun.

Sekali lagi, dalam upaya sembunyi-sembunyi untuk menimbulkan ketakutan, pada 7/21 Mei, CDC merevisi kriteria tentang bagaimana virus yang ditularkan melalui udara ini ditularkan

Berbicara tentang kekebalan kawanan, WHO mengubah definisi 7 Juni 2020 dari:

"Kekebalan kawanan adalah perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika suatu populasi kebal baik melalui vaksinasi atau kekebalan yang dikembangkan melalui infeksi sebelumnya"

untuk:

"Kekebalan kawanan, juga dikenal sebagai 'kekebalan populasi', adalah konsep yang digunakan untuk vaksinasi, di mana populasi dapat dilindungi dari virus tertentu jika ambang vaksinasi tercapai. Kekebalan kawanan dicapai dengan melindungi orang dari virus, bukan dengan mengekspos mereka "pada bulan November. 13, 2020.

Tapi, itu kembali membalikkan posisinya pada Desember. 2020, dengan pernyataan gila ini :

"Vaksin melatih sistem kekebalan tubuh kita untuk menciptakan protein yang melawan penyakit, yang dikenal sebagai 'antibodi', sama seperti yang akan terjadi ketika kita terpapar penyakit, tetapi - yang terpenting - vaksin bekerja tanpa membuat kita sakit. Orang yang divaksinasi dilindungi dari penyakit yang dipertanyakan dan meneruskan patogen, memutus rantai penularan "

Dan mereka terus memindahkan tiang gawang. Uji coba Pfizer memperingatkan pria untuk menjauh dari wanita hamil... tetapi sekarang CDC mendorong wanita hamil untuk mengambil agen biologis eksperimental tanpa berpikir dua kali. Dokter yang berhati nurani tidak mengizinkan orang yang divaksinasi di kantor mereka untuk melindungi anggota staf wanita mereka

.dan itu..

16. Cedera dan kematian akibat tusukan mRNA terus meningkat. VAERS melaporkan 17.180 cedera serius pada 5/7/21. Pada kuartal pertama 2021 telah terjadi peningkatan 6000% kematian dengan suntikan dari periode yang sama tahun lalu. Secara grafis, tusukan itu lebih mirip potongan atas yang kaku, mengutip pengacara Rocco Galati. Dan itu jika, menurut Studi Harvard, hanya 1% dari kejadian terkait vaksin yang dilaporkan

17. CDC pada suatu waktu merekomendasikan DDT untuk digunakan di rumah, dan menggunakan taktik ketakutan yang sama untuk menjual vaksin untuk H1N1 pada 2009, dan untuk Flu Babi pada 1976

18. Dokumen membuktikan bahwa media harus menjadi pemain kunci dalam menciptakan hype menjelang promosi vaksin, bahwa VACCINATE WITH CONFIDENCE paper oleh CDC ada, bersama dengan padanannya di Inggris, dan kuncian pengangkatan - dengan syarat vaksinasi - digunakan sebagai wortel untuk membuat orang menerima tusukan itu

19. Politisi tertangkap kamera berbicara tentang teater mengenakan topeng, dan NCBI, sebuah divisi dari NIH, menerbitkan sebuah makalah tentang bahaya topeng saat berolahraga. Bahkan CDC memperingatkan bahaya masker, seperti halnya studi ini pada Mask Induced Exhaustion Syndrome MIES

20. CDC memiliki paten untuk coronavirus yang ditularkan ke manusia; juga, paten untuk Sistem & Metode untuk menguji Covid19 diajukan pada tahun 2015, dikuatkan di sini, dan kit uji Covid19 sedang dikirim ke seluruh dunia pada tahun 2018

... atau itu ...

21. INJEKSI Covid19 dikembangkan hanya dalam beberapa jam

22. Perusahaan vaksin tidak dapat dituntut karena cedera

23. Bill Gates, yang menginvestasikan $ 10 Miliar ke dalam vaksin, membanggakan bagaimana ia menyuntikkan anak-anak dengan organisme hasil rekayasa genetika, dan tidak sabar menunggu pandemi berikutnya melanda

24. Bill Gates tercatat mendorong paspor vaksin. Parenthetically, berbagai nama domain untuk "vaccinepassport" diajukan pada tahun 2016 oleh entitas di Milan, Italia, dan ada orang yang tidak dapat mengambil vaksin karena kontraindikasi medis. Paspor vaksin akan mendiskriminasi orang-orang ini ketika mereka berusaha untuk menjalani hidup mereka, yang melanggar Undang-Undang Amerika dengan Disabilitas tahun 1990 (42 A.S.C. Bagian 12101)

25. Bill Gates tercatat mendorong suntikan yang tepat untuk menurunkan populasi dunia sebesar 10% hingga 15%, dan satu kal di Parlemen Italia telah dibuat untuk penangkapan dan persidangannya di Pengadilan Kriminal Internasional

Akhirnya, tahukah Anda?

26. Suntikan varian kovid harus dipasarkan tanpa uji keamanan kepada kelinci percobaan (yaitu Anda), Fauci mengonfirmasi hal itu. Selanjutnya, antibodi / antigen terhadap SARS-CoV-2 ditemukan dalam air liur, membuat penggunaan masker kontraproduktif dalam mencapai kekebalan kawanan. Dan, jika menurut FDA, orang yang mengalahkan Covid (99,9%) didorong untuk menyumbangkan darah mereka, mengapa mereka tidak didorong untuk melepas topeng mereka untuk melepaskan antibodi mereka? Hanya karena masker menciptakan hype yang menjual vaksin.

27. CDC, yang menopang dirinya sendiri dengan pernyataan seperti:

“Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) adalah agen yang dipercayai orang Amerika dengan kehidupan mereka. Sebagai pemimpin global dalam kesehatan masyarakat, CDC adalah lembaga promosi, pencegahan, dan kesiapsiagaan kesehatan utama negara. Apakah kita melindungi orang Amerika dari ancaman kesehatan masyarakat, meneliti penyakit yang muncul, atau memobilisasi program kesehatan masyarakat dengan mitra domestik dan internasional kita, kita bergantung pada karyawan kita untuk membuat perbedaan nyata dalam kesehatan dan kesejahteraan orang di sini dan di sekitar Dunia."

membeli dan menjual kembali suntikan pada markup, sekitar $ 4,6 Miliar setiap tahun, dan memiliki lebih dari 20 paten vaksin - menurut Robert F. Kennedy Jr. - dan terdaftar di Dun & Bradstreet. Fauci, yang secara pribadi memiliki 1000 paten, belum mengucapkan sepatah kata pun tentang kebiasaan gaya hidup pencegahan, seperti olahraga teratur dan kebiasaan gizi sehat yang memperkuat sistem kekebalan tubuh seseorang. Tapi, konon, dia sangat peduli dengan kesehatanmu.

28. Formulir persetujuan di rumah sakit menyamarkan vaksin sebagai "biogenik", dan pialang darah telah membayar hingga $ 1.000 untuk sampel darah orang Covid19 yang pulih

29. Adalah melanggar kode Nuremberg untuk memaksa vaksinasi pada seseorang, dan persetujuan berdasarkan informasi mengesampingkan kebijakan publik. Undang-undang Federal melarang pengusaha dan orang lain menggunakan vaksin di bawah EUA sebagai syarat kerja. Seorang pengacara Nevada siap melakukan pertempuran. Setiap negara bagian memiliki ketentuan uniknya sendiri untuk menolak vaksin dengan alasan medis, agama atau filosofis

30. Donald Trump, yang mengetuk seorang eksekutif Moderna untuk memimpin perburuan pemerintah federal untuk vaksin COVID-19, mengagungkan fakta bahwa ia mendorong Warp Speed dan mendesak para pendukungnya untuk mengambil jab, sementara Biden menertawakan bahwa ia memesan 100 juta dosis. Kotoran yang sama berbeda bau

atau itu...

31. Waktu, lagi dan lagi WHO telah mencegah pemakaian topeng oleh orang sehat, apalagi anak-anak

32. Beberapa "simulasi" pandemi diadakan di :

Mei 2018 Clade X oleh Johns Hopkins University
September 2019. Badan Pemantau Kesiapan Global WHO (dalam simulasi lain yang diduga) memasukkan sebagai salah satu indikator kemajuan pelepasan dua patogen mematikan pada September 2020. Lihat hal 39
2018. LEMBAGA Bill Gates UNTUK PENYAKIT MODELING merilis video pemodelan pandemi mulai di Wuhan, Cina
Oktober 2019. The Liar, Bill Gates, mensponsori Global Pandemic Exercise Event 201, video. Fauci, tentu saja, duduk di Dewan Kepemimpinan Yayasan Bill & Melinda Gates, yang telah menyumbang lebih dari $ 3,5 juta untuk NIH Fauci
pada 9 Juli 2021, WEF akan menggunakan Cyber Polygon, simulasi serangan terhadap rantai pasokan infrastruktur perusahaan secara real time.
Bank Dunia menyatakan pada hal. 1 dari dokumen ini bahwa PROGRAM KERJA DAN TANGGAPAN STRATEGIS COVID-19 akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2025
33. Permen Pfizer, Moderna dan J&J dikembangkan menggunakan garis sel janin, yaitu sel yang tumbuh di laboratorium yang awalnya diperoleh dari janin yang diaborsi beberapa dekade yang lalu. Argumen yang digunakan oleh pro-vaxxers adalah bahwa ini bukan sel asli, tetapi keturunan atau duplikat dari aslinya. Istilah medis bervariasi tergantung pada jumlah dan organ janin yang diaborsi . Anda memiliki hak untuk menolak vaksin apa pun yang dikembangkan dengan atau mengandung garis sel janin, berdasarkan kepercayaan agama atau filosofis Anda.

34. Penguncian tidak berpengaruh pada tingkat kematian. Ini laporan lain. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Covid tidak akan melanggar perbatasan selatan Michigan

35. Selama 15-16 Oktober 2019, dalam Lokakarya Net Keselamatan Vaksin, dalam persiapan untuk VACCINATION AGENDA 2030 (hal 3) WHO merekrut Microsoft, Pinterest, Google, YouTube, Facebook dan akademisi untuk mengawasi narasi resmi

Pada bulan Maret 2020, Pemerintah Inggris membahas taktik yang akan digunakan untuk memastikan warga negara mematuhi hilangnya hak dan kebebasan mereka dan ini sudah termasuk -

Menggunakan media untuk meningkatkan rasa ancaman pribadi
Menggunakan media untuk meningkatkan rasa tanggung jawab kepada orang lain
Menggunakan dan mempromosikan persetujuan sosial untuk perilaku yang diinginkan
Menggunakan ketidaksetujuan sosial bagi mereka yang tidak patuh
Ini dokumennya, dan wanita yang pernah disewa NHS untuk bermain-main dengan angka kematian. Tidak mau kalah, Trudeau membanggakan berapa banyak dia membayar media untuk menjual propagandanya yang sebelumnya melaporkan pada bulan April 2021 gelombang ke-4, sementara Menteri Dalam Negeri Jerman menekan para ahli epidemiologi untuk menciptakan ketakutan yang akan memerlukan kuncian

36. Game akhir menunjuk ke ID digital yang ditanamkan. Dengarkan Klaus Schwab dalam wawancara 2012 ini. Covid-19 akan menjadi katalisator untuk Reset Besar, skenario mimpi buruk yang dirancang oleh sosiopat yang tidak dipilih; bukan yang terpilih adalah hadiah apa pun.

Pertimbangkan untuk berkontribusi pada Upaya ini. Kami memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam membeli iklan.

Terima kasih banyak.

Kami melampaui target, dan kami tidak akan pergi dalam waktu dekat.
Cek dapat dikirim ke

Paul Adams
10866 Washington Blvd. # 856
Culver City, CA
90232 USA

surel: njfm@tutanota.com

Sebarkan beritanya

melewati sensor
https://bit.ly/2QNr762
https://tinyurl.com/NJFORME

© Paul Adams. Seluruh hak cipta. Situs web ini tidak dapat direproduksi.


ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ

18 ਮਈ, 2021 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿੰਕਵਾਨੇਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਲ ਐਡਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ

ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ. ਜਾਣਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱ primaryਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਡੀਸੀ, ਡਬਲਯੂਐਚਓ, ਐਫ ਡੀ ਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਡ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.

ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਲਈ ਨੂਰਬਰਗ 2.0 ਵਿੱਚ ਕੋਡਫੈਂਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਹਨ.

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਅਥਾਹ ਰਕਮ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ. ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ. ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ x10 ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ. ~ ਜੈਫ ਰੈਂਸ (ਰੈਂਸ.ਕਾੱਮ)

ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਡਰਬਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਯੂਟੀਐਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ TRUTH ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ COVID 19 ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ. ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜੋ isੁਕਵਾਂ ਹੈ: ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ~ ਡਾ. ਪੀ. ਐਮ

ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖੋਜ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹਨ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿਆਨਕ ਹਨ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ. ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ... ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ 100% ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ. ~ ਜੇ. ਕੇ

ਇਹ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ. Public ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਾਲਗ ਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਈ ਹੈ. ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ. ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ. ~ ਐਮ

ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਡਰਬਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਯੂਟੀਐਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ TRUTH ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ COVID 19 ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ. ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜੋ isੁਕਵਾਂ ਹੈ: ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ~ ਡਾ. ਪੀ. ਐਮ

ਵਧੀਆ ਸਾਈਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ. ~ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ??

1. ਐਫ ਡੀ ਏ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਜਾਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਐਮਆਰਐਨਏ ਜੀਨ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ "ਟੀਕੇ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਫੌਸੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. 19 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।. ਐਸਟਰਾਜ਼ੇਨੇਕਾ ਨੂੰ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੁਆਰਾ 11/21 ਮਈ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜਾਨਸਨ ਅਤੇ ਜਾਨਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੈਕਟਰ (1) "ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ" ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. 27, 2021 ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਿੇਬਣ ਦੇ ਗਠਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਪਰ ਵੰਡ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ. ਸੀਡੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ (2) ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨਾ ਜੈਬਸ ਸਾਰੇ "ਟੀਕੇ" ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਏਆਰਐਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ. ਐੱਸ.ਐੱਮ. 102 ਜਿਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਬ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਚਿੰਗ ਰੁਕਣ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਚੇਗਾ.

ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵੱਕਾਰੀ ਐਨਆਈਐਚ, ਨਿਰਪੱਖ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ:

ਏ. "ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈ"

ਅਤੇ

ਬੀ. "ਕਾਪੀਆਈਡੀ -19 ਟੀਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਅਰਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ."

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ

.ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ..
ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸੀਡੀਸੀ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:

“ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭੀੜ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਹਵਾਦਾਰ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਖੰਘਾਂ ਅਤੇ ਛਿੱਕ ਨੂੰ coveringੱਕਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਅਕਸਰ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ. ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ COVID-19 ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ."

ਅਤੇ ਉਸੇ ਪੰਨੇ ਵਿਚ (ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ), ਜੋੜਦਾ ਹੈ:

“ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੀਕੇ ਟੀਕੇ ਟੀਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ COVID-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।."

2. ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ 12 ਟੀਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ forਰਤਾਂ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਲੱਛਣ ਫਲੂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਵਿਡ 19 ਨੂੰ ਇਕ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ, ਹਾਂ, ਲੋਕ ਫਲੂ ਜਾਂ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਦਰਅਸਲ, ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਫਲੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕੁਝ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਰਸ-ਕੋਵ -2 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇਨ-ਆਫ-ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਫੌਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸਦੇ ਐਨਆਈਐਚ ਨੇ ਗੈਨ-ਆਫ-ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ.

ਉਹ ਗੰਧਲਾ ਹੈ.

ਮੁ considerationਲਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ 99.9% ਬਚਾਅ ਦਰ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ (ਸੁਰੱਖਿਅਤ) ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਜੀਨ ਉਪਚਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਕੌਮੀ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਾਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ: ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ

3. ਐਫ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤ ਸਮੇਤ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪੀ.ਜੀ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ 16. ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ 4,057 ਮੌਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਕਸੀਨ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ 5/7/2021 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ. 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਜਬ ਇੱਕ ਬਾਇਓਵਾਇਪਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ

4. ਐਮਆਰਐਨਏ ਜਬ ਇੱਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਜੀਵ ਅਣੂ (ਮੈਡੀਕਲ ਜੰਤਰ) ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿ .ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਣੂ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇਮਿologਨੋਲੋਜਿਸਟ ਵਰਗੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੋਲੋਰਸ ਕਾਹਿਲ. ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ. ਫੌਸੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਡਾ. ਲੀ ਮੈਰਿਟ ਪੁਨਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਡਰਨ [ਮੋਡ ਆਰ ਐਨ ਏ] ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ.ਐੱਮ.ਓ. ਡਾ. ਸ਼ੈਰੀ ਟੇਨਪੇਨੀ ਨੇ ਅੱਠ ਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਵਿਡ ਜਬ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

5. ਐਮਆਰਐਨਏ ਜਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ 19 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ. ਡਾ. ਸਟੀਵ ਹੌਟਜ਼ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ. ਫੌਸੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪਰ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ.

ਸੀਡੀਸੀ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕੇ ਬੇਅਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹਨ.

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ, 115 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5/10/21 ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ. ਸੀਡੀਸੀ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 5/1/2021 ਤੱਕ. ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਨ. ਆਖਰੀ ਗਿਣਤੀ 9, 245 ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲਾਗ 'ਤੇ ਸੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 132 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ 1.4% ਮੌਤ ਦਰ. ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਗਿਣਤੀ 223 ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀਰਕਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 15, 930 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਅਪੂਰਣ "ਟੀਕਾਕਰਣ" ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਐਨਸੀਜੀਆਈ ਲੇਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ. ਚੂਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱ .ਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਟੀਕਾਕਰਣ" ਤੋਂ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ?...

. ਸੀਡੀਸੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਲਈ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ - ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ - ਇਸਦੇ 24 ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, 2020 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ 19 ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਮੋਰਬਿਟੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਉਹ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ. ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ' ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ:

ਡਾ. ਡੈਨ ਇਰਿਕਸਨ

ਡਾ. ਸਕਾਟ ਜੇਨਸਨ

ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਐਹਰੇਸਮੈਨ

ਆਈ ਪੀ ਏ ਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਡਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਪੀਅਰ-ਰਿਵਿ review ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 60,000 ਅਮਰੀਕੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ, ਨਿਰੰਤਰ, ਕੋਵਿਡ ਡਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਵਧੇਰੇ ਅੰਕੜੇ - ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ. ਜੌਨਸ ਹਾਪਕਿਨਜ਼ ਪੀਐਚਡੀ, ਜਿਨੀਵੀਵ ਬ੍ਰਾਈਡ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਡੀਸੀ ਅਤੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੋਵੇਂ ਜੌਨਸ ਹਾਪਕਿਨਜ਼ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ

7. ਸੀਡੀਸੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 94% ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਾਲਤਾਂ ਸਨ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 581, 573 ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰਸ-ਕੋਵ -2 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 6% ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19, ਜਾਂ 34,894 ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ. ਜੇ ਅੱਜ ਤਕ 32, 681, 787 ਕੇਸ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਕੇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ 0.106% ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

8. ਕੋਵਿਡ 19 ਲਈ ਬਚਾਅ ਦੀ ਦਰ, ਇਸ ਲਈ, ਲਗਭਗ 99.9% ਹੈ. ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ 100, 000 ਵਿਚ 36 ਤੋਂ 247 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸੀਡੀਸੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਚਾਅ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ:

ਉਮਰ 0-17 99.998%

ਉਮਰ 18-49 99.95%

ਉਮਰ 50-64 99.4%

65+ 91% ਦੀ ਉਮਰ

9. ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਨਮੂਨੀਆ, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਆਈਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 3 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਮੂਨੀਆ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਫਰਵਰੀ. 5, 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ "(ਪੀ ਐਂਡ ਆਈ)" ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਪੀਆਈਸੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ 61,000 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2020 ਵਿਚ 22,000 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।

10. ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ, 13,000 ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਗੀ ਲਈ, 39,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, onਸਤਨ. ਵਧੇਰੇ ਸਬੂਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ killingੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ...

11. ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਸ-ਕੋਵ -2 ਕਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਅਟਾਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੌਸੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਭਵ ਹਨ - ਪੰਨਾ 39. ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਦੂਜੇ ਬੈਕਟਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ - ਪੰਨਾ 40.

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਪੰਨਾ 42 ਤੇ, ਸਾਰਸ-ਕੋਵ -2 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: “ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਡੀਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 2019-ਐਨਸੀਓਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਾਇਰਸ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2019-ਐਨਸੀਓਵੀ ਆਰ ਐਨ ਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸੈਸ ਦੀ ਵਿਟ੍ਰੋ ਦੇ ਗੁਣਿਤ ਸਟਾਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਆਰ ਐਨ ਏ ".

ਨਾ ਹੀ ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਸਾਰਸ-ਕੋਵ -2 ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਅਤੇ ਕੋਰਨੇਲ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀ ਐਨ ਐਨ ਇੰਟਰਵਿ interview ਵਿਚ ਫੌਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਿਮਪੋਟੋਮੈਟਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਿਮਪੋਟੋਮੈਟਿਕ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ. ਦੁਬਾਰਾ, ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸੀਡੀਸੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਚ 37 ਤੋਂ 40 ਚੱਕਰ ਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡਾਂ ਬਾਰੇ ਗੂੰਗਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 85-90% ਝੂਠੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ. ਪਰ, ਹੁਣ, ਇਹ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 28 ਚੱਕਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਕਾਸ 8 ਜੂਨ, 2021
ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਸਕ ਸਵੈਬਸ ਈਥਲੀਨ ਆਕਸਾਈਡ (ਈਓ) ਨਾਲ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਰਸਾਇਣਕ ਜੋ ਕਾਰਸਿਨੋਜਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੈਸੈਂਡਰਾ ਐੱਸ. ਡਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਫੈਡਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ

12. ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ, ਐਂਥਨੀ ਫੌਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਸੂਚੀ ਹੈ:

ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਾਇੰਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਟਿਨ ਅਕਰਮੈਨ ਅਤੇ "ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਰ", ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 258 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।.
ਐਫ.ਓ.ਆਈ.ਏ. ਅਧੀਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਬਲਯੂਐਚਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਰਮਨ ਵਕੀਲ, ਡਾ. ਰੀਨਰ ਫੁਏਲਮਿਚ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ
ਨਰਸਾਂ ਫੈਬਰਿਕੇਟਡ ਕੋਵੀਡ -19 ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਈਓ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਟੀਕਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਸਰਬੋਤਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਟਾਰਨੀ, ਰੋਕੋ ਗਲਾਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਫਲੋਰਿਡਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ ਡੀ ਸੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਡਾਕਟਰ ਇਕ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸੂਟ ਵਿਚ ਮੁਦਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਐਫ ਡੀ ਏ ਨੂੰ 12-15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ COVID ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ EUA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ
ਡਾਕਟਰ ਬਾਇਓਸਟੈਸਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ
ਹਿ Humanਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਟਾਰਨੀ, ਲੇ ਡੁੰਦਾਸ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸੰਤਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ
ਇਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਅ ਫਰਮ 'ਨੋ ਜਬ, ਨੋ ਪੇਅ, ਨੋ ਜੌਬ' ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿ Zealandਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ:
“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿUਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਦੇਸਿਤ, ਵਿਆਪਕ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ."

ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 35 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸੂਟ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
‘ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਹਨ।, ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ inੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ COVID ਟੀਕਾ, ਨੂਰਬਰਗ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ (ਵੈਸਟ ਵਰਜੀਨੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਲੈਣ ਲਈ $ 100 ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ. ਯਕੀਨਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੂਰਬਰਗ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਡਾ. ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਫੌਸੀ-ਕੋਵਿਡ 19 ਫਾਈਲ. ਡੇਵਿਡ ਈ. ਮਾਰਟਿਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ.

13. ਕੋਰੋਨੋਵਾਇਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਕਲੋਰੋਕੁਇਨ, ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਟਿਕਸ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂਐਚਓ, ਸੀਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਨਆਈਐਚ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਪਰ, ਅਚਾਨਕ 2020 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ, ਐਫ ਡੀ ਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਟੀਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. 2020 ਵਿਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਅਪੋਟੈਕਸ, ਐਚ.ਸੀ.ਕਿ. ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ. ਅਮੈਰੀਕਨ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐਚ.ਸੀ.ਕਿ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਐਚ.ਸੀ.ਕਿQ. ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂ.ਐੱਸ. ਹੁਣ, ਡਾਕਟਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਵਰਮੇਕਟਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਪਚਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ. ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨਤੀਜੇ ਹਨ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ. ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਐਚ ਸੀ ਕਿQ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਵਰਟਿਸ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੀਵਰਡੋ ਕਿੱਟਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।

57 ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ "ਟੀਕੇ" ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਸਾਬਕਾ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੀਪੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਕਰਤਾ, ਡਾ. ਮਾਈਕਲ ਯੇਡਨ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ

14. ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਡਾ. ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ. ਸਿਮੋਨ ਗੋਲਡ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ.

ਨਾਲ ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਵਰਲਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ, ਕੋਵਿਡ ਮੈਡੀਕਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

15. ਫੌਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਮਾਸਕ 'ਤੇ ਫਲਿੱਪ-ਫਲਾਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਸਤਹ, asymptomatic ਫੈਲਣ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੁੰਡ ਦੀ ਛੋਟ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ (99.9%) ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਹੁਣ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ, ਇਸ ਲਾਕਡਾਉਨ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਹੁਣ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਜਬ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਫਿਰ ਵੀ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ, 7 ਮਈ, 21 ਨੂੰ, ਸੀਡੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਦਾਰ ਵਾਇਰਸ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ

ਝੁੰਡ ਦੀ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਨੇ ਆਪਣੀ 7 ਜੂਨ, 2020 ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ:

"ਹਰਡ ਇਮਿunityਨਿਟੀ ਇੱਕ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ"

ਨੂੰ:

“ਹਰਡ ਇਮਿunityਨਿਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ‘ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ’ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ‘ ਤੇ ਇਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।. ਹਰਡ ਇਮਿunityਨਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ "ਨੋਵ ਵਿਚ. 13, 2020.

ਪਰ, ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ. 2020, ਇਸ ਅਟੁੱਟ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ:

“ਟੀਕੇ ਸਾਡੇ ਇਮਿ .ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ‘ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ’ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ - ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ - ਟੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।. ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਚੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਫਾਈਜ਼ਰ ਟਰਾਇਲਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ fromਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ... ਪਰ ਹੁਣ ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਗਰਭਵਤੀ womenਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਜੈਵਿਕ ਏਜੰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੂਝਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

.ਤੇ ਉਹ..

16. ਐਮਆਰਐਨਏ ਜੈਬਸ ਦੁਆਰਾ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. VAERS 5/7/21 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 17,180 ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ 6000% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਬ ਅਟਾਰਨੀ ਰੋਕੋ ਗਲਾਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੇ, ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਰਫ 1% ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

17. ਸੀਡੀਸੀ ਨੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡੀਡੀਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ 2009 ਵਿਚ ਐਚ 1 ਐਨ 1 ਲਈ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਹੀ ਡਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ 1976 ਵਿਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਲਈ

18. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਹਾਈਪ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ VACCINATE WITH ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਾਕਡਾਉਨ - ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ - ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਾਬ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਜਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

19. ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਐਨਆਈਐਚ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਨਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ' ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ. ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਮਾਸਕ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਇੰਡਿcedਸਡ ਐਕਸੈਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਐਮ ਆਈ ਈ ਐਸ 'ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

20. ਸੀਡੀਸੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਵਿਡ 19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਟੈਂਟ 2015 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ

. ਜਾਂ ਉਹ

21. ਕੋਵਿਡ 19 ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

22. ਟੀਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

23. ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ

24. ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਮਾਪੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਿਲਾਨ, ਇਟਲੀ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ "ਟੀਕਾ ਪਾਸਪੋਰਟ" ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ 2016 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ contraindication ਕਾਰਨ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ. ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿ aboutਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, 1990 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਯੋਗਤਾ ਐਕਟ (42 ਯੂਐਸਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 12101) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

25. ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 10% ਤੋਂ 15% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਇਕ ਕੈਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

26. ਕੋਵਿਡ ਵੇਰੀਐਂਟ ਟੀਕੇ ਗਿੰਨੀ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ (ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ), ਫੌਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰਸ-ਕੋਵ -2 ਦੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ / ਐਂਟੀਜੈਨਜ਼ ਥੁੱਕ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੁੰਡ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਭਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ, ਜੇ ਐਫ ਡੀ ਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਵਿਡ (99.9%) ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਹਾਈਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟੀਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ.

27. ਸੀਡੀਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ:

“ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ (ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।. ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ, ਸੀਡੀਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿਚ ਅਸਲ ਫਰਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੰਸਾਰ.”

ਰੌਬਰਟ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ - ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 6 4.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕਅਪ ਤੇ ਟੀਕੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ. - ਅਤੇ ਡਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਡਸਟ੍ਰੀਟ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ. ਫੌਸੀ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 1000 ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਿ .ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਪਰ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ.

28. ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਟੀਕੇ ਨੂੰ "ਬਾਇਓਜਨਿਕਸ" ਵਜੋਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੋਵਿਡ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਲਈ, 1,000 ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ

29. ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੂਰਬਰਗ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ EUA ਅਧੀਨ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਨੇਵਾਡਾ ਅਟਾਰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ. ਮੈਡੀਕਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ

30. ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਵੀਆਈਡੀ -19 ਟੀਕੇ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟੇਪ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਾਰਪ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਡੇਨ ਗਲੋਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ. ਇਕੋ ਗੋਬਰ ਵੱਖਰੀ ਗੰਧ

ਜਾਂ ਉਹ...

31. ਵਾਰ ਵਾਰ, ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ

32. ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਈ "ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ" ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ:

ਮਈ 2018 ਜੋਨਸ ਹਾਪਕਿਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਲੇਡ ਐਕਸ
ਸਤੰਬਰ 2019. ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਤਿਆਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੋਰਡ (ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ) ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੂਚਕ ਵਜੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤਕ ਦੋ ਘਾਤਕ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ. ਪੰਨਾ 39 ਵੇਖੋ
2018. ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਅਕਤੂਬਰ 2019. ਝੂਠਾ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਕਸਰਤ ਘਟਨਾ 201, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ. ਫੌਸੀ, ਬੇਸ਼ਕ, ਬਿਲ ਐਂਡ ਮੇਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਫੌਸੀ ਦੇ ਐਨਆਈਐਚ ਵਿਚ million 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ
9 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ, ਡਬਲਯੂਈਐਫ ਸਾਈਬਰ ਪੌਲੀਗਨ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ofਾਂਚੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ.
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੀ.ਜੀ. ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚੋਂ 1 ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਪ੍ਰੈਪਰਡਨੇਸ ਅਤੇ ਰੈਸਪਾਂਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੇ
33. ਫਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਡਰਨ ਅਤੇ ਜੇ ਐਂਡ ਜੇ ਜੈਬਸ ਭਰੂਣ ਸੈੱਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ, ਸੈੱਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧੂਰਾ ਭਰੂਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਸਨ. ਪ੍ਰੋ-ਵੈਕਸਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਵੰਸ਼ਜ ਜਾਂ ਮੂਲ ਦੇ ਨਕਲ ਹਨ. ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਬਦ ਅਧੂਰਾ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ . ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਭਰੂਣ ਸੈੱਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

34. ਲਾਕਡਾਉਨ ਦਾ ਮੌਤ ਦਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ. ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ

35. 15-16 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵੈਕਸੀਨ ਸੇਫਟੀ ਨੈੱਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ, ਵੈਕਸੀਨਟੇਸ਼ਨ ਏਜੀਐਂਡ 2030 (ਪੀਜੀ 3) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ, ਪੇਂਟੇਸਟ, ਗੂਗਲ, ਯੂਟਿ ,ਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ

ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ -

ਨਿੱਜੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ theਰਤ ਐਨਐਚਐਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ. ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ

36. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਸਥਾਪਤ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਸ 2012 ਦੀ ਇੰਟਰਵਿ. ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਸਵੈਬ ਨੂੰ ਸੁਣੋ. ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਨ ਰੀਸੈੱਟ ਦਾ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਣਚਾਹੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼; ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਹਨ.

ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ.

ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ.

ਚੈੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

Paul Adams
10866 Washington Blvd. # 856
Culver City, CA
90232 USA

ਈ - ਮੇਲ: njfm@tutanota.com

ਸ਼ਬਦ ਫੈਲਾਓ

ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
https://bit.ly/2QNr762
https://tinyurl.com/NJFORME

© Paul Adams. ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ. ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ.


Nincs injekció számomra

A 2021. május 16-i angol kiadást Farkas Sándor fordította.

A cikkben szereplő rövidítések jelentése:

CDC - Fertőző Betegségek Központ, USA
FDA –Étel és Gyógyszer Felügyelet, USA – fő feladata a forgalomba kerülő gyógyszerek, ételek engedélyeztetése
WHO – Egészségügyi Világszervezet
NIH – Nemzeti Egészségügyi Intézet, USA

A webhelyünkön megjelenő valamennyi állítás bíróság előtt is helytálló tényekkel igazolt. A Beleegyező Nyilatkozat információ áramlást kíván. Az adott hiperhivatkozásra történő kattintás az elsődleges információforrásra irányít, a hivatkozott CDC, WHO, és FDA dokumentumokra. Bárki, aki megpróbál ártani webhelyünknek, alperesként lesz felelősségre vonva a Nürnbergi 2.0 törvénycikk szerint, mint emberiség elleni bűntettben bűnrészes személy. Vonatkozik ez a közmédiára is. Ügyvédeink készen állnak.

Néhány nekünk írt vélemény:

„Szeretnék személyesen gratulálni hihetetlen munkájukhoz, amelyet oly tömören és gyorsan elérhetőve tettek mindenkinek. Ilyen jól összeállítani egy anyagot, folyamatosan a célra tartva nem könnyű – de Önöknek sikerült.”
~ Jeff Rense / rense.com

“2019 októberében alapítottuk a Nemzeti Béke Bizottságot a dél-afrikai Durban-ben , mint a Közvélemény és Igazság Hangját. Rendelkezésünkre áll az Igazság Múzeuma és a Bizonyítékok Könyvtára, amelyben anyagot gyűjtöttük össze az elmúlt 27 évben, de különösen a COVID 19 időszak alatt, az emberiség ellen elkövetett bűncselekményekről. ~ Dr. P.M.”

“Mint hivatásos jogász, aki jelenleg egy bírósági kereseten dolgozik, amely két, Covid vakcina-komponens gyártót is érint, kijelenthetem, hogy az Önök kutatásai és megállapításai nagyon szabatosak. Áttekintve a általunk megkapott dokumentációt, megállapítható, hogy a közölt vakcina összetevők és az elvégzett állatkísérletek adatai ijesztőek! Jómagam nem vagyok orvos, vagy szakértő , de olvasni tudok, és rendelkezem józan ésszel… Az állatkísérletek halálozási aránya, egyes esetekben elérte a 90%-ot. Remélem, hogy ezeket az embereket rövid időn belül leállítják. Attól félek azonban, mire ezen túl leszünk, túl késő lesz a felelősségre vonáshoz. 100%-ban egyetértek az Önök kutatásával, és kiterjesztem ezt a tudatosságot klienseink veszélyeztetése ellenében. “ ~ J. K.

Ez egy remek oldal, köszönöm. ~ Kanadai Társaság a Tudomány Fejlesztéséért Közpolitikában

Remek oldal, köszönöm. Beszéltem róla a műsoromban és egyéb. Először az infowar-ok hívóitól hallott róla. ~ Fegyveres hírek.

Hallott róla?

1. Az FDA nem vizsgálta be a Moderna vagy a Pfizer mRNA génsebészettel létrehozott, általuk vakcinának nevezett oltóanyagát. Egyszerűen csak engedélyezte. Fauci megerősíti, hogy 19 orvos figyelmeztette a világot a veszélyekre. Az Astra Zeneca 24 országban és még Ontario-ban lett betiltva, május 11-vel. A Johnson & Johnson, Viral Vector nevű oltóanyaga, amely februar 21-én kapott engedélyt “vészhelyzetben történő” alkalmazásra, az USA több államában be lett tiltva, vérrögkéző mellékhatása miatt, amit a CDC megerősített, ám a forgalmazása újra megindult tíz nap műlva. A CDC továbbá megállaptotta, hogy a Pfizer és a Moderna oltások a leghalálosabbak az összes “vakcinák” közül, amit láthatunk az oszlopdiagrammon ill. egy videón, amelyik lépésről-lépésre végigvezet bennünket a VAERS weboldalon. Az SM-102 összetevő, amely nem javasolt sem humán, sem állatorvosi használatra, az egész oltási kampány nagyon gyors leállításához vezethet.

A tekintélyes NIH egyértelműen megállapítja:
A. A páciens megértő képessége nagy jelentőséggel bír az orvosi beleegyező nyilatkozatot érintő orvosi etikai kérdésekben.

B. A COVID19 vakcinák, amelyeket arra terveztek, hogy aktivizálják az semlegesítő antitesteket, még jobban érzékennyebbé tehetik az oltottakat a betegségre annál, mintha egyáltalán nem lettek volna beoltva.

…. De a médiának hallgatást parancsoltak.

Folytatva a szétszabdalt beszámolót, a CDC egy részről megállapítja:
“ A teljes oltásban részesült személyeknek továbbra is be kell tartani az eddigi védekezési előírásokat: maszk használat, távolságtartás, a tömeg és a rosszul szellőzött helyek elkerülése, köhögés és tüsszögés eltakarása, gyakori kézmosás végzése, és a munkahelyi és iskolai előírások betartása. Az oltott személy még mutathat Covid 19 szimptómákat, különösen feltételezett, vagy ténylegesen Covid 19 fertőzött személlyel való kontaktus után.

Másrészről ugyanitt hozzáteszi a beszámoló:
“ A jelenleg USA-ban engedélyezett vakcinák nagy mértékben hatékonyak, mind az enyhe, mind a súlyos lefolyású Covid-19 betegséggel szemben.”

2. A klinikai próbák 2023-ban lesznek végrehajtva, miközben 12 vakcinagyártó cég javában erősíti a marketingjét.
A dolgok tisztázása végett: mivel a vírus nincs pontosan elhatárolva, és tünetei hasonlóak az influenza virus tüneteihez, a Covid-19-et influenza vírusnak tekintjük.
Néhányan azzal fognak érvelni, hogy a SARS-CoV-2 egy Funkció-erősítő laborban lett kifejlesztve. Fauci megkapta emiatt a kritikát már, és természetesen hazudott ez ügyben, még úgy is, hogy a NIH nem talált semmiféle Funkció-erősítő projektet. Ez vitatható.

Az alap kérdés viszont az, hogy egy kísérleti oltás bevezetése igazolható–e egy olyan fertőző betegség esetében, ahol a túlélési arány 99.9%? Én a bevált, valódi és tesztelt vakcinákban bízom. Én nem bízom egyáltalán a katasztrófális állatkísérletekkel megtámogatott, kísérleti gén gyógyászatban, amit a történelemben először, embereken próbálnak ki! Az Izraeli Népi Bizottság a következőt jelentette ki a Pfizerrel oltóanyaggal kapcsolatban: “Még nem volt eddig olyan vakcina, amelyik nagyobb kárt okozott volna az embereknek.”

3. Az FDA és CDC nem tárta a nyilvánosság elé azt a több , mint 20 mellékhatást, köztük halált is, amely a Covid-19 oltásokkal volt kapcsolatos, és amelyek egy 2020 októberi értekezleten lettek megtárgyalva, lásd 16. oldal. 4057 halálesetet regisztrált Covid19 oltásoktól a Nemzeti Vakcina Információs Központ, 2021 május 5-ig, és ezek egyharmada 48 órán belül bekövetkezett 5 kiváló orvos jelentette ki eddig, hogy a a Covid oltás biofegyver.

4. Az mRNA oltás egy szintetikus, nem természetes molekulát juttat be a szervezetbe, amelyik arra programozza immunrendszeredet, hogy olyan kórokozókat hozzon létre “tüske fehérje” formájában, amelyekkel szervezeted ezután már életed végéig küzdeni fog, amint ezt Dolores Cahill, molekulabiológus és immunterápiai orvos kijelentette. Miután ő kifejtette, Fauci megerősítette ezt, és Dr. Lee Merritt újra megerősítette.

Mások ugyanezt Információ Terápiának nevezik, amelyik “hekkeli” az “Élet-szoftvert”, ahogy azt a Moderna fő kutatója megfogalmazta. Valójában egy Génmódosított Organizmussá válsz, egy GMO lesz belőled. Dr. Sherri Tenpenny nyolc mechanizmust vázolt fel, amelyek halálhoz vezethetnek a Covid oltás következtében.

5. Az mRNA oltás nem véd meg sem a Covid fertőzéstől, sem attól, hogy a fertőzést másnak tovább add. Dr. Steve Hotze kifejtette ezt, majd Fauci megerősítette. Aztán ment tovább, hogy önmagának ellentmondjon.

A CDC grafikonok kiemelik a tényt, hogy a védőoltások hatástalanok, és a vakcina igazolványok teljesen értéktelenek.

Az USA-ban 2021 május 10-ig 115 millió személyt oltottak Covid-19 ellen. A CDC leállt a védőoltás után Coviddal fertőzött személyek számának további közlésével. 2021 május 1-je után. A számok túl ijesztőek. Az utolsó statisztika szerint 9245 vakcinálás utáni megbetegedés történt, ebből 132 haláleset, vagyis a halálozási arány 1,4%. Ha ezt az arányt vesszük, és a mostanáig bekövetkezett vakcina utáni halálozási számot, ami 223, úgy számolhatunk, hogy az összes védőoltás utáni fertőzések száma kb. 15930 volt.

Meg kell még említeni, hogy a tökéletlen vakcinálás megnöveli egyéb kórokozó fertőzések veszélyét, a hivatkozott NCGI cikk szerint. Egér kísérletek kimutatták, hogy a védőoltás után megjelenő “tüske fehérje” tüdőkárosodást okozhat.

Tudomása volt arról, hogy….

6. A CDC felnagyította a Covid-19 halálozási adatait - nem elkülönítve más betegségektől – a 2020 március 20-án kiadott rendeletével, amely szerint minden halottnál a Covid -19 fertőzést kell beírni, mint halálokot, függetlenül attól, hogy pozitív lett a tesztje, vagy milyen társbetegségekkel rendelkezett, abból az egyszerű feltételezésből kiindulva, hogy ettől betegedtek meg, mindezt azért, hogy növeljék a rettegést. Íme a dokumentum. Az orvosok nyilvánosan kijelentették, hogy felső nyomás alatt kénytelenek a Covid-19-et megjelölni a halál okaként a halotti bizonyítványokon. Íme a névsoruk:

Dr. Dan Erickson

Dr. Scott Jensen

Fertőző Osztály igazgató Kris Ehresmann

Ezzel a balfogásával a CDC megsértette az illetékes Szövetségi Szabályozást, az IPAK megállapítása szerint. Ugyanis minden Szövetségi intézmény köteles a tervezetét közzétenni bármilyen változásról a Szövetségi Tájékoztató közlönyben, és csak egy 60 napos nyilvános megvitatás és szakértői átvizsgálás után kerülhet sor a bevezetésére.
A tény az, hogy minden héten 60.000 amerikai halt meg, folyamatosan, a Covid rémület előtt és után, miközben az influenza és egyéb betegségek halálozási számai leestek. Genevieve Briand, a John Hopkins kórház doktorának a valódi helyzetet feltáró, és a hivatalos jelentéseket megkérdőjelező megállapításai cenzorálva lettek, valószínű azért, mert a Hopkins kórházat Bill Gates és a CDC alapította…

7. A CDC később elismerte, hogy a halálozások 94%-nál volt a Covidon kívüli más, mögöttes ok is. Ily módon, az 585,573 Covid-nak tulajdonított halálozás közül mindössze 34894 áldozat volt “valódi” Covid-19 halott. Ez azt jelenti, a 32,681,787, összes fertőzöttet alapul véve, hogy a betegség halálozási rátája mindössze 0.106%.

8. A Covid-19 betegség túlélési rátája, az előbbiek alapján, 99.9%. Egy-egy szövetségi állam statisztikáját megvizsgálva, ez még alacsonyabb: 36 és 247 halott között ingadozik, 100.000 főre vetítve. 2021 március 21-I adatok szerint, a kozmetikázott adatokat és téves teszteket is belevéve, a CDC a következő túlélési arányszámokat ismertette:
Életkor: 0-17 év 99.998%
Életkor: 18-49 év 99.95%
Életkor: 50-64 év 99.4 %

9. A CDC összehozta a tüdőgyulladást, influenzát, Covid-19-et egy új járványcsoportba, amelyet PIC-nek nevezett el, (Pneumonia, Influenza, Covid) hogy feltornássza a Covid-19 halálos adatait. A CDC 2020 július 3-i statisztikája megerősíti , hogy a tüdőgyulladás és influenza adatok hozzá lettek adva a Covid-19 áldozatainak számához. A 2021 február 5-i jelentés ugyanezt bizonyítja. Ezt a csúsztatást hangsúlyozza az is, hogy a P&I , (tüdőgyulladás és influenza) keresőszóra a PIC grafikonokat tartalmazó oldalak jelennek meg az Internetes keresés során. Az influenza halálozás a 2018-as 61000-ről 22000-re csökkent 2020-ban, amíg az orvosi műhiba lett a harmadik vezető halálok az Egyesült Államokban.

10. Az amerikai kórházak átlagosan 13.000 dollárt kaptak minden Covid-19 beteg után, és minden lélegeztető-gépre tett ápolt után 39.000 dollárt. Nem is egy bizonyíték van arra, hogy orvosok és nővérek utasítást kaptak, tegyenek lélegeztető gépekre Covid negative pácienseket, gyakorlatilag megölve őket.

Tudta, hogy ….

11. A PCR teszt nem a Covid-19 vírus összetevőket észleli kizárólag, hanem mindazokat a vírus összetevőket, amelyekkel a múltban megfertőződött a vizsgált személy, ami okot adott arra, hogy egy németországi ügyész vádat emeljen a csaló gyakorlat folytatóival szemben, emberiség elleni bűntett gyanújával.

Még Fauci is beismerte, hogy a PCR teszt nem működik. Ugyanez a véleménye a WHO-nak is. Ebben a CDC dokumentumban a tesztelési útmutatók rámutatnak, hogy lehetnek fals pozitív és negatív eredmények is. A PCR teszt nem képes kizárni más, baktérium, vagy vírus eredetű fertőzés jelenlétét. Lásd 40. oldal

De a legfontosabb , lásd a 42. oldalon, az a tény, hogy a Covid-19 vírust nem sikerült izolálni az első kísérleteknél. „ Mivel számszerű eredeti Covid-19 vírus minta nem állt rendelkezésre a CDC részére a teszt kifejlesztésekor és tanulmányozásakor, a Covid-109 RNS-ét érzékelő eljárás kidolgozása lombikban lemásolt RNS minták alapján történt.
Sem a CDC , sem a Cornel és Stanford laborok nem tudnak Covid-19 mintákat bemutatni, és maga Fauci is kijelentette egy CNN interjúban, hogy jómaga sem volt soha tesztelve, mivel szükségtelen tünetmentes embereken elvégezni ezt a műveletet.

A CDC az oktalant játszotta a magas 37-40-es küszöbérték kapcsán, amely 85-90%-ban hamis pozitív eredményeket adott a Covid-PCR tesztelések során.

Hatalmas fejlődés 2021. június 8.
Most tudtuk meg, hogy néhány orrvattát telítettek Ethelyn Oxide (EO) vegyi anyaggal, amely rákkeltő, károsíthatja az ember DNS-ét és meddőséget okozhat. Erről Cassandra S. Dunn, okleveles szövetségi orvosi nyomozó számolt be

12. Jó pár bírósági kereset van előkészítés alatt Anthony Fauci és több más személy ellen. Íme a megindított bírósági ügyek részleges listája:
Martin Ackermann, a Svájci Nemzeti Covid-19 Tudományos Munkacsoport vezetője és “más, bűnöző alanyok” akiket azzal vádolnak, a 258-as törvénycikk alapján, hogy szándékosan és hatékonyan keltettek félelmet a társadalomban.bírósági kereset a CDC ellen, információ visszatartása miatt, az Információ Szabadsága Törvénycikk megsértése alapjána WHO, más kormánytisztviselőkkel és PCR gyártókkal együtt, akiket a német ügyvéd, Dr. Reiner Fuellmich perelt be. Itt egy frissítés az ügyről, és arról, hogyan lehet csatlakozni ehhez a csoportos keresethez.nővérek, akik kórházvezetőket perelnek hamis Covid-19 tesztek miattkaliforniai tanárok, akiket kisérleti vakcina oltásokra kényszerítettek, sajtóközleménya norvég kormány, emberiség elleni bűntettekkel , vádolvaa brit kormány, emberiség elleni bűntettekkel vádolva
izraeli állampolgárok, akik saját kormányuk ellen nyújtottak be keresetetBrit Kolumbia kormánya, akit a Kanadai a Tudomány Elterjesztése a Közéletben Társaság perela kanadai kormány, amelynek komoly küzdelmet kell majd folytatnia a legjobb alkotmány-jogásszal , Rocco Galatival, aki rács mögött akarja látni Bill Gates-tFlorida állam keresete a Szövetségi Kormány és a CDC ellenaz Amerikai Frontvonal Orvosok Szövetségének harca azért, hogy megakadályozza FDA-t olyan törvényt létrehozásában, amely kötelezővé tenné 12-15 éves gyerekek beoltását a kísérleti Covid-19 vakcinákkalorvosok, akik elismerik a Covid teszt csalásokban való részvételüket
Leigh Dundas , emberjogi képviselő, Kalifornia állam ellen indított keresete, gyerekek szülői beleegyezés nélküli oltása miatt. És azért, hogy elérje: az állam vonja vissza az oltási igazolványokata British law firm is fighting against 'No Jab, No Pay, No Job'egy brit jogi iroda a “Nincs oltás, nincs fizetés, nincs munka” jelszó ellenkanadai rendőrök pere Ontario állam kormánya ellenNew-Zealand , amint szembe kell néznie az oltások jogszerű engedélyezésének problémájával
az EU Parlament összes tagjának felelősségéről szóló közlemény. Egy idézet a közleményből:“Továbbá, Önök felelősségre vonhatók emberiség elleni bűntettek támogatásáért, olyan cselekményekért, amelyeket szándékosan követtek el, részeként egy széleskörű és rendszeres, állampolgárok ellen irányuló politikai irányvezetésnek, az állami politika keretein belül.
egy 35 milliárd dolláros kereset, emberiség elleni bűntettek miatt, a kanadai kormány ellenemberi jogi per a brit kormány és corrupt tudományos tanácsadói ellen
És még csak most kezdtünk belemelegedni.
Ha izraeli állampolgárok saját kormányukat az Emberiség Elleni Bűnöket Vizsgáló Bíróság elé állíthatták, azzal a váddal, hogy rákényszerítették állampolgáraikat egy elégtelenül bevizsgált, kísérleti Covid oltásra a Pfizertől, a Nürnbergi Törvények ellenében, akkor ugyanúgy bármelyik USA államnak joga és kötelessége hasonló akciót indítani. (Nyugat- Virginiá-ban például 100 dolláros jutalommal vettek rá fiatalokat az oltásra.) Természetesen az emberiség elleni vád igaz azokra az egyetemi tisztviselőkre is, akik kötelezővé tették 2.4 millió hallgató beoltását.

A Fauci Covid-19 fájl , amelyet Dr. David E. Martin tett közzé, elérhető nyilvános web helyen

13. Terápiák és megelőző kezelések a koronavírussal kapcsolatban, mint például a Hydroxychloroquine, amely elnyerte a WHO, CDC és NIH jóváhagyását, ahogy ez a webhelyeken olvasható. Ez a gyógymód azonban hirtelen, 2020-ban be lett tiltva. Miért? Azért, mert a FDA szabályai szerint, csak akkor lehet bevizsgálatlan, vakcinákat alkalmazni, ha nincs semmilyen más, alternatív megoldás. 2020-ban egy kanadai cég, az Apotex, Hydroxychloroquine-t ajándékozott az USA-nak. Ám , annak ellenére , hogy az Amerikai Egészségügyi Folyóiratban elismerték hasznosságát, a szer nem került forgalmazásba az USA területén. Most, az orvosok azzal védekeznek, hogy az Invermectin-t kell használni, mint biztonságos kezelést. Íme itt vannak a grafikus eredmények Indiából.

Indiai és brit orvosok felemelték a szavukat a Hydroxychloroquine alkalmazása mellett Costa Rica-ban széleskörűen alkalmazzák, a Novartis Mexikónak szállít ingyen a gyógyszerből. Indiában az orvosok Ziverdo-t írnak fel betegeiknek.

57 orvos és tudományos munkatárs tett felhívást a Covid-19 “védőoltások” azonnali leállítására.

Dr. Michael Yeadon, korábbi Pfizer alelnök és tudományos kutató, hangot adott az orvosi közösséggel szembeni felháborodásának.

14. Azok a Frontvonal Orvosok, akik a bevált gyógykezelések előnyeit próbálják bizonygatni, hallgatásra kényszerülnek, némelyiküknek fel kellett függesztenie a praxisát. Érdemes elolvasni Dr. Simone Gold - aki amellett, hogy egyik alapítója a Frontvonal Orvosok szövetségének, jogtudós is - lényegretörő és világos beszámolóját a kérdésről.
Ugyanúgy , a Brit Orvosi Folyóirat is kifejti véleményét a korrupcióról és a tudomány megalázásáról. A Világ Orvosainak Szövetsége szintén belépett az ellenállók közé. Ausztráliában a Covid Orvosi Hálózat lép fel az elismert orvosok képviseletében a központi kormányzattal szemben.

15. Fauci, akinek a véleménye a holdjárásnak megfelelően változott, csakúgy, mint a CDC, össze-vissza váltogatta véleményét a maszkviselésről, fertőzött környezetről, tünetmentes fertőzésről, a tesztelésről, és csak a legutóbbi időkben ismerték el, hogy a nyáj-immunitást akkor érjük el, amikor az antitesteket már elterjesztették a fertőzöttek (99.9%) ám még mindig ragaszkodnak a távolságtartáshoz, azonban most már beérik másfél méter helyett a 90 cm-rel, a mellékelt karantén térkép szerint; mindeközben a britek is 90 cm-t ajánlanak és évente megismételt emlékeztető oltást, az 50 éven felülieknek.

És még egyszer: egy sunyi kísérletben a félelem növelésére, 2021 május 7-én, a CDC újra módosította a vírus terjedésére vonatkozó elméletét.

A nyáj-immunitásról szólva, a WHO megváltoztatta 2020 június 7-i definicióját.
Íme , az első változat:
“A nyáj-immunitás egy olyan közvetett védelem egy fertőző betegséggel szemben, amikor a lakosság vagy oltás útján szerez védettséget, vagy ez a védettség egy korábbi fertőzés során alakul ki. “

A javított változat a következő:
“A nyáj immunitás, más néven népesség-immunitás, egy fogalom, amelyet olyan védőoltásra használunk, amely során a lakosság védetté válik egy meghatározott vírus ellen, akkor, amikor az oltások száma elér egy bizonyos határt. A nyáj immunitás úgy jön létre, hogy a lakosságot megvédjük egy vírustól, nem pedig kitesszük a fertőzésnek őt. “ - mondták 2020 november 13-án.

Aztán, 2020 decemberében ismét megváltoztatta álláspontját, ezzel az értelmetlen kitétellel:
“A vakcinák megtanítják szervezetünket, hogyan hozzon létre “antitest” néven ismert proteineket, amelyek a fertőzés ellen küzdenek, úgy, mintha valóban megfertőződtünk volna, de – ami a lényeg - anélkül, hogy betegek lennénk.
Az oltott személy védett a betegség megkapásával és továbbadásával szemben, megszakítva az átviteli láncot.

És ezt tovább folytatják. A Pfizer tesztek figyelmeztetik a férfiakat, maradjanak távol a terhes nőktől… ám most a CDc arra bíztatja a terhes nőket, hogy fogadjanak be egy kísérleti biológiai anyagot, megfontolás nélkül.
A lelkiismeretes orvosok viszont nem engednek oltott személyeket rendelőjükbe, azért, hogy megvédjék női alkalmazottaikat.

…és még

16. Az mRNA oltások következtében létrejövő károsodások és halálesetek tovább nőnek. A VAERS 17180 komoly károsodásról ad hírt 2021 május 7-ig. 2021 első negyedében az oltások okozta halálesetek száma 6000%-kal nőtt 2020 első negyedévéhez képest. Szemléletesen, az oltás olyan, mint egy kemény boksz-felütés, hogy Rocco Galati jogászt idézzük. És , ha igaz, egy Harvard Study tanulmány alapján, csak a vakcina okozta kellemetlenségek 1%-ról van jelenleg tudomásunk.

17. A CDC valamikor már ajánlotta a DDT otthoni alkalmazását, és a jelenlegi félelemkeltő taktikát használta vakcinák eladása céljából 2009-ben a H1N1-gyel és 1976-ban a sertés-influenzával kapcsolatban.

18. A dokumentumok azt bizonyítják, hogy a média kulcsszerepet játszott a vakcinákat propagáló hírverésben, abban, hogy létezik a CDC Biztonságos Vakcina bizonyítványa, és, mézesmadzagként húzták el, hogy a karantén feloldásának feltétele az oltás elfogadása.

19. Politikusokat filmeztek, amint a maszk viselés veszélyeiről beszélnek, és az NCBI, amely egy részlege az NIH-nak, figyelmeztet a maszk viselés veszélyeire, sportfoglalkozásokon.

20. A CDC birtokában van az embert megfertőző koronavírus leírása; szintén hasonló leírás született 2015-ben, a Cocid-19 tesztelésére, itt megerősítve, valamint Covid-19 tesztcsomagokat szállítottak ki mindenfelé a világban, 2018-ban.

….vagy ezt…

21. A Covid-19 oltás mindössze pár óra alatt lett kifejlesztve.

22. A vakcinagyártók nem perelhetők károkozás miatt.

23. Bill gates, aki 10 milliárd dollárt fektetett be a vakcinákba, azzal dicsekszik, hogy gyerekeket olt be genetikailag módosított organizmussal, és nem tudja megvárni a következő járvány fellépését.

24. Bill Gates egyfolytában szorgalmazza az oltási bizonyítványok bevezetését. Zárójelben megjegyezzük, hogy Milánóban egy jogi személy már 2016-ban bejegyeztetett több “vakcinaigazolvány” elnevezésű domain címet. És sok olyan ember van, akik nem kaphatnak vakcina oltást, egészségügyi megfontolások miatt. Az oltási bizonyítvány megkülönbözteti ezeket az embereket, arra kényszerítve őket, hogy károsítsák egészségüket, ami megsérti az Amerikai Hátrányos Helyzetűek Törvényét (1990. év)

25. Mindenki előtt ismert, hogy Bill Gates szorgalmazza a világ népességét 10-15%-kal csökkentő oltások bevezetését, és ezzel kapcsolatban az olasz parlamentben már született egy beadvány, amely letartóztatását és nemzetközi bíróság elé állítását követeli.

És végül, tudta?

26. A Covid vakcinákat anélkül dobták piacra, hogy azok ki lettek volna próbálva tengerimalacokon, ahogy ezt Fauci is megerősíti. Továbbá Covid-19 antitesteket és antigéneket találtak az emberi nyálban, ami megkérdőjelezi a maszkviselés hatékonyságát a nyáj-immunitás megszerzése kapcsán. Az is kérdés, hogy, ha Covid-19 fertőzésen átesett személyeket véradásra buzdít az FDA, miért nem engedi levenni maszkjaikat, hogy így is átadhassák a bennük levő antitesteket?
Egyszerű a válasz: mert a maszk látványa növeli a vakcina eladásokat.

27. A CDC az alábbi kijelentésekkel támogatja önmagát:
“A CDC egy olyan szervezet, amelyre minden amerikai állampolgár rábízza életét. Mint a közegészség általános élharcosa, a CDC a nemzet fő egészségügyi vezetője a felvilágosítás, megelőzés és felkészülés területén. Vajon nem mi védjük az amerikai népet a közegészséget a fenyegető veszélyektől, vizsgáljuk a felbukkanó betegségeket, indítjuk be az egészségügyi programokat, hazai és nemzetközi partnereinkkel, alkalmazottainkra támaszkodva jelentős eredményeket elérve az egészség és jólét biztosításában itthon és szerte a világban. “ – miközben vásárol és elad oltóanyagokat, mintegy 4,6 milliárd dollár haszonnal évente, miközben jómaga is vagy vagy 20 vakcina szabadalmat birtokol - ifj. Robert Kennedy szerint – és ott szerepel a Dun & Bradstreet listáján.

Dr. Fauci, aki személyes tulajdonosa vagy 1000 szabadalomnak, egy hangot nem ejtett az egyéni immunrendszert erősítő életmódról, mint a rendszeres testedzés és egészséges táplálkozási szokások. De, állítólag, nagymértékben törődik az ön egészségével.

28. A kórházi hozzájáruló nyilatkozatok a vakcinákat “életösszetevő” anyagnak álcázzák, miközben a akár 1000 dollárt is fizetnek a vérplazma ügynökök egy-egy Covid-19 fertőzésből felgyógyult beteg vérmintájáért.

29. A Nürnbergi törvényekkel ellentétes, védőoltásra kötelezni bármely személyt; és a “páciens beleegyező nyilatkozat” ellentmond az állami politikának. Szövetségi törvények eltiltják alkalmazottaikat és más személyeket a védőoltásoktól, az alkalmazás feltételeként. Egy nevadai jogász kész a küzdelemre ez ügyben. Minden szövetségi álamnak megvannak a saját rendeletei a védőoltás elutasítására, orvosi, vallási, vagy filozófiai alapon.

30. Donald Trump, aki a szövetségi kormány nevében, egy Moderna tisztviselőt választott ki Covid-19 vakcina keresésére, örvendezik a ténynek, hogy hipersebességre gyorsított, és arra buzdítja követőit, minél előbb oltakozzanak, mialatt Biden irígykedik, hogy az már 100 millió adag vakcinát rendelt. Ugyanaz a trágya, csak más szaga van…

vagy ezt

31. A WHO ismételten ellenezte az egészséges személyek maszk-viselését, eltekintve a gyerekektől.

32. Több szimulációját is megrendezték a járványnak

2018 májusában , Clade X néven, a Johns Hopkins University2019 szeptemberében, a WHO Általános Felkészültség-monitorozó Bizottsága, mint felkészültség mutató ellenőrzést, két halálos kórokozó színlelt kibocsájtásával, lásd 39. oldal2018-ban, Bill Gates alkotása, a Betegség Modellező Intézet, egy videót mutatott be, amelyben egy Wuhanból kiinduló járványt modelleznek
2019 októberében, a “Hazug” Bill Gates egy globális járvány gyakorlatot szponzorált, lásd 201. videó. Fauci persze ott ül a Bill Gates féle Bill és Melinda alapítvány vezetőségében, , amely 3 és fél millió dollárt adományozott a Fauci féle NIH-nek
2021 július 9-ére tervezik a Cyber Poligon elindítását, amely valós-idős szimulációja egy, az állami élelmiszer ellátó láncot érintő támadásnak.
a Világbank nyilatkozata szerint a Covid-19 Stratégiai Felkészültségi és Válaszadó Program 2025 március 31-ig fejeződik be.
33. A Pfizer, Moderna és a Johnson&Johnson oltások magzati sejtek DNS láncainak felhasználásával készültek, vagyis olyan sejtek használatával, amit évtizedekkel ezelőtt abortált magzatokból nyertek. A vakcina mellett kiállók azzal érvelnek, hogy ezek nem eredeti magzati sejtek, hanem csak azok másolatai. Az orvosi elnevezés függ a magzatok számától és a szerveitől. Önnek joga van az ily módon kifejlesztett, magzati sejtet , vagy annak tartalmát felhasználó bármilyen vakcina elutasítására, vallási, vagy filozófiai meggondolásból.

34. A karantén lezárások nem voltak hatással a járvány halálozási mutatóira. Itt egy másik jelentés. És itt látható, hogy a fertőzés nem lépi át Michigan déli határát.

35. 2019 október 16-19 között, a Vaccine Safety Net Workshop –on, a VACCINATION AGENDA 2030-ra készülve, (3. oldal) , a WHO felsorakoztatta a Microsoft, Pinterest, Google, YouTube, Facebook hálózatokat és az egyetemeket, hogy felügyeljék a hivatalos álláspont betartását

2020 márciusában, a brit kormány megtárgyalta a taktikát arra vonatkozóan, hogyan kezelje majd a jogaik megsértése miatt panaszkodó állampolgárait, ilyen ötleteket felvezetve:

a közmédia használata a fenyegetettség növelésére
a média használata a mások iránti felelősség érzésének növelésére
a kívánt viselkedési formák társadalmi elismertetése, és propagálása
az engedetlenekkel szembeni társadalmi elítélés kialakítása

Itt a dokumentum, és a hölgy , akit az NHS valamikor arra bérelt fel, hogy belenyúljon a halálozási adatokba. Ez felülmúlhatatlan. Trudeau azzal dicsekszik, mennyit fizetett a médiának, hogy propagálja 2021 áprilisi jóslatát a 4. hullámról, míg a német belügyminiszter a hazai járványkutatókat olyan adatok közlésére buzdította, amelyek alkalmasak a félelem terjesztésére, amely újabb karantén állapot kialakítására ösztönöz.

36. A végjáték már az emberi testbe épített digitális személyi igazolvány felé mutat. Hallgassa meg Klaus Schwab-ot , ebben a 2012-es interjúban. A Covid -19 lett volna egy rémálom forgatókönyvének, a Nagy Újraindítás-nak a katalizátora, amelyet önjelölt szociopaták találtak ki, akiknek semmilyen ár nem drága.

Nem mintha a megválasztott szociopaták jobbak lennének.

Fontolja meg, hogy hozzájáruljon ehhez az erőfeszítéshez. Sokat kell még tennünk. Reklámot fogunk létrehozni és vásárolni.

A cél felett repülünk, és nem megyünk el hamarosan

Csekkeket lehet küldeni

Paul Adams
10866 Washington Blvd. # 856
Culver City, CA
90232 USA

email: njfm@tutanota.com

Ossza meg a világgal

menj körbe
https://bit.ly/2QNr762
https://tinyurl.com/NJFORME

© Paul Adams. Paul Adams. Minden jog fenntartva. Ezt a weboldalt nem lehet újjáépíteni.


Без инжекция за мен

Това е английското издание на 16 май 2021 г., преведено от Пол Адамс с помощта на LingvaNex


Изявленията в този сайт са подкрепени с факти, които ще застанат в съда. Информираното съгласие изисква поток от информация. Кликнете върху хиперсвързаните секции, за да ви насочат към първични източници като CDC, WHO, FDA документи.

Всеки, който се опита да свали този сайт, ще бъде посочен като кодофран в Нюрнберг 2.0 за това, че е съучастник в престъпленията срещу човечеството. Това включва социалните медии. Адвокатите са готови.

Искам лично да ви поздравя за невероятното количество работа, която толкова кратко и умело представихте и предоставихте на разположение. Да го компилираш толкова добре ... и направо до точката ... не е лесно, но си успял x10. ~ Джеф Ренс (Rense.com)

Създадохме Националната комисия за мир през октомври 2019 г. в Дърбан, Южна Африка като глас на общественото мнение и ИСТИНАТА. Имаме Музей на ИСТИНАТА и Библиотека с доказателства, събрани през последните 27 години и по-важното през този период на престъпления срещу COVID 19 човечеството. Важно е да има подходящ информационен център: изгражда единство и солидарност и тези Връзки с критични мислители и стратегически планиращи и ние постигнахме това и очакваме да работим с вас в бъдеще. ~ Д-р. П. М .

Като юридически специалист, който в момента работи по дело, включващо 2 производители на ваксини Covid, мога да ви кажа, че вашите изследвания и констатации са много точни. След преглед на производството на документи получихме съставките във ваксините и последващите изследвания върху животни са абсолютно ужасяващи. И аз не съм лекар или експерт, но мога да чета и да имам здрав разум. Смъртността на животните в някои от тези проучвания е била над 90%. Надявам се тези хора да бъдат спрени скоро. Страхувам се, че когато всичко приключи, ще бъде твърде късно и никой няма да може да бъде подведен под отговорност... Съгласен съм с вашето изследване на 100% и ще разпространя информираността в рамките на застрашаването на привилегията на нашия клиент. ~ J. K .

Това е страхотен сайт, благодаря. ~ Канадско общество за напредък на науката в публичната политика Искам да ви благодаря за този прекрасен уебсайт. Въпреки че сам си правя изследвания и реших, че ваксината не е за мен, възрастната ми дъщеря вече има един изстрел на Pfizer. След силни думи с нея я помолих да прочете уебсайта ви и да започне да прави собствени изследвания. Ако не беше теб, щях да загубя какво да правя, защото работата ти може да й спаси живота. Благодаря ви за всичко, което сте направили. ~ М. М .

Създадохме Националната комисия за мир през октомври 2019 г. в Дърбан, Южна Африка като глас на общественото мнение и ИСТИНАТА. Имаме Музей на ИСТИНАТА и Библиотека с доказателства, събрани през последните 27 години и по-важното през този период на престъпления срещу COVID 19 човечеството. Важно е да има подходящ информационен център: изгражда единство и солидарност и тези Връзки с критични мислители и стратегически планиращи и ние постигнахме това и очакваме да работим с вас в бъдеще. ~ Д-р. П. М .

Страхотен сайт, благодаря. Говорих за това в моето шоу. Първо чух за това от обаждащ се на InfoWars. ~ Оръжейни новини.

Знаете ли, че?

1. FDA не одобри модерни или Pfizer mRNA генни терапевтици, които те нарекоха "ваксини". Просто ги разреши. Fauci потвърждава. 19 лекари предупредиха света за опасностите. AstraZeneca е отпаднал от 24 държави, а от Онтарио от 11/21 май. Johnson & Johnson, "инжекция" на вирусен вектор (1), която получи разрешение за спешна употреба на февруари. 27, 2021 г., е спрян от няколко състояния поради образуването на кръвни съсиреци. CDC беше потвърдил. Но разпространението се възобнови след 10-дневна пауза. CDC също потвърждава (2), че Pfizer & Moderna са най-смъртоносните от всички „ваксини“, също показани в лентова диаграма и видео с стъпка по стъпка навигация на сайта VAERS. Съставката SM-102, която не се препоръчва за човешка или ветеринарна употреба, трябва да доведе до спиране на цялата джаб кампания, може да се мисли.

Дори престижният NIH потвърждава недвусмислено, че:

А. „Разбирането на пациента е критична част от спазването на стандартите за медицинска етика на информираното съгласие в проектите на проучванията“

и

Б. „Ваксините COVID-19, предназначени да предизвикат неутрализиращи антитела, могат да сенсибилизират получателите на ваксина към по-тежко заболяване, отколкото ако не са ваксинирани."

Екранна снимка

.ама нарежда на медиите да мълчат..
Продължавайки с разединения разказ, CDC заявява в една част:

„В обществените пространства напълно ваксинираните хора трябва да продължат да следват насоки, за да защитят себе си и другите, включително да носят добре монтирана маска, физическо дистанциране (поне 6 фута), избягване на тълпи, избягване на лошо проветрени пространства, покриване на кашлица и кихане, измиване ръцете често и следване на всяко приложимо ръководство на работното място или училище. Напълно ваксинираните хора все още трябва да следят за симптоми на COVID-19, особено след излагане на някой със заподозрян или потвърден COVID-19."

И на същата страница (не по-малко) добавя:

„В момента разрешените ваксини в Съединените щати са високоефективни за защита на ваксинирани хора срещу симптоматични и тежки COVID-19."

2. Клиничните изпитвания ще бъдат завършени през 2023 г., има 12 компании за ваксини, които увеличават маркетинга си. Появява се критична информация за жените относно репродуктивните симптоми след ваксинация

За уточнение в тази статия, като се има предвид, че вирусът не е изолиран и че симптомите имитират грипа, Covid19 се счита за грипен вариант. И, да, хората могат да умрат от грип или от обикновената настинка. Всъщност белите дробове на грипните пациенти могат да бъдат по-повредени от тези на пациенти с Covid. А съсирването на кръвта също е често срещано при пациенти с грип

Някои ще твърдят, че SARS-CoV-2 е разработен в лаборатория Gain-of-Function. Фочи е бил скара за участието си и естествено е излъгал за това, дори с доказателства, че неговият NIH е финансирал проекти за печалба на функция.

Това е спорно.

Основното внимание е дали експерименталната инжекция е оправдана за заболяване с 99,9% преживяемост. Аз съм за изпитани, истински и тествани (безопасни) ваксини. НЕ съм за експериментални генни терапевтици, подкрепени от катастрофални изследвания върху животни, използвани за хората за първи път в историята. Израелският народен комитет каза за изстрела на Pfizer: Никога не е имало ваксина, която да е навредила на толкова много хора

3. FDA & CDC не разкриха пред обществеността над 20 неблагоприятни ефекти, включително Death, свързани с инжекции Covid19, които бяха обсъдени на среща през октомври 2020 г., виж pg. 16 от документа. 4 057 смъртни случая от инжекции Covid19 се отчитат от Националния информационен център за ваксини към 5/7/2021 г., а една трета от смъртните случаи са настъпили в рамките на 48 часа. 5 видни лекари обсъждат как Covid jab е био оръжие

4. МРНК джабът доставя синтетичен, неорганична молекула (медицинско изделие) че програмира вашите клетки да синтезират патогени под формата на шип протеин, с който имунната ви система непрекъснато ще трябва да се бори до края на живота си, според експерти като молекулярен биолог и имунолог, Професор Долорес Кахил. Тя обяснява. Fauci потвърждава. Д-р. Лий Мерит потвърждава отново.

Други го наричат информационна терапия, която хаква софтуера на живота, според главния учен на Moderna [Mode RNA]. Вие по същество ставате ГМО. Д-р. Шери Тенпенни картографира осем механизма, които могат да доведат до смърт от Covid jab

5. MRNA jab не ви пречи да сключите Covid19 или да го предадете. Д-р. Стив Хотце разработва. Fauci потвърждава. Но след това продължава да си противоречи.

Графиката на CDC подчертава, че реалността, доказвайки, че тези инжекции са неефективни и инжекционните паспорти са напълно безполезни.

В САЩ над 115 милиона души са били подложени на инжекции към 5/10/21. CDC е преустановил отчитането на броя на случаите на инфекция с Covid след ваксинацията към 5/1/2021. Числата са твърде неудобни. Последният брой е 9 245 инфекции след ваксинация, което води до 132 смъртни случая или 1,4% смъртност. Използвайки същото съотношение, като се има предвид, че най-новият брой смъртни случаи след ваксинация е 223 и предвид Dr. Много либералната дефиниция на смъртността на Биркс, можем да преценим, че настоящият брой инфекции след ваксинацията е около 15 930.

Също така, несъвършената „ваксинация“ може да засили предаването на силно вирулентни патогени, според тази статия на NCGI. Изследване на мишки заключава, че шипният протеин от "ваксинация" може да причини увреждане на белите дробове

Знаете ли и това...

6. CDC надува смъртността за Covid19 - която не е изолирана - като инструктира медицински специалисти на 24 март, Директива 2020 г. за приписване на причината за смъртта като Covid19 за всички смъртни случаи, независимо дали пациентите са тествали положително за Covid19 или са имали други съпътстващи заболявания, само по предположение, че биха могли да бъдат заразени, така че да засили страха. Ето документа. Лекарите публично заявиха, че са подложени на натиск да отбележат Covid19 върху свидетелства за смърт. Ето списък:

Д-р. Дан Ериксън

Д-р. Скот Дженсън

Директор по инфекциозни болести Крис Ересман

Тази погрешна стъпка от CDC противоречи на Федералните разпоредби, според IPAK. Всяка федерална агенция е длъжна да представи официално предложение за промяна във Федералния регистър, последвано от 60-дневен публичен коментар и процес на партньорска проверка, преди промените да могат да бъдат направени.

Факт е, че 60 000 американци умират седмично, последователно, преди и след плашенето на Ковид - повече данни - докато смъртта от грип и други заболявания се е понижила. Докторът на Джон Хопкинс, Женевиев Брианд, чиито открития разбиха преобладаващия разказ, беше цензуриран от нейните връстници, най-вероятно защото и CDC, и Бил Гейтс финансират Джон Хопкинс

7. По-късно CDC призна, че 94% от смъртните случаи имат основни условия. Това означава, че от 581 573 смъртни случая, приписани на грипния вариант, маскиран като SARS-CoV-2, само 6% всъщност са причинени директно от Covid19, или 34 894 смъртни случая. Ако до момента има 32 681 787 случая, което довежда до смъртността на истинския случай до 0,106%

8. Следователно степента на оцеляване на Covid19 е приблизително 99,9%. Когато се използва държавното население като знаменател, смъртността е още по-ниска, варираща от 36 до 247 смъртни случая на 100 000. Към 19 март 2021 г., дори и с докторираните числа и дефектните тестове, CDC достигна следните проценти на оцеляване:

Възраст 0-17 99,998%

На възраст 18-49 99,95%

Възраст 50-64 99,4%

На възраст 65+ 91%

9. CDC буца пневмония, грип и Covid19 в нова епидемия, наречена PIC, за да надуе смъртта на Covid19. Статистиката на CDC за седмица от 3 юли 2020 г. потвърждава, че пневмонията и грипът се комбинират с Covid, за да надуят смъртността. Февруари. 5, докладът за 2021 г. прави същото. Затъмнението се подчертава в страницата с резултати от търсенето, където се споменава само „(P&I)“, но PIC графиките се появяват при щракване върху връзките. Смъртта от грип е спаднала от 61 000 през 2018 г. на 22 000 през 2020 г., докато медицинските злоупотреби са третата водеща причина за смърт в САЩ

10. Болниците се изплащат 13 000 долара за всеки прием на Covid19 и средно 39 000 долара за всеки пациент, който е поставен на вентилатор. Повече доказателства лекарите и медицинските сестри имат заповеди да поставят на вентилатори пациенти, които са тествали отрицателно, ефективно ги убиват

Знаете ли това...

11. PCR тестовете не откриват частици SARS-CoV-2, а частици от произволен брой вируси, които може би сте заразили в миналото, и че германският адвокат за тази измама започва дело за престъпления срещу човечеството. Дори Fauci признава, че PCR тестовете не работят. СЗО го подкрепя. В този CDC документ в насоките за тестване се посочва, че са възможни фалшиви негативи и позитиви - страница 39. PCR тестът не може да изключи заболявания, причинени от други бактериални или вирусни патогени - страница 40.

Но най-важното, на страница 42, SARS-CoV-2 никога не е бил изолиран на първо място: „Тъй като не са били налични количествено определени вирусни изолати на 2019-nCoV за използване на CDC по време на разработването на теста и това проучване, анализи, предназначени за откриване на РНК 2019-nCoV, бяха тествани с характеризиращи се запаси от ин витро преписана РНК с пълна дължина ".

Нито CDC може да предостави проби от SARS-CoV-2, нито лабораториите на Stanford и Cornell, а в интервю за CNN Fauci заяви, че не се тества, тъй като няма нужда да се тестват асимптоматични хора. Той отново заявява, че безсимптомните хора никога не са били движещата сила на пандемията. Отново СЗО го подкрепя.

CDC е играл тъпо за високите прагове от 37 до 40 цикъла, използвани за тестване на COVID PCR, давайки 85-90% фалшиви положителни резултати. Но сега той лесно приема долния праг от 28 цикъла за тестване след ваксина

Огромно развитие 8 юни 2021 г.
Току-що научихме, че някои тампони от носа са наситени с Ethelyn Oxide (EO), химично вещество, което е канцерогенно и може да увреди нечия ДНК и да причини безплодие. Това беше съобщено от Касандра С. Дън, сертифициран федерален медицински изследовател

12. В творбите има съдебни дела, като наред с други се посочва Антъни Фочи. Ето частичен списък:

Мартин Акерман, ръководителят на швейцарската национална научна работна група Covid-19 и "всяка друга страна в престъплението", е обвинен в умишлено и успешно плашене на населението в съответствие с член 258 от Наказателния кодекс.
заведено е дело срещу CDC за незаконно задържане на информация по FOIA
СЗО, заедно с правителствени служители и производители на тестове за PCR, са съдени от германския адвокат, Dr. Райнер Фуелмич. Ето актуализация и как да участвате в този клас екшън костюм
медицински сестри съдят изпълнителен директор на болницата за Fabricated COVID-19 Tests
Калифорнийските учители съдят за натиск, за да получат експериментална ваксина, съобщението за печата
правителството на Норвегия е изправено пред дело срещу човечеството
Правителството на Обединеното кралство ще бъде изправено пред дело за престъпления срещу човечеството
Израелците започват дело срещу човечеството срещу собственото си правителство
правителството на Британска Колумбия е съдено от Канадското дружество за напредък на науката в публичната политика
Канадското правителство е изправено пред правна битка от най-добрия конституционен адвокат Роко Галати, който иска да види Бил Гейтс в затвора
Флорида съди федералното правителство и CDC
Американските фронтови лекари търсят ищци в костюм за класово действие, за да не позволят на FDA да издаде EUA за инжектиране на 12-15 годишни деца с експерименталните инжекции COVID
лекарите се признават за виновни за биотестна измама
Адвокатът по правата на човека Лий Дундас тръгва след Калифорния за опит да ваксинира деца без съгласието на родителите. И точно така тя принуди Ориндж Каунти да се откаже от ваксинните паспорти
британска адвокатска кантора се бори срещу „No Jab, No Pay, No Job“
Канадските полицейски служители отвеждат правителството на Онтарио в съда
Нова Зеландия е изправена пред правно предизвикателство относно допустимостта на инжекциите
На всички членове на Европейския парламент е връчено известие за отговорност. Част от известието гласи:
„Освен това може да носите лична отговорност за подкрепа на ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧОВЕЧЕСТВОТО, дефинирани като действия, които са нарочно извършени като част от широко разпространена или систематична политика, насочена срещу цивилни лица, ангажирани в подкрепа на държавната политика."

във Върховния съд на Канада е подаден иск за действие за престъпления срещу човечеството в размер на 35 милиарда долара
срещу „правителството на Обединеното кралство“ и неговите „корумпирани научни съветници“ е заведено дело за престъпления срещу човечеството
И ние просто се затопляме. Ако израелските граждани са завели правителството си в Международния наказателен съд за престъпления срещу човечеството, твърдейки, че са принудени да предприемат недостатъчно тестване, експериментална COVID инжекция от Pfizer, в противоречие с Нюрнбергския кодекс, след това гражданите на всяка държава (Западна Вирджиния идва на ум, където младите хора са подкупени със 100 долара, за да вземат джаба) имат същото право и задължение. Със сигурност университетските администратори, налагащи ваксинации на Covid от 2,4 милиона студенти, отговарят на изискванията за изпитания в Нюрнберг. Файлът Fauci-Covid19, публикуван от Dr. Дейвид Е. Мартин е публично достояние.

13. Терапевтици и профилактика за коронавируси, като хидроксихлорохин, са одобрени в уебсайтове на СЗО, CDC и NIH.

Но изведнъж през 2020 г. те бяха забранени. Защо? Защото според правилата на FDA само когато няма алтернативни терапевтици, непроверени ваксини могат да бъдат изчистени за разрешение за спешна употреба. През 2020 г. канадската компания Apotex раздава HCQ. Дори след като American Journal of Medicine одобри използването на HCQ за амбулаторни болни, HCQ никъде не се намира в САЩ. Сега лекарите молят Ивермектин да бъде използван като безопасна терапевтична. Ето графичните резултати в Индия

Лекарите в Индия и Великобритания говорят. Коста Рика използва широко HCQ, докато Новартис го дарява на Мексико. В Индия лекарите предписват комплекти Ziverdo

57 лекари и учени призовават за незабавно спиране на всички „ваксинации“ на Ковид

Бивш вицепрезидент на Pfizer и научен изследовател, Dr. Майкъл Йедон изразява отвращението си от медицинската общност

14. Лекарите от Front Line, които се опитват да обяснят ползите от доказаните терапевтици, се заглушават, а някои са прекратили лиценза си. Кратко резюме от Dr. Симоне Голд, който също е адвокат и основател на американските фронтови лекари, е задължително гледане.

Освен това Британският медицински журнал е нарушил ранга и се позовава на корупция и потискане на науката. Световният лекарски съюз се присъединява към съпротивата. В Австралия медицинската мрежа Covid представлява висши медицински специалисти, които се изправят срещу заведението

15. Fauci, чиито мнения варират в зависимост от фазите на Луната, и CDC са обърнали маски, замърсени повърхности, безсимптомно разпространение, тестване, и едва наскоро признаха, че имунитетът на стадото се постига, когато антителата се разпространяват от тези, които бият болестта (99,9%) но все пак препоръчвам социално дистанциране, едва сега от 6 фута до 3 фута, в резултат на това заключване карта; докато Обединеното кралство сега промотира 3-ти удар и годишни бустерни снимки за тези над 50 години.

И отново, в яростен опит да предизвика страх, на 7/21 май CDC преразгледа критериите си за предаване на този вирус във въздуха

Говорейки за имунитета на стадото, СЗО промени своето определение от 7 юни 2020 г. от:

„Имунитетът на стадото е косвената защита от инфекциозно заболяване, която се случва, когато популацията е имунизирана или чрез ваксинация или имунитет, развит чрез предишна инфекция“

до:

„Имунитетът на стадото, известен още като„ имунитет на населението “, е концепция, използвана за ваксинация, при която популация може да бъде защитена от определен вирус, ако се достигне праг на ваксинация. Имунитетът на стадото се постига чрез защита на хората от вирус, а не чрез излагане на него “през ноември. 13, 2020.

Но тя отново обърна позицията си през декември. 2020 г., с това неразумно изявление:

„Ваксините обучават имунната ни система за създаване на протеини, които се борят с болести, известни като„ антитела “, точно както би се случило, когато сме изложени на заболяване, но - най-важното - ваксините работят, без да ни разболяват. Ваксинираните хора са защитени от получаване на въпросната болест и преминаване на патогена, счупване на всякакви вериги на предаване "

И продължават да движат целите постове. Изпитанията на Pfizer предупредиха мъжете да стоят далеч от бременните жени... но сега CDC настоява бременните жени да приемат експериментален биологичен агент без втора мисъл. Съвестните лекари не допускат ваксинирани хора в офисите си, за да защитят своите жени

.и това..

16. Нараняванията и смъртните случаи от mRNA jabs продължават да нарастват. VAERS съобщава за 17 180 тежки наранявания към 5/7/21. През първото тримесечие на 2021 г. е имало 6000% увеличение на смъртните случаи от инжекции от същия период преди година. Графично, джабът прилича повече на твърд горен разрез, за да цитирам адвокат Роко Галати. И това е, ако според проучване в Харвард се съобщават само 1% от събитията, свързани с ваксината

17. CDC по едно време препоръча DDT за домашна употреба и използва същите тактики на страх, за да продава ваксини за H1N1 през 2009 г. и за свинския грип през 1976 г

18. Документите доказват, че медиите трябва да бъдат ключов участник в създаването на свръх, водещ до насърчаване на ваксините, че съществува VACCINATE С КОНФИДЕНЦИОННА хартия от CDC, заедно с британския му еквивалент, и че повдигащите се блокировки - при условие на ваксинация - се използват като морков, за да накарат хората да приемат джаба

19. Политиците са хванати на камера да говорят за театъра на носенето на маски, а NCBI, подразделение на NIH, публикува документ за опасностите от маските, докато се упражнява. Дори CDC предупреждава за опасностите от маски, както и тези изследвания върху MIES, индуциран от маска

20. CDC притежава патента за коронавирус, който се предава на хора; също така, през 2015 г. е подаден патент за система и метод за тестване на Covid19, потвърден тук, а тестовите комплекти Covid19 се доставят по целия свят през 2018 година

... или това ...

21. ИНЖЕКЦИЯТА Covid19 е разработена само за няколко часа

22. Ваксинните компании не могат да бъдат съдени за наранявания

23. Бил Гейтс, който инвестира 10 милиарда долара във ваксини, се гордее с това как инжектира деца с генетично модифицирани организми и не може да изчака следващата пандемия да удари

24. Бил Гейтс е на запис, като настоява за ваксинални паспорти. Родителски, различни имена на домейни за „ваксинепаспорт“ бяха подадени през 2016 г. от образувание в Милано, Италия, и има хора, които не могат да приемат ваксини поради медицински противопоказания. Ваксинен паспорт би дискриминирал тези хора, докато се опитват да продължат живота си, в нарушение на Закона за американците с увреждания от 1990 г. (42 U.S.C. раздел 12101)

25. Бил Гейтс се опитва да направи правилните инжекции, за да намали световното население с 10% до 15%, а в италианския парламент е направен кал за неговия арест и съдебен процес в Международния наказателен съд

И накрая, знаете ли?

26. Инжекциите на варианти на Covid трябва да се продават без изпитвания за безопасност на морските свинчета (това бихте вие), потвърди го Fauci. Освен това в слюнката се намират антитела / антигени към SARS-CoV-2, което прави използването на маски контрапродуктивно за постигане на имунитет на стадото. И ако според FDA хората, които бият Covid (99,9%), се насърчават да дарят кръвта си, защо не се насърчават да свалят маските си, за да хвърлят антителата си? Просто защото маските създават свръх, който продава ваксини.

27. CDC, който се подкрепя с такива твърдения като:

„Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) е агенцията, на която американците се доверяват с живота си. Като световен лидер в областта на общественото здравеопазване, CDC е водещата национална агенция за промоция на здравето, превенция и готовност. Независимо дали защитаваме американския народ от заплахи за общественото здраве, изследваме възникващи болести или мобилизираме програми за обществено здраве с нашите местни и международни партньори, ние разчитаме на нашите служители да направят реална промяна в здравето и благополучието на хората тук и наоколо Светът."

купува и препродава инжекции при надценка, на стойност около 4,6 милиарда долара всяка година и притежава над 20 патента за ваксина - според Робърт Ф. Кенеди-младши. - и е включен в Dun & Bradstreet. Fauci, който лично притежава 1000 патента, не е произнесъл и дума за предпазните навици на живот, като редовни упражнения и здравословни хранителни навици, които укрепват имунната система. Но, уж, той се грижи много за вашето здраве.

28. Формулярите за съгласие в болниците прикриват ваксините като „биогеника“, а кръвните брокери са платили до 1000 долара за кръвни проби от възстановени хора Covid19

29. Против Нюрнбергския код е да се налагат ваксинации върху дадено лице и информираното съгласие отменя публичната политика. Федералният закон забранява на работодателите и други да използват ваксини по EUA като условие за заетост. Адвокат в Невада е готов да се бие. Всяка държава има свои уникални разпоредби за отказ на ваксина на медицински, религиозни или философски причини

30. Доналд Тръмп, който подслушва изпълнителен директор на Moderna, за да ръководи лова на федералното правителство за ваксина COVID-19, се слави с факта, че той натисна Warp Speed и призовава своите привърженици да вземат джаба, докато Байдън злорадства, че е поръчал 100 милиона дози. Същият тор с различна миризма

или това...

31. Отново и отново СЗО обезкуражава носенето на маски от здрави индивиди, камо ли деца

32. Няколко „симулации“ на пандемия бяха проведени в:

Май 2018 г. Клад X от университета Джон Хопкинс
септември 2019 г. Глобалният съвет за наблюдение на подготвеността на СЗО (в друга предполагаема симулация) включи като един от показателите си за напредък освобождаването на два смъртоносни патогена до септември 2020 г. Вижте стр. 39
2018. ИНСТИТУТЪТ НА Бил Гейтс за МОДЕЛИРАНЕ НА БОЛЕСТ пусна видео моделиране на пандемия, започваща в Ухан, Китай
октомври 2019 г. Лъжецът, Бил Гейтс, спонсорира глобално събитие за упражнения за пандемия 201, видео. Фочи, разбира се, седи в Съвета за лидерство на Фондация Бил и Мелинда Гейтс, който допринесе над 3,5 милиона долара за NIH на Fauci
на 9 юли 2021 г. WEF ще разположи Cyber Polygon, симулация на атака по веригата на доставки на корпоративната инфраструктура в реално време.
Световната банка заявява на стр. 1 от този документ, че ПРОГРАМАТА ЗА СТРАТЕГИЧНА ПОДГОТОВКА И ОТГОВОРНОСТ COVID-19 ще приключи на 31 март 2025 г
33. Джабовете Pfizer, Moderna и J&J са разработени с помощта на фетални клетъчни линии, тоест клетки, отглеждани в лаборатории, първоначално получени от абортирани плодове преди десетилетия. Аргументът, използван от pro-vaxxers, е, че това не са оригиналните клетки, а потомци или дубликати на оригиналите. Медицинският термин варира в зависимост от броя и органа на абортирания плод . Имате право да откажете всяка ваксина, разработена с или съдържа фетални клетъчни линии, въз основа на вашите религиозни или философски убеждения.

34. Заключването не е оказало влияние върху смъртността. Ето още един доклад. И тук можем да видим как Ковид няма да наруши южната граница на Мичиган

35. През 15-16 октомври 2019 г. в работилницата за безопасност на ваксините, като се подготвя за VACCINATION AGENDA 2030 (стр. 3) СЗО набира Microsoft, Pinterest, Google, YouTube, Facebook и академици, за да политира официалния разказ

На март 2020 г. британското правителство обсъди тактиката, която ще използва, за да гарантира, че гражданите спазват загубата на своите права и свободи и те включват -

Използване на медии за увеличаване на чувството за лична заплаха
Използване на медиите за увеличаване на чувството за отговорност към другите
Използване и насърчаване на социалното одобрение за желаното поведение
Използване на социално неодобрение за тези, които не се съобразяват
Ето документа и жената, която NHS веднъж нае да се пребори със смъртните номера. За да не се превъзмогне, Трюдо може да се похвали колко плаща на медиите, за да продаде пропагандата си, която по-рано съобщава през април 2021 г. за четвърта вълна, докато германският министър на вътрешните работи оказва натиск върху епидемиолозите да създадат страх, който ще наложи блокиране

36. Крайната игра сочи към имплантирани цифрови идентификационни номера. Слушайте Клаус Шваб в това интервю за 2012 г. Ковид-19 трябваше да бъде катализаторът на Голямото нулиране, кошмарен сценарий, проектиран от избрани социопати; не че избраните са някаква награда.

Помислете дали да допринесете за тези усилия. Имаме много повече да направим при създаването и закупуването на реклама за този уебсайт.

Ние летим над целта и няма да тръгнем скоро.

Могат да се изпращат чекове

Paul Adams
10866 Washington Blvd. # 856
Culver City, CA
90232 USA

електронна поща: njfm@tutanota.com

Споделете го със света

Заобиколи
https://bit.ly/2QNr762
https://tinyurl.com/NJFORME

© Paul Adams. Всички права запазени. Този уебсайт не може да бъде възстановен.

ʻAʻohe puʻu naʻu

ʻO kēia ka paʻi Pelekane o Mei 16, 2021, i unuhi ʻia e Paul Adams me ka hoʻohana ʻana iā LingvaNex

ʻO nā ʻōlelo i loko o kēia pūnaewele ua hōʻoia ʻia me nā ʻoiaʻiʻo e kū i loko o kahi ʻaha kānāwai. Pono ka ʻikepili i ʻike ʻia i kahi kahe o ka ʻike. Kaomi ma nā ʻāpana loulou e kuhikuhi iā ʻoe i nā kumu mua e like me CDC, WHO, nā palapala FDA.

ʻO ka mea e hoʻāʻo e lawe i lalo o kēia pūnaewele e kapa ʻia ʻo ia he codefendant ma Nuremberg 2.0 no ka mea he mea hoʻokō i nā hewa i kū i ke kanaka. E pili pū me ka ʻike pūnaewele. Ke kū nei nā loio.

Makemake wau e hoʻomaikaʻi pilikino iā ʻoe ma ka nui o ka hana āu i hana ai a hoʻopiʻi maikaʻi ʻia a hoʻolako ʻia. I mea e hōʻiliʻili maikaʻi ai ... a pololei i ke kiko ... ʻaʻole maʻalahi akā ua lanakila ʻoe x10. ~ Jeff Rense (Rense.com)

Ua hoʻokumu mākou i ka National Peace Commission ma ʻOkakopa o 2019 ma Durban South Africa ma kahi leo o ka manaʻo lehulehu a me TRUTH. Loaʻa iā mākou kahi Hale Hōʻikeʻike o TRUTH a me kahi hale waihona puke o nā hōʻike i hōʻuluʻulu ʻia ma nā makahiki he 27 i hala iho nei a ʻoi aku ka mea nui ma kēia manawa o COVID kanaka. He mea nui ia e loaʻa i kahi kikowaena ʻike e pili ana: kūkulu i ka hui ʻana a me ka lōkahi a me kēlā mau pilina me nā mea noʻonoʻo koʻikoʻi a me nā hoʻolālā hoʻolālā a ua hoʻokō mākou i kēia a ke nānā nei e hana pū me ʻoe e hele ana i ka wā e hiki mai ana. ~ Kauka. P. M .

Ma ke ʻano he loio kānāwai, ke hana nei i kēia manawa i kahi hoʻopiʻi e pili ana i nā mea hana huakaʻi Covid 2, hiki iaʻu ke haʻi aku iā ʻoe he pololei loa kāu noiʻi a me nā loaʻa. Ma hope o ka loiloi ʻana i ka hana palapala ua loaʻa iā mākou nā mea kanu i nā lāʻau lapaʻau a me nā haʻawina holoholona ma hope he mea weliweli loa. ʻAʻole wau he kauka a he loea paha, akā hiki iaʻu ke heluhelu a loaʻa i ka manaʻo maʻamau. Ua piʻi ka nui o ka make holoholona ma kekahi o kēia mau noiʻi ma luna o 90%. Manaʻo wau e pani koke kēia poʻe. Ke hopohopo nei au i ka manawa a pau ia e pau loa a ʻaʻohe kanaka e hoʻokō ʻia... Manaʻo wau me kāu noiʻi 100% a e hoʻolaha i ka ʻike i loko o ka hoʻoweliweli ʻana i ka pono o kā mākou mea kūʻai. ~ J. K .

He pūnaewele maikaʻi kēia, mahalo. ~ Kanaka Kanaka no ka holomua o ka ʻepekema ma ka Palapala Hoʻonaʻauao makemake wau e ʻōlelo mahalo no kēia pūnaewele nani. ʻOiai wau e hana nei i kaʻu noiʻi ponoʻī iaʻu iho, a ua hoʻoholo i ka maʻi ʻaʻole noʻu, ua loaʻa mua kaʻu kaikamahine makua i hoʻokahi pana o ka Pfizer. Ma hope o nā huaʻōlelo ikaika me ia ua noi au iā ia e heluhelu i kāu pūnaewele a hoʻomaka e hana i kāna noiʻi ponoʻī. Inā ʻaʻole nou, e lilo ana au i ka mea e hana ai no ka mea hiki i kāu hana ke hoʻopakele i kona ola. Mahalo i nā mea a pau āu i hana ai. ~ M. M .

Ua hoʻokumu mākou i ka National Peace Commission ma ʻOkakopa o 2019 ma Durban South Africa ma kahi leo o ka manaʻo lehulehu a me TRUTH. Loaʻa iā mākou kahi Hale Hōʻikeʻike o TRUTH a me kahi hale waihona puke o nā hōʻike i hōʻuluʻulu ʻia ma nā makahiki he 27 i hala iho nei a ʻoi aku ka mea nui ma kēia manawa o COVID kanaka. He mea nui ia e loaʻa i kahi kikowaena ʻike e pili ana: kūkulu i ka hui ʻana a me ka lōkahi a me kēlā mau pilina me nā mea noʻonoʻo koʻikoʻi a me nā hoʻolālā hoʻolālā a ua hoʻokō mākou i kēia a ke nānā nei e hana pū me ʻoe e hele ana i ka wā e hiki mai ana. ~ Kauka. P. M .

Paena nui, mahalo. Ua kamaʻilio wau e pili ana ia ma kaʻu hōʻike. Ua lohe mua ʻia e pili ana iā ia mai kahi mea kāhea ma InfoWars. ~ Pūnaewele Pūnaewele.

Maopopo?

1. ʻAʻole i ʻae ka FDA i ka Moderna a i ʻole Pfizer mRNA gene therapeutics i kapa ʻia lākou he "vaccines". Ua ʻae wale ia iā lākou. Ua hōʻoia ʻo Fauci. 19 ua aʻo aku nā kauka i ka honua o nā pōʻino. Ke hoʻokuʻu ʻia nei ʻo AstraZeneca e 24 mau ʻāina, a ma Ontario e like me Mei 11/21. ʻO Johnson & Johnson, kahi Viral Vector (1) "maʻi" i hāʻawi ʻia i ka Mana Hoʻohui Kūʻē ma Feb. 27, 2021, ua kāpae ʻia e kekahi mau mokuʻāina ma muli o ke hoʻokumu ʻana o nā māka koko. Ua hōʻoia ka CDC. Akā ua hoʻomau ka hoʻoili ʻana ma hope o kahi lā 10 lā. Hoʻomaopopo ka CDC (2) ʻo ka Pfizer & Moderna jabs ka mea make loa o nā "vaccine" āpau, i hōʻike ʻia ma ka pakuhi pahu a me kahi wikiō me ka hoʻokele wāwae o ka pae VAERS. ʻO ka mea hoʻohana SM-102 ʻaʻole i aʻo ʻia no ka hoʻohana kanaka a i ʻole ka mea hoʻohana holoholona e lawe i ka holo ʻana o ka jab holoʻokoʻa i kahi screeching halt, manaʻo kekahi.

ʻO ka NIH hanohano e hōʻoia nei, ʻaʻole kūlike, ʻo ia:

A. "ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻomanawanui he wahi koʻikoʻi ia o ka hālāwai ʻana i nā kūlana kaulike olakino e pili ana i ka ʻae ʻana i ka ʻae ʻana i nā hoʻolālā noiʻi"

a

B. "ʻO nā huakaʻi COVID-19 i hoʻolālā ʻia e hoʻokaʻawale i nā antibodies e hōʻeha i nā mea i loaʻa i ka maʻi i nā maʻi maʻi ʻoi aku ka maʻi ma mua o ka mea ʻaʻole lākou i hoʻopaʻa ʻia."

Kūpono

. akā kauoha i ka pāpā e noho mālie..
Ke hoʻomau nei me ka moʻolelo i hoʻokaʻawale ʻia, haʻi ʻia ka CDC ma kahi ʻāpana:

"Ma nā wahi ākea, e hoʻomau ka poʻe maʻi i ka alakaʻi e pale iā lākou iho a me nā poʻe ʻē aʻe, me ka hoʻohana ʻana i ka mask kūpono kūpono, ka hele kino ʻana (ma ka liʻiliʻi he 6 mau wāwae), e pale ana i nā lehulehu, e pale ana i nā wahi ʻino. pinepine, a hahai i kekahi wahi hana. Pono e nānā pono nā poʻe i hoʻopaʻa ʻia no nā hōʻailona o COVID-19, e pili ana i ka hoʻolaha ʻana i kekahi me ka mea i manaʻo ʻia a i hoʻopaʻa ʻia paha COVID-19."

A ma ka ʻaoʻao like (ʻaʻole liʻiliʻi), hoʻohui:

"ʻO nā lāʻau lapaʻau i kēia manawa i ka United States e hana koʻikoʻi loa i ka pale ʻana i nā poʻe i hoʻopaʻa ʻia i ka maʻi a me ka COVID-19 koʻikoʻi."

2. E hoʻopau ʻia nā hoʻokolohua lapaʻau ma 2023, aia he 12 mau hui huakaʻi e hoʻokūkū ana i kā lākou kūʻai. Ke kū nei nā ʻike koʻikoʻi no nā wahine ma hope o ka pale ʻana i nā hōʻailona reproduction

No ka wehewehe ʻana i kēia ʻatikala, i hāʻawi ʻia ʻaʻole i hoʻokaʻawale ʻia ka maʻi a ua hoʻohālikelike nā hōʻailona i ka maʻi, ua manaʻo ʻia ʻo Covid19 he ʻano ʻano maʻi. A, ʻae, hiki i ka poʻe ke make i ka maʻi a i ʻole ke anuanu maʻamau. I ka ʻoiaʻiʻo, hiki ke hōʻeha ʻia nā māmā o nā maʻi maʻi ma mua o nā mea maʻi Covid. A he mea maʻamau hoʻi ka ʻaihue koko i nā maʻi maʻi maʻi

E hoʻopaʻapaʻa kekahi kekahi ua hoʻokumu ʻia ʻo SARS-CoV-2 i kahi hana Gain-of-Function. Ua ʻoluʻolu ʻo Fauci e pili ana i kona hoʻopili ʻana, a me ka hoʻopunipuni maoli ʻana e pili ana iā ia, ʻoiai me ka hōʻike ʻana o kāna NIH i hāʻawi kālā i nā papahana Gain-of-Function.

ʻO ia ka moot.

ʻO ka noʻonoʻo mua ʻana inā he hoʻokolohua hoʻokolohua i hoʻopaʻa ʻia no kahi maʻi me ka 99.9% ola ola. Ua hoʻāʻo ʻia au, ʻoiaʻiʻo a hoʻāʻo ʻia (palekana). ʻAʻole wau no ka hoʻokolohua gen therapeutics i kākoʻo ʻia e nā holoholona holoholona ʻino, i hoʻohana ʻia ma nā kānaka no ka manawa mua ma ka mōʻaukala. Ua haʻi ka Israeli People Commitee no ka pana ʻana o ka Pfizer: ʻAʻohe mea i loaʻa i ka maʻi i hōʻeha ʻia e ka poʻe he nui

3. ʻAʻole i hōʻike ʻia ka FDA & CDC i ka lehulehu ma luna o 20 mau hopena maikaʻi loa, e pili ana i ka make, e pili ana i nā inikini Covid19, i kūkākūkā ʻia i loko o kahi hālāwai o ʻOkakopa 2020, e ʻike i ka pg. 16 palapala. ʻO 4,057 mau make mai Covid19 injections e hōʻike ʻia e ka National Vaccine Information Center e like me 5/7/2021, a hoʻokahi hapakolu o nā make i hala i loko o 48 mau hola. ʻO nā kauka kaulana 5 e kūkākūkā ai pehea ka Covid jab he bioweapon

4. Hāʻawi ka mRNA jab i kahi synthetic, molowa (lāʻau lapaʻau) nā polokalamu i kāu mau cell e synthesize i nā pathogens i ke ʻano o ka protein spike e hoʻomau mau ʻia kāu pale kino no ke koena o kou ola, e like me nā poʻe loea e like me Molecular Biologist & Immunologist, Ua'ōlelo ʻo Dolores Cahill. Ua wehewehe ʻo ia. Ua hōʻoia ʻo Fauci. Kauka. Lee Merritt reconfirms.

Ua kapa ʻia kekahi ʻo ia ʻo Information Therapy e hacks ana i ka polokalamu o ke ola, e like me ka mea ʻepekema ʻo Moderna [Mode RNA]. Ua lilo ʻoe i GMO. Kauka. Ua hoʻopiʻi ʻo Sherri Tenpenny i nā ʻenehana ʻewalu i hiki ke hopena i ka make e kahi Covid jab

5. ʻAʻole pale ka mRNA jab iā ʻoe mai ka hoʻopaʻa ʻana iā Covid19 a i ʻole ka hoʻouna ʻana iā ia. Kauka. Ua wehewehe ʻo Steve Hotze. Ua hōʻoia ʻo Fauci. Akā, ke hoʻomau nei e kūʻē iā ia iho.

Hōʻike ka pakuhi CDC i kēlā me kēia ʻoiaʻiʻo, e hōʻike ana i kēia mau injections he maikaʻi ʻole a he mea ʻole loa nā passport injection.

Ma US, ua loaʻa ma luna o 115 miliona mau kānaka i nā inikini e like me 5/10/21. Ua ho'ōki ka CDC i ka hōʻike ʻana i ka helu o nā hihia maʻi Covid ma hope o ka pale ʻana, e like me 5/1/2021. He mea hilahila loa nā helu. Ua kū ka helu hope loa ma 9,245 ma hope o ka maʻi hōʻeha, e hopena ana i ka make o 132, a i ʻole he 1,4% make make. Ke hoʻohana nei i ka māhele like, i hāʻawi ʻia i ka helu hope loa o ka make ma hope o ka make ma hope o 223, a hāʻawi iā Dr. ʻO ka wehewehe maikaʻi loa a Birx i ka make, hiki iā mākou ke koho i ka helu o kēia manawa o ka maʻi post-vaccination e kokoke ana i 15,930.

Eia kekahi, hiki i kahi "vaccination" hiki ke hoʻonui i ka hoʻoili ʻana o nā pathogens virulent maikaʻi loa, e like me kēia ʻatikala NCGI. Ke hōʻike nei kahi haʻawina e pili ana i nā kiʻi i ka protein spike mai kahi "vaccination" hiki ke hōʻeha i ka ʻōpū

Ua ʻike paha ʻoe i kēlā...

6. Hoʻopili ka CDC i ka make o ka make no Covid19 - ʻaʻole i hoʻokaʻawale ʻia - ma ke aʻo ʻana i nā mea lapaʻau i kāna lā 24 Malaki, 2020 kuhikuhi e kuhikuhi i ke kumu o ka make e like me Covid19 no nā make āpau, inā ʻaʻole i hoʻāʻo ʻia nā mea maʻi no Covid19 a i ʻole he mau comorbidities ʻē aʻe, ma ka manaʻo wale nō ua hiki iā lākou ke maʻi, i mea e hoʻokū ai i ka makaʻu. Eia ka palapala. Ua haʻi aku nā kauka i ka lehulehu e hoʻopaʻa ʻia ana lākou e hōʻailona iā Covid19 i nā palapala make. Eia kahi papa inoa:

Kauka. Dan Erickson

Kauka. Scott Jensen

ʻO ka Luna Hoʻokele maʻi maʻi Kris Ehresmann

Kuhi hewa kēia e ka CDC i ka Hoʻolālā Federal, e like me ka IPAK. Pono kēlā me kēia ʻaha Federal e waiho i kahi noi hoʻololi i ka Federal Register i ukali ʻia e ka ʻōlelo kūkākūkā 60-lā a me ke kaʻina hana loiloi ma mua o ka hiki ke hoʻololi ʻia.

ʻO ka ʻoiaʻiʻo ʻo 60,000 ʻAmelika e make ana i kēlā me kēia pule, mau, ma mua a ma hope o ka makaʻu ʻana o Covid - ʻoi aku ka nui o ka ʻikepili - ʻoiai ua make ka maʻi a me nā maʻi ʻē aʻe. ʻO ka Johns Hopkins PhD, ʻo Genevieve Briand, ka mea i loaʻa i ka moʻolelo i hoʻopiʻi ʻia, ua helu ʻia e kāna mau hoa, ʻoiai paha no ka mea ʻo ka CDC a me Bill Gates kālā ʻo Johns Hopkins

7. Ua hōʻoia ka CDC ma hope o 94% o nā make i lalo o nā kūlana. ʻO ia ka mea o ka make o 581,573 i hoʻoili ʻia i ka ʻano like ʻole o ka maʻi i hoʻohālikelike ʻia e SARS-CoV-2, he 6% wale nō i kumu maoli ʻia e Covid19, a i ʻole 34,894 make. Inā he 32,681,787 mau hihia a hiki i kēia lā e lawe ana i ka maʻi momona maoli i ka 0.106%

8. ʻO ke ola ola no Covid19, no laila, ma kahi o 99.9%. Ke hoʻohana nei i ka lehulehu o ka mokuʻāina e like me ka denominator, ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka make, mai ka 36 a hiki i ka 247 make i kēlā me kēia 100,000. Ma Malaki 19, 2021, ʻoiai me nā helu kauka a me nā hōʻike hewa, ua hōʻea ka CDC i nā helu ola e hiki mai ana:

Nā makahiki 0-17 99.998%

Nā makahiki 18-49 99.95%

Nā makahiki 50-64 99.4%

Nā makahiki 65+ 91%

9. Ua hoʻopiʻi ka CDC i ka maʻi pneumonia, ka maʻi maʻi, a me Covid19 i kahi maʻi hou i kapa ʻia ʻo PIC i mea e hoʻopiʻi ai i nā make Covid19. Ua hoʻopaʻa ʻia ka CDC no ka hebedoma o Iulai 3, 2020 e hui pū ana ka maʻi pneumonia a me ka maʻi maʻi me Covid e hoʻonāukiuki i ka make o ka make. Ka Feb. 5, 2021 ka hana like. Kuhi ʻia ka obfuscation i ka ʻaoʻao hualoaʻa, kahi wale nō "(P&I)" i ʻōlelo ʻia, akā ʻike ʻia nā kiʻi PIC ma ka kaomi ʻana i nā loulou. Ua hāʻule nā make e ka maʻi maʻi mai ka 61,000 i ka 2018 i ka 22,000 i ka 2020, aʻo ka maʻi lapaʻau ke kolu o ke kumu nui o ka make ma US

10. Uku ʻia nā hale hoʻokipa he $ 13,000 no kēlā me kēia komo Covid19, a me $ 39,000 no kēlā me kēia maʻi e kau ʻia ana ma kahi ventilator, ma ka awelika. Ua kauoha hou nā kauka a me nā kahu hānai e kau i nā poʻe maʻi ventilator i hoʻāʻo i ka maikaʻi, me ka pepehi maikaʻi iā lākou

Ke hoʻomaopopo nei ʻoe i kēlā...

11. ʻAʻole ʻike nā hōʻike PCR i nā ʻāpana SARS-CoV-2, akā ʻo nā ʻāpana mai nā helu o nā maʻi i hoʻopaʻa ʻia e ʻoe i ka wā ma mua, a ʻo kahi hoʻopiʻi no ka hewa i ka poʻe i hoʻokumu ʻia e ka loio Kelemania no kēia hoʻopunipuni. Hoʻomaopopo ʻo Fauci i nā hoʻokolohua PCR ʻaʻole hana. Kākoʻo ʻo WHO iā ia. Ma kēia palapala CDC, hōʻike nā hōʻike hōʻike i hiki ke loaʻa nā hewa maikaʻi a me nā hopena - ʻaoʻao 39. ʻAʻole hiki i ka hōʻike PCR ke hoʻoponopono i nā maʻi i hoʻoiho ʻia e nā maʻi maʻi a i ʻole nā maʻi pathogens - ʻaoʻao 40.

Akā ʻo ka mea nui loa, ma ka ʻaoʻao 42, ʻAʻole i hoʻokaʻawale ʻia ʻo SARS-CoV-2 i ka manawa mua: "No ka mea, ʻaʻole i helu ʻia ka huakaʻi helu helu o ka 2019-nCoV no ka hoʻohana ʻana o CDC i ka manawa i hoʻomohala ʻia ai ka hōʻike a ua hana ʻia kēia noiʻi, ua hōʻike ʻia nā mea i hoʻolālā ʻia no ka ʻike ʻana i ka RNA 2019-nCoV me nā hōʻailona kikoʻī o ka vitro i kākau ʻia i ka lōʻihi RNA ".

ʻAʻole hiki i ka CDC ke hāʻawi i nā hiʻohiʻona o SARS-CoV-2, ʻaʻole hiki iā Stanford a me Cornell labs, a ma kahi ninaninau CNN ua ʻōlelo ʻo Fauci ʻaʻole ia e hoʻohālikelike ʻia no ka mea ʻaʻohe pono e hoʻāʻo i ka poʻe asymptomatic. Ua ʻōlelo hou ʻo ia ʻaʻole ʻo ka poʻe asymptomatic ka mea hoʻokūkū o ka maʻi maʻi. Eia hou, kākoʻo ʻo ia iā ia.

Ua pāʻani ka CDC i ka lewa e pili ana i ka paepae kiʻekiʻe 37 a 40 i hoʻohana ʻia no ka hoʻāʻo ʻana ma COVID PCR e hōʻike ana i ka hopena o 85-90%. Akā, i kēia manawa, hoʻokipa koke ia i ka paepae haʻahaʻa o 28 mau kaʻa no ka hoʻāʻo ʻana ma hope o ka hoʻāʻo

Hoʻonui nui Iune 8, 2021
Ua ʻike wale mākou i ka piha ʻana o kekahi mau pā ihu me Ethelyn Oxide (EO), kahi kemika e carcinogenic a hiki ke hōʻino i kā DNA o hoʻokahi a hana i ka hānau ʻole. Ua hōʻike ʻia kēia e Cassandra S. Dunn, a Certified Federal Medical Investigator

12. Aia nā kānāwai i loko o nā hana, ka inoa ʻo Anthony Fauci i mea hoʻopiʻi, ma waena o kekahi. Eia kahi papa inoa :

Martin Ackermann, ke poʻo o ka Swiss National Covid-19 Science Task Force a me "nā mea ʻē aʻe i ka hewa," i hoʻopiʻi ʻia me ka manaʻo a me ka hoʻoweliweli i ka lehulehu e like me ka Paukū 258 o ka Code Criminal.
ua hoʻopiʻi ʻia ka hoʻopiʻi kūʻē i ka CDC no ka hoʻopaʻa ʻole ʻana i ka ʻike ma lalo o FOIA
ka WHO, me nā luna aupuni a me nā mea hoʻāʻo hoʻokolohua PCR e hoʻopiʻi ʻia e ka loio Kelemania, ʻo Dr. Reiner Fuellmich. Eia kahi mea hou, a pehea e komo ai i kēia lole hana papa
ke hoʻopiʻi nei nā kahu hānai i kahi CEO o ka haukapila no ka Hoʻolālā COVID-19
Ke noi nei nā kumu Kaleponi no ka hoʻopaʻa ʻia ʻana e loaʻa i kahi maʻi hoʻokolohua, ka hoʻokuʻu ʻana i ka nūpepa
ke kū nei ke Aupuni o Norewai i kahi hewa i ka hoʻopiʻi kanaka
ke kū nei ke Aupuni UK i kahi hihia no ka hewa i ka poʻe
Ke hoʻolaha nei ka ʻIseraʻela i kahi hewa i ka hoʻopiʻi kanaka i kā lākou Aupuni
ke aupuni o British Columbia e hoʻopiʻi ʻia e ka Canadian Society no ka Advance of Science i nā kulekele lehulehu
ke kū nei ke Aupuni Kanada i kahi kaua kānāwai mai ka loio Kumukānāwai maikaʻi loa, ʻo Rocco Galati, ka mea makemake e ʻike iā Bill Gates i hoʻopaʻa ʻia
Ke hoʻopiʻi nei ʻo Florida i ke Aupuni Federal a me ka CDC
Ke ʻimi nei nā kauka mua o ʻAmelika Hui Pū ʻIa i nā mea hoʻopiʻi i ka lole hana papa e pale ai i ka FDA mai ka hoʻopuka ʻana i kahi EUA no ka hoʻonāukiuki ʻana i nā keiki he 12-15 mau makahiki me nā hoʻokolohua COVID hoʻokolohua
Ke noi nei nā kauka i ka hewa i ka hoʻopunipuni biotest
ʻO ka loio kanaka Human Rights, ʻo Leigh Dundas, e hele ana ma hope o Kaleponi no ka hoʻāʻo ʻana e hoʻomaʻamaʻa i nā keiki me ka ʻole o ka ʻae a nā mākua. A e like me ia i koi ai iā Orange County e hoʻihoʻi mai i nā passport passport
ke kūʻē nei kahi loio Pelekane e kūʻē iā 'No Jab, No Pay, No Job'
Ke lawe nei nā mākaʻi mākaʻi ma Kanada i ke Aupuni ma Ontario
Ke kū nei ʻo New Zealand i kahi hoʻokolohua kūpono i ka ʻae ʻia o nā injections
Ua lawelawe ʻia nā lālā āpau o ka Pākīpika ʻEulopa me kahi leka no ka kuleana. Heluhelu ʻia kahi hapa o ka leka hoʻomaopopo:
"Eia hou, hiki iā ʻoe ke paʻa pono no ke kākoʻo ʻana i ka CRIMES AGAINST HUMANITY, i wehewehe ʻia he hana i manaʻo ʻia he ʻāpana o kahi kulekele ākea a ʻōnaehana paha, i kuhikuhi ʻia e nā poʻe kīwila, i hana ʻia ma ka hoʻonui ʻana i ke kulekele aupuni."

he $ 35 Billion Class Action suit no nā hihia kūʻē i ke kanaka i hoʻopiʻi ʻia ma ka ʻAha Kiʻi o Canada
ua hoʻopiʻi ʻia kahi hihia hoʻopiʻi kū'ē i ke kanaka no ka 'UK Government' a me kāna 'Corrupt Scientific Advisors'
A ke ʻoluʻolu nei mākou. Inā ua lawe mai nā kamaʻāina ʻIseraʻela i ko lākou aupuni i ka International Criminal Court no ka Crimes Against Humanity, e hōʻike ana e hoʻohālikelike ʻia lākou i ka hoʻāʻo ʻana, hoʻokolohua COVID injection e Pfizer, kue ana i ka Code Nuremberg, a laila nā kamaʻāina o kekahi mokuʻāina (Ua noʻonoʻo ʻo West Virginia i kahi e hoʻopiʻi ʻia ai nā poʻe ʻōpio me $ 100 e lawe i ka jab) loaʻa iā ia kahi kuleana a me ke kuleana. ʻOiaʻiʻo nō nā luna o ke kulanui e kauoha ana i nā hōʻiliʻili Covid o 2.4 miliona mau haumāna i kūpono no nā hoʻokolokolo Nuremberg. ʻO ka faila Fauci-Covid19 i paʻi ʻia e Dr. Aia ʻo David E. Martin i ka ʻāina ākea.

13. Ua ʻae ʻia ka Therapeutics a me prophylactics no coronaviruses, e like me Hydroxychloroquine, i nā pūnaewele WHO, CDC a me NIH.

Akā, hiki koke i ka 2020 ua pāpā ʻia lākou. No ke aha mai? No ka mea, e like me nā kānāwai FDA wale nō inā ʻaʻohe koho therapeutics hiki ke hoʻokaʻawale ʻia nā lāʻau lapaʻau no ka Hoʻohana Hoʻohālikelike Hoʻohālikelike. I ka 2020, ua hāʻawi ka hui ʻo Kanada, ʻo Apotex i ka HCQ. ʻOiai ma hope o ka American Journal of Medicine i ʻae i ka hoʻohana ʻana o HCQ no Outpatients, ʻaʻole i loaʻa ka HCQ i ka US. I kēia manawa, ke noi nei nā kauka e hoʻohana ʻia ʻo Ivermectin e like me ka palekana therapeutic. Eia nā hopena kiʻi ma India

Ke ʻōlelo nei nā kauka ma India a me UK. Hoʻohana nui ʻo Costa Rica iā HCQ, aʻo Novartis e hāʻawi iā ia i Mexico. Ma India ke kuhikuhi nei nā kauka iā Ziverdo kits

Ua kāhea nā kauka 57 a me nā ʻepekema no ka hoʻokuʻu koke ʻana o nā "vaccinations" Covid

ʻO ka Pfizer VP mua a me ka mea noiʻi ʻepekema, Dr. Ua hoʻopiʻi ʻo Michael Yeadon i kāna mea ʻino me ke kaiāulu

14. ʻO nā kauka mua o ka laina e hoʻāʻo nei e wehewehe i nā pōmaikaʻi o nā therapeutics i hōʻoia ʻia, a ua hoʻokuʻu ʻia kekahi laikini. ʻO kahi hōʻemi pōkole e Dr. ʻO Simone Gold, ʻo ia hoʻi he loio a hoʻokumu i nā Kauka mua o ʻAmelika Hui Pū ʻIa, he pono ke kiaʻi.

Pēlā nō, ua uhaʻi ka British Medical Journal i ka pae a ke ʻōlelo nei i ka palaho a me ka hoʻohiolo ʻana o ka ʻepekema. Ua hui pū ka World Doctors Alliance i ka pale ʻana. Ma Australia, ʻo ka Covid Medical Network e hōʻike ana i nā limahana lapaʻau kiʻekiʻe e piʻi kūʻē i ka hoʻokumu

15. Fauci, nona nā manaʻo e like me nā ʻāpana o ka mahina, a ua hoʻopili ʻia ka CDC ma nā masks, nā papa i haumia, pālahalaha asymptomatic, hoʻāʻo, a ua ʻike wale ʻia ka loaʻa ʻana o ka make nui o ka pipi i ka wā e pālahalaha ʻia nā antibodies e ka poʻe nāna i pepehi i ka maʻi (ka 99.9%) akā naʻe e hoʻomau i ka hoʻolaha ʻana i ka nohona, aia wale nō mai 6 mau wāwae a 3 mau wāwae, hopena i kēia palapala laka; ʻoiai ke hoʻolaha nei ka UK i kahi jab 3 a me nā puʻupuʻu booster makahiki no ka poʻe ma luna o 50.

Eia hou, ma kahi hoʻāʻo e hoʻoikaika i ka makaʻu, i ka lā 7 Mei 7, ua hoʻoponopono hou ʻia ka CDC i kāna mau kuleana e pili ana i ka lawe ʻia ʻana o kēia huakaʻi mokulele

E kamaʻilio e pili ana i ka makeʻe ʻana o ka pipi, ua hoʻololi ka WHO i kāna wehewehe ʻo Iune 7, 2020 mai:

"ʻO ka pale palekana ʻo ia ka pale kūlohelohe mai kahi maʻi maʻi e kū ana i ka wā e pale ʻia ai ka lehulehu ma o ka pale ʻana a i ʻole ka make ʻana ma o ka maʻi mua"

i:

"ʻO ka makeʻe Herd, i ʻike ʻia ʻo ka 'lehulehu immunity', he manaʻo i hoʻohana ʻia no ka pale ʻana, kahi e hiki ai i ka lehulehu ke pale ʻia mai kekahi maʻi inā loaʻa kahi paepae o ka pale ʻana. Loaʻa ka pale kino ʻana ma ka pale ʻana i nā poʻe mai kahi maʻi mai, ʻaʻole ma ka hoʻolaha ʻana iā lākou "ma Nov. 13, 2020.

Akā, ua hoʻohuli hou i kona kūlana i Dec. 2020, me kēia ʻōlelo inane:

"E hoʻomaʻamaʻa nā Vaccines i kā mākou ʻōnaehana pale e hana i nā protein e hakakā nei i ka maʻi, i kapa ʻia ʻo 'antibodies', e like me ka mea e kū ana i ka wā i ʻike ʻia ai mākou i kahi maʻi, akā - ʻoi loa - hana nā lāʻau lapaʻau me ka ʻole e hōʻeha iā mākou. Mālama ʻia ka poʻe Vaccinated mai ka loaʻa ʻana o ka maʻi i ka nīnau a me ke kau ʻana ma ke ala, e uhaʻi ana i nā kaulahao o ka hoʻouna ʻana "

A ke hoʻomau nei lākou i nā pou pahuhopu. Ua hōʻike aku nā hōʻike Pfizer i nā kāne e haʻalele i nā wahine hāpai... akā i kēia manawa ke koi nei ka CDC i nā wahine hāpai e lawe i kahi loiloi hoʻokolohua hoʻokolohua me ka ʻole o ka manaʻo ʻelua. ʻAʻole ʻae nā kauka akamai i ka poʻe i hoʻopaʻa ʻia i loko o kā lākou mau keʻena i mea e pale ai i nā limahana limahana wahine

.a kela..

16. ʻO nā hōʻeha a me nā make e nā mRNA jabs e piʻi mau ana. Ua hōʻike ʻo VAERS i nā hōʻeha koʻikoʻi 17,180 e like me 5/7/21. I ka hapa mua o 2021 ua loaʻa he 6000% ka nui o ka make e nā injections mai ka manawa like o ka makahiki i hala. ʻO ke kiʻi, ʻoi aku ka maikaʻi o ka jab me kahi ʻokiʻoki ʻoi loa, e haʻi aku i ka loio ʻo Rocco Galati. A inā he, e like me kahi Harvard Study, ʻo 1% wale nō o nā hanana e pili ana i ka maʻi kano e hōʻike ʻia ana

17. Hoʻomaopopo ka CDC i ka manawa DDT no ka hoʻohana ʻana i ka home, a hoʻohana i nā ʻano makaʻu like ʻole e kūʻai aku i nā lāʻau lapaʻau no H1N1 i ka makahiki 2009, a no ka Swine Flu i 1976

18. Hōʻike nā palapala i ka media ke lilo i mea nui i ka hoʻokumu ʻana i ka hype e alakaʻi ana i ka hoʻolaha ʻana i nā maʻi, aia kahi VACCINATE me ka pepa CONFIDENCE e ka CDC, me kona kūlike Pelekane, a ʻo ka hāpai ʻana i nā laka - ma ke ʻano o ka hoʻomaʻamaʻa ʻana - ua hoʻohana ʻia ʻo ia i kā kaloti e kiʻi i ka poʻe e ʻae i ka jab

19. Hoʻokomo ʻia nā poʻe politika i ke kāmela e kamaʻilio ana e pili ana i ka hana keaka o ke kapa masks, a me ka NCBI, kahi māhele o ka NIH, i paʻi i kahi pepa e pili ana i ka pōʻino o nā masks i ka wā e hoʻomaʻamaʻa ana. ʻO ka CDC hoʻi e lūlū i ka pōʻino o nā masks, e like me kēia mau noiʻi ma Mask Induced Exhaustion Syndrome MIES

20. Loaʻa ka CDC i ka patent no ka coronavirus i hoʻouna ʻia i nā kānaka; no ka mea, he paena no kahi Pūnaehana & Kaʻina e hoʻāʻo ai no Covid19 i hoʻopaʻa ʻia i ka makahiki 2015, ua hoʻopiʻi ʻia ma ʻaneʻi, a ua hoʻouna ʻia nā pahu hōʻike Covid19 a puni ka honua

... a i ʻole ...

21. Hoʻokumu ʻia ka Covid19 INJECTION i kekahi mau hola

22. ʻAʻole hiki ke hoʻopiʻi ʻia nā ʻoihana ʻoihana no ka hōʻeha

23. ʻO Bill Gates, ka mea nāna i hoʻolimalima he $ 10 Billiona i loko o nā lāʻau lapaʻau, ke kaena nei ʻo ia pehea e hoʻokomo ai i nā keiki me nā mea ola hoʻololi genetically, a ʻaʻole hiki ke kali no ka maʻi maʻi e hiki mai ana

24. Ua hoʻopaʻa ʻia ʻo Bill Gates no ka hoʻopaʻa ʻana i nā passport. ʻO ka makua, nā inoa inoa like ʻole no ka "vaccinepassport" i hoʻopiʻi ʻia ma 2016 e kahi hui ma Milan, Italia, a aia kekahi poʻe ʻaʻole hiki ke lawe i nā lāʻau lapaʻau ma muli o nā maʻi lapaʻau. E hoʻowahāwahā ʻia kahi passport passport i kēia poʻe no ko lākou hoʻāʻo ʻana e hele i ko lākou ola, me ka hōʻole ʻole i ka The American with Disabilities Act o 1990 (42 U.S.C. Pauku 12101)

25. Ua hoʻopaʻa ʻia ʻo Bill Gates no ka hoʻopaʻa ʻana i nā ʻōlelo kūpono e hoʻohaʻahaʻa i ka lehulehu o ka honua ma o 10% a 15%, a ua hana ʻia kahi cal i loko o ka hale Pelekane o Italia no kona hoʻopaʻa ʻia ʻana a hoʻokolokolo ʻia ma ka International Criminal Court

ʻO ka hope, ʻike ʻoe?

26. E kūʻai ʻia nā inikini Covid me ka ʻole o ka hoʻāʻo ʻana i ka puaʻa guinea (ʻo ia nō ʻoe), ua hōʻoia ʻo Fauci. Eia kekahi, ʻike ʻia nā antibodies / antigens i SARS-CoV-2 i ka lawena, e hana ana i ka hoʻohana ʻana i nā masks counterproductive i ka hoʻokō ʻana i ka pale kino. A, inā e like me ka FDA, paipai ka poʻe e pepehi iā Covid (ka 99.9%) e hāʻawi i ko lākou koko, no ke aha lākou e hoʻoikaika ʻole ai e lawe i kā lākou masks e hoʻoheheʻe i kā lākou mau antibodies? Maʻalahi wale no ka hana ʻana i nā masks i ka hype e kūʻai aku i nā lāʻau.

27. ʻO ka CDC, e hoʻopili pono iā ia iho me nā ʻōlelo e like me:

"ʻO nā kikowaena no ka maʻi maʻi a me ka pale ʻana (CDC) ka hui ʻo ʻAmelika e hilinaʻi me ko lākou ola. Ma ke ʻano he alakaʻi honua i ka olakino olakino, ʻo CDC ka mea e hoʻolako ai i ka olakino olakino mua, ka pale ʻana, a me ka ʻoihana hoʻomākaukau. Inā mākou e pale nei i ka poʻe ʻAmelika mai nā hoʻoweliweli olakino olakino, e noiʻi ana i nā maʻi e kū mai ana, a i ʻole e hoʻoneʻe i nā papahana olakino olakino me kā mākou mau hoa pili kaiaulu a me ke ao holoʻokoʻa, ke hilinaʻi nei mākou i kā mākou poʻe limahana e hana i kahi ʻano maoli i ke olakino a me ka maikaʻi o ka honua.”

kūʻai a kūʻai hou i nā inikini ma kahi hōʻailona, e pili ana i $ 4.6 Billiona i kēlā me kēia makahiki, a nona nā mea he 20 mau mea maʻi maʻi - e like me Robert F. Kennedy Jr. - a helu ʻia ma Dun & Bradstreet. ʻO Fauci, ka mea nona ka 1000 patent, ʻaʻole ia i haʻi i kahi huaʻōlelo e pili ana i nā hana ola mua, e like me ka hoʻomaʻamaʻa maʻamau a me nā hana olakino olakino e hoʻoikaika ai i ka ʻōnaehana pale. Akā, manaʻo, mālama nui ʻo ia i kou olakino.

28. ʻO nā palapala ʻae i loko o nā haukapila e hōʻole ʻia i nā lāʻau lapaʻau e like me "biogenics", a ua uku ʻia nā mea kūʻai koko i $ 1,000 no nā tauira koko o nā kānaka Covid19 i hoʻihoʻi ʻia

29. Ke kūʻē nei i ka code Nuremberg e hoʻoikaika i nā hōʻiliʻili ma luna o kekahi kanaka, a ua ʻae ʻia ka ʻae ʻana i nā kulekele lehulehu. Ke papa aku nei ke kānāwai Federal i nā mea hana a me nā mea ʻē aʻe mai ka hoʻohana ʻana i nā lāʻau ma lalo o ka EUA ma ke ʻano he hana. Ua mākaukau kahi loio Nevada e hana kaua. Loaʻa i kēlā me kēia moku'āina kona mau ʻokoʻa kūʻokoʻa no ka hōʻole ʻana i kahi kano ma nā kumu olakino, hoʻomana a i ʻole ka ʻatikala

30. ʻO Donald Trump, ka mea nāna i kālai i kahi mana o Moderna e alakaʻi i ka ʻimi aupuni a ka Federal no ka huakaʻi COVID-19, nā mea hoʻonani i ka mea nāna i koi iā Warp Speed a koi aku i kāna poʻe kākoʻo e lawe i ka jab, aʻo Biden ka mea i kauoha iā ia i 100 miliona mau pona. Same dung ʻokoʻa

a i ʻole...

31. ʻO ka manawa hou, ua hoʻonāukiuki ka WHO i ka hoʻohana ʻana i nā masks e nā poʻe olakino, e waiho wale i nā keiki

32. Ua mālama ʻia kekahi mau "simulation" o kahi maʻi maʻi i:

Mei 2018 Clade X e Johns Hopkins University
Kepakemapa 2019. ʻO ka papa kiaʻi hoʻomākaukau ʻana o ka honua ʻo WHO (ma kekahi ʻano simulation) i hoʻohui ʻia me kekahi o kāna holomua e hōʻike ana i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o nā pathogens lethal ʻelua ma Sepatemaba 2020. See pg 39
2018. Ua hoʻokuʻu ʻo Bill Gates 'INSTITUTE no ka hoʻokaʻawale ʻana i kahi wikiō e hoʻohālikelike ana i kahi maʻi maʻi e hoʻomaka ana ma Wuhan, Kina
ʻOkakopa 2019. Ua kākoʻo ʻo Liar, ʻo Bill Gates i kahi Global Pandemic Exercise Event 201, wikiō. ʻO Fauci, ʻoiaʻiʻo, e noho ana i loko o ke alakaʻi alakaʻi o ka Bill & Melinda Gates Foundation, ua hāʻawi ʻia ma luna o $ 3.5 miliona i ka NIH o Fauci
ma Iulai 9, 2021, e hoʻokau ka WEF i ka Cyber Polygon, kahi simulation o ka hoʻouka kaua ʻana i ka mana o nā lako ʻoihana ʻoihana i ka manawa maoli.
Ua haʻi ka World Bank ma pg. 1 o kēia palapala e hoʻopau ai ka COVID-19 STRATEGIC PREPAREDNESS AND RESPONSE PROGRAM i ka lā Malaki 31, 2025
33. Ua hoʻomohala ʻia ka Pfizer, Moderna a me J&J jabs me ka hoʻohana ʻana i nā laina kelepona fetal, ʻo ia hoʻi, nā mea i ulu ʻia i loko o nā labs i loaʻa mua ʻia mai nā fetuses i hala i hala. ʻO ka hoʻopaʻapaʻa i hoʻohana ʻia e pro-vaxxers, ʻaʻole kēia nā kumu mua, akā he hua a he kope paha o nā kumu. Hoʻololi ka huaʻōlelo olakino e pili ana i ka helu o ka fetus a me ke kino . He kuleana kou e hōʻole i kekahi kano i hoʻomohala ʻia a i ʻole nā laina kelepona o nā fetal, e pili ana i kāu hoʻomana haipule a i ʻole ka hoʻomana ʻana.

34. ʻAʻohe o nā laka i ka hopena o ka make. Eia kekahi hōʻike hou. A eia mākou hiki ke ʻike pehea e hōʻole ʻole ai ʻo Covid i ka palena hema o Michigan

35. I ka manawa 15-16 ʻOkakopa 2019, ma ka Vaccine Safety Net Workshop, i ka hoʻomākaukau no ka VACCINATION AGENDA 2030 (pg 3) ua lawe ka WHO iā Microsoft, Pinterest, Google, YouTube, Facebook a me nā mea hoʻonaʻauao i ka mākaʻi i ka moʻolelo kūhelu

Ma Malaki 2020, ua kūkākūkā ke Aupuni Pelekane i nā hana e hoʻohana ai e hōʻoia i ka poʻe kamaʻilio e hoʻopiʻi me ka nalowale o ko lākou mau kuleana a me ke kūʻokoʻa a ua komo kēia mau mea -

Ke hoʻohana nei i ka pāpā e hoʻonui i ka manaʻo o ka hoʻoweliweli pilikino
Ke hoʻohana nei i ka pāpā e hoʻonui i ka manaʻo o ke kuleana i kekahi
Ka hoʻohana ʻana a me ka hoʻolaha ʻana i ka ʻae ʻana no ka pono o ka nohona
Ke hoʻohana nei i ka hōʻole ʻole ʻana i ka poʻe i kū ʻole ʻole
Eia ka palapala, a ua hoʻolimalima ka wahine i ka NHS i hoʻokahi manawa me ka helu o ka make. ʻAʻole e hoʻoneʻe ʻia, ke haʻaheo nei ʻo Trudeau i ka nui o kāna uku ʻana i ka pāpā e kūʻai aku ai i kāna hoʻolaha e hōʻike ʻia ana ma ʻApelila 2021 i ka nalu 4, aʻo ka Kuhina Kuhina Kūloko e koi i nā mea maʻi e hana i ka makaʻu e pono ai nā laka

36. ʻO nā poʻomanaʻo o ka pāʻani hope e hoʻokomo i nā ID ID. E hoʻolohe iā Klaus Schwab i kēia hālāwai ninaninau 2012. ʻO Covid-19 ka mea e hoʻokūkū ai i ka Great Reset, kahi ʻano hoʻohālikelike i hoʻolālā ʻia e nā sociopaths unelected; ʻaʻole nā mea i koho ʻia he makana.

E noʻonoʻo e hāʻawi i kahi kōkua i kēia hana. Nui nā mea e hoʻokō ʻia e ka hoʻokumu ʻana a me ke kūʻai ʻana i ka hoʻolaha

Aia mākou ma luna o ka pahuhopu a haʻalele i kēlā me kēia manawa koke.

Hiki ke hoʻouna ʻia i nā loiloi

Paul Adams
10866 Washington Blvd. # 856
Culver City, CA
90232 USA

leka uila: njfm@tutanota.com

Kaʻana like ia me ka honua

E hele a puni
https://bit.ly/2QNr762
https://tinyurl.com/NJFORME

© Paul Adams. Ua mālama ʻia nā kuleana āpau. ʻAʻole hiki ke hoʻihoʻi i kēia pūnaewele.


tiada suntikan untuk saya

Ini adalah edisi bahasa Inggeris pada 16 Mei 2021, yang diterjemahkan oleh Paul Adams menggunakan LingvaNex

Pernyataan di laman web ini dibuktikan dengan fakta yang akan berlaku di mahkamah. Persetujuan yang dimaklumkan memerlukan aliran maklumat. Klik pada bahagian hyperlink untuk mengarahkan anda ke sumber utama seperti dokumen CDC, WHO, FDA.

Sesiapa yang cuba mengambil laman web ini akan dinamakan sebagai codefendant di Nuremberg 2.0 kerana menjadi kaki tangan terhadap jenayah terhadap kemanusiaan. Itu termasuk media sosial. Peguam sedang berdiri.

Saya ingin mengucapkan tahniah kepada anda atas jumlah pekerjaan yang luar biasa yang telah anda kemukakan dan sediakan dengan ringkas dan cekap. Untuk menyusunnya dengan baik ... dan terus ke titik ... tidak mudah tetapi anda telah berjaya x10. ~ Jeff Rense (Rense.com)

Kami menubuhkan Suruhanjaya Damai Nasional pada bulan Oktober 2019 di Durban Afrika Selatan sebagai Suara Pendapat Umum dan KEBENARAN. Kami mempunyai Muzium KEBENARAN dan Perpustakaan Bukti yang dikumpulkan selama 27 tahun yang lalu dan yang lebih penting dalam tempoh jenayah COVID 19 ini kemanusiaan. Penting untuk mempunyai pusat maklumat yang relevan: membina perpaduan dan perpaduan dan Hubungan dengan pemikir kritis dan perancang strategik dan kami telah mencapainya dan berharap dapat bekerjasama dengan anda ke masa depan. ~ Dr. P. M .

Sebagai profesional undang-undang, yang kini mengusahakan tuntutan yang melibatkan 2 pengeluar komponen vaksin Covid, saya dapat memberitahu anda bahawa penyelidikan dan penemuan anda sangat tepat. Setelah mengkaji pengeluaran dokumen, kami telah menerima ramuan dalam vaksin dan kajian haiwan seterusnya sangat mengerikan. Dan saya bukan doktor atau pakar, tetapi saya boleh membaca dan mempunyai akal. Angka kematian haiwan dalam beberapa kajian ini meningkat 90%. Saya harap orang-orang ini dihentikan tidak lama lagi. Saya takut pada masa itu semuanya akan terlambat dan tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan... Saya setuju dengan penyelidikan anda 100% dan akan menyebarkan kesedaran dalam membahayakan hak istimewa pelanggan kami. ~ J. K .

Ini adalah laman web yang bagus, terima kasih. ~ Persatuan Kanada untuk Kemajuan Sains dalam Dasar Awam Saya ingin mengucapkan terima kasih atas laman web yang indah ini. Walaupun saya telah membuat kajian sendiri, dan telah memutuskan bahawa vaksin bukan untuk saya, anak perempuan dewasa saya sudah mempunyai satu tangkapan Pfizer. Setelah bersuara kuat dengannya, saya meminta dia membaca laman web anda dan mula membuat kajian sendiri. Sekiranya bukan kerana anda, saya akan kehilangan apa yang harus dilakukan kerana pekerjaan anda mungkin dapat menyelamatkan nyawanya. Terima kasih atas semua yang telah anda lakukan. ~ M. M .

Kami menubuhkan Suruhanjaya Damai Nasional pada bulan Oktober 2019 di Durban Afrika Selatan sebagai Suara Pendapat Umum dan KEBENARAN. Kami mempunyai Muzium KEBENARAN dan Perpustakaan Bukti yang dikumpulkan selama 27 tahun yang lalu dan yang lebih penting dalam tempoh jenayah COVID 19 ini kemanusiaan. Penting untuk mempunyai pusat maklumat yang relevan: membina perpaduan dan perpaduan dan Hubungan dengan pemikir kritis dan perancang strategik dan kami telah mencapainya dan berharap dapat bekerjasama dengan anda ke masa depan. ~ Dr. P. M .

Laman web yang hebat, terima kasih. Saya telah membincangkannya di rancangan saya. Mula-mula mendengarnya dari pemanggil di InfoWars. ~ Berita Senjata.

Adakah anda tahu?

1. FDA tidak menyetujui terapi gen Moderna atau Pfizer mRNA yang mereka sebut sebagai "vaksin". Ini hanya membenarkan mereka. Fauci mengesahkan. 19 doktor memberi amaran kepada dunia tentang bahaya. AstraZeneca dijatuhkan oleh 24 negara, dan oleh Ontario pada 11/21 Mei. Johnson & Johnson, "suntikan" Viral Vector (1) yang diberi Kebenaran Penggunaan Kecemasan pada Februari. 27, 2021, dihentikan oleh beberapa negeri kerana pembentukan gumpalan darah. CDC telah mengesahkan. Tetapi pengedaran disambung semula setelah jeda 10 hari. CDC juga mengesahkan (2) tusukan Pfizer & Moderna adalah yang paling mematikan dari semua "vaksin", juga ditunjukkan dalam carta palang dan video dengan navigasi langkah demi langkah dari laman VAERS. Bahan SM-102 yang tidak digalakkan untuk penggunaan manusia atau veterinar harus menghentikan keseluruhan kempen jab, seseorang akan berfikir.

Malah NIH yang berprestij mengesahkan, dengan tegas, bahawa:

A. "Pemahaman pesakit adalah bahagian penting dalam memenuhi standard etika perubatan mengenai persetujuan yang dimaklumkan dalam reka bentuk kajian"

dan

B. "Vaksin COVID-19 yang dirancang untuk mendapatkan antibodi peneutralan dapat memberi kepekaan kepada penerima vaksin terhadap penyakit yang lebih teruk daripada jika mereka tidak diberi vaksin."

Tangkapan Skrin

.tetapi memerintahkan media untuk berdiam diri..
Bersambung dengan naratif yang terputus-putus, CDC menyatakan dalam satu bahagian:

"Di ruang awam, orang yang diberi vaksin sepenuhnya harus terus mengikuti panduan untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain, termasuk memakai topeng yang dipasang dengan baik, jarak fizikal (sekurang-kurangnya 6 kaki), menghindari orang ramai, menghindari ruang yang kurang berventilasi, menutupi batuk dan bersin, mencuci tangan selalunya, dan mengikuti panduan tempat kerja atau sekolah yang berlaku. Orang yang diberi vaksin sepenuhnya masih harus memerhatikan gejala COVID-19, terutamanya berikutan pendedahan kepada seseorang yang disyaki atau disahkan COVID-19."

Dan di halaman yang sama (tidak kurang), tambah:

"Saat ini vaksin yang dibenarkan di Amerika Syarikat sangat berkesan untuk melindungi orang yang diberi vaksin daripada COVID-19 yang simptomatik dan teruk."

2. Ujian klinikal akan diselesaikan pada tahun 2023, terdapat 12 syarikat vaksin yang meningkatkan pemasaran mereka. Maklumat kritikal bagi wanita mengenai gejala pembiakan pasca vaksinasi muncul

Untuk tujuan penjelasan dalam artikel ini, memandangkan virus tersebut belum diasingkan dan gejala meniru selesema, Covid19 dianggap sebagai varian influenza. Dan, ya, orang boleh mati akibat selesema atau selesema biasa. Sebenarnya, paru-paru pesakit influenza boleh lebih rosak daripada pesakit Covid. Dan pembekuan darah juga biasa terjadi pada pesakit selesema

Ada yang berpendapat bahawa SARS-CoV-2 dikembangkan di makmal Gain-of-Function. Fauci merasa bimbang tentang penglibatannya, dan secara semula jadi berbohong tentang hal itu, walaupun dengan bukti bahawa NIH-nya membiayai projek Gain-of-Function.

Itu diperdebatkan.

Pertimbangan utama adalah sama ada suntikan eksperimental dibenarkan untuk penyakit dengan kadar kelangsungan hidup 99.9%. Saya untuk vaksin yang dicuba, benar dan diuji (selamat). Saya BUKAN untuk terapi gen eksperimental yang disokong oleh kajian haiwan bencana, yang digunakan pada manusia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Komite Rakyat Israel mengatakan mengenai tembakan Pfizer: Tidak pernah ada vaksin yang membahayakan banyak orang

3. FDA & CDC belum mendedahkan kepada umum lebih dari 20 kesan buruk, termasuk Kematian, yang berkaitan dengan suntikan Covid19, yang dibincangkan dalam pertemuan Oktober 2020, lihat halaman. 16 dokumen. 4.057 kematian akibat suntikan Covid19 dilaporkan oleh Pusat Maklumat Vaksin Nasional pada 5/7/2021, dan sepertiga kematian berlaku dalam 48 jam. 5 doktor terkemuka membincangkan bagaimana Covid jab adalah biowapon

4. Jab mRNA memberikan sintetik, molekul bukan organik (alat perubatan) yang memprogramkan sel anda untuk mensintesis patogen dalam bentuk protein lonjakan yang perlu selalu diperjuangkan oleh sistem imun anda sepanjang hayat anda, menurut pakar seperti Ahli Biologi Molekul & Ahli Imunologi, Profesor Dolores Cahill. Dia menerangkan. Fauci mengesahkan. Dr. Lee Merritt mengesahkan semula.

Yang lain menyebutnya Terapi Maklumat yang meretas perisian kehidupan, menurut ketua saintis Moderna [Mode RNA]. Anda pada dasarnya menjadi GMO. Dr. Sherri Tenpenny memetakan lapan mekanisme yang boleh mengakibatkan kematian akibat tusukan Covid

5. Jab mRNA tidak menghalang anda daripada dijangkiti Covid19 atau menghantarnya. Dr. Steve Hotze menghuraikan. Fauci mengesahkan. Tetapi, kemudian bertentangan dengan dirinya sendiri.

Grafik CDC menggarisbawahi kenyataan itu, membuktikan suntikan ini tidak berkesan dan pasport suntikan sama sekali tidak berguna.

Di AS, lebih daripada 115 juta orang telah menjalani suntikan pada 5/10/21. CDC telah berhenti melaporkan jumlah kes jangkitan Covid setelah vaksinasi, pada 5/1/2021. Angka terlalu memalukan. Kiraan terakhir berjumlah 9.245 jangkitan pasca vaksinasi, mengakibatkan 132 kematian, atau kadar kematian 1.4%. Dengan menggunakan nisbah yang sama, memandangkan jumlah kematian yang paling baru selepas vaksinasi adalah 223, dan diberikan kepada Dr. Definisi kematian Birx yang sangat liberal, kita dapat menganggarkan jumlah jangkitan pasca vaksinasi sekarang sekitar 15,930.

Juga, "vaksinasi" yang tidak sempurna dapat meningkatkan penularan patogen yang sangat berbahaya, menurut artikel NCGI ini. Kajian pada tikus menyimpulkan bahawa protein lonjakan dari "vaksinasi" boleh menyebabkan kerosakan paru-paru

Adakah anda juga tahu bahawa...

6. CDC menaikkan kadar kematian untuk Covid19 - yang tidak terpencil - dengan mengarahkan pengamal perubatan pada 24 Mac, Arahan 2020 untuk menganggap penyebab kematian sebagai Covid19 untuk semua kematian, tidak kira sama ada pesakit diuji positif untuk Covid19 atau jika mereka mempunyai komorbiditi lain, dengan anggapan mereka mungkin dijangkiti, untuk meningkatkan ketakutan. Inilah dokumennya. Doktor secara terbuka menyatakan bahawa mereka ditekan untuk menandakan Covid19 pada sijil kematian. Berikut adalah senarai:

Dr. Dan Erickson

Dr. Scott Jensen

Pengarah Penyakit Berjangkit Kris Ehresmann

Kesalahan CDC ini bertentangan dengan Peraturan Persekutuan, menurut IPAK. Setiap agensi Persekutuan diminta untuk mengemukakan cadangan perubahan rasmi ke Daftar Persekutuan diikuti dengan proses komen dan tinjauan rakan sebaya selama 60 hari sebelum perubahan dapat dilakukan.

Faktanya ialah 60,000 orang Amerika mati setiap minggu, secara konsisten, sebelum dan sesudah ketakutan Covid - lebih banyak data - sementara kematian akibat selesema dan penyakit lain telah merosot. Johns Hopkins PhD, Genevieve Briand, yang penemuannya menghancurkan naratif yang berlaku, disensor oleh rakan sebayanya, kemungkinan besar kerana kedua-dua CDC dan Bill Gates membiayai Johns Hopkins

7. CDC kemudian mengakui bahawa 94% kematian mempunyai keadaan yang mendasari. Ini bermaksud bahawa dari 581.573 kematian yang disebabkan oleh varian influenza yang bertopeng sebagai SARS-CoV-2, hanya 6% yang sebenarnya disebabkan secara langsung oleh Covid19, atau 34.894 kematian. Sekiranya terdapat 32,681,787 kes setakat ini yang menjadikan kadar kematian kes sebenar menjadi 0.106%

8. Oleh itu, kadar survival untuk Covid19 adalah sekitar 99.9%. Apabila menggunakan penduduk negeri sebagai penyebut, kadar kematian lebih rendah, antara 36 hingga 247 kematian per 100,000. Pada 19 Mac 2021, walaupun dengan bilangan doktor dan ujian yang salah, CDC mencapai kadar survival berikut:

Berumur 0-17 99,998%

Berumur 18-49 99.95%

Berumur 50-64 99.4%

Berumur 65+ 91%

9. CDC memasukkan pneumonia, influenza, dan Covid19 ke dalam wabak baru yang disebut PIC untuk meningkatkan kematian Covid19. Statistik CDC untuk minggu 3 Julai 2020 mengesahkan bahawa radang paru-paru dan influenza bergabung dengan Covid untuk meningkatkan kadar kematian. Februari. Laporan 5, 2021 melakukan perkara yang sama. Kekaburan digarisbawahi di halaman hasil carian, di mana hanya "(P&I)" yang disebutkan, tetapi grafik PIC muncul setelah mengklik pautan. Kematian akibat influenza telah menurun dari 61,000 pada tahun 2018 menjadi 22,000 pada tahun 2020, sementara penyelewengan perubatan adalah penyebab utama kematian ketiga di AS

10. Hospital dibayar $ 13,000 untuk setiap kemasukan Covid19, dan $ 39,000 untuk setiap pesakit yang rata-rata memakai ventilator. Lebih banyak bukti doktor dan jururawat mempunyai perintah untuk meletakkan pesakit ventilator yang menguji negatif, dengan berkesan membunuhnya

Adakah anda sedar bahawa...

11. Ujian PCR tidak mengesan zarah SARS-CoV-2, tetapi zarah dari sebilangan besar virus yang mungkin anda dijangkiti pada masa lalu, dan bahawa tuntutan untuk jenayah terhadap kemanusiaan dilancarkan oleh peguam Jerman untuk penipuan ini. Malah Fauci mengakui ujian PCR tidak berjaya. WHO menyokongnya. Dalam dokumen CDC ini, garis panduan ujian menyatakan bahawa negatif dan positif palsu adalah mungkin - halaman 39. Ujian PCR tidak dapat mengesampingkan penyakit yang disebabkan oleh patogen bakteria atau virus lain - halaman 40.

Tetapi yang paling penting, di halaman 42, SARS-CoV-2 tidak pernah terpencil pada awalnya: "Oleh kerana tidak ada isolat virus yang diukur dari 2019-nCoV yang tersedia untuk penggunaan CDC pada saat ujian dikembangkan dan kajian ini dilakukan, ujian yang dirancang untuk mengesan RNA 2019-nCoV diuji dengan stok RNA panjang penuh in vitro yang ditranskrip ".

CDC tidak dapat memberikan sampel SARS-CoV-2, juga makmal Stanford dan Cornell, dan dalam wawancara CNN, Fauci mengatakan bahawa dia tidak akan diuji kerana tidak perlu menguji orang yang tidak simptomatik. Dia menegaskan bahawa orang tanpa gejala tidak pernah menjadi pendorong wabak. Sekali lagi, WHO menyokongnya.

CDC telah bermain bodoh mengenai ambang kitaran 37 hingga 40 yang tinggi yang digunakan untuk ujian PCR COVID yang menghasilkan 85-90% positif palsu. Tetapi, sekarang, ia dengan mudah menerima ambang bawah 28 kitaran untuk ujian pasca-vaksin

Pembangunan besar 8 Jun 2021
Kami baru mengetahui bahawa beberapa sapuan hidung tepu dengan Ethelyn Oxide (EO), bahan kimia yang bersifat karsinogenik dan boleh merosakkan DNA seseorang dan menyebabkan kemandulan. Perkara ini dilaporkan oleh Cassandra S. Dunn, Penyiasat Perubatan Persekutuan yang Disahkan

12. Terdapat tuntutan mahkamah dalam karya tersebut, yang menamakan Anthony Fauci sebagai defendan, antara lain. Berikut adalah senarai separa:

Martin Ackermann, ketua Pasukan Petugas Sains Covid-19 Nasional Swiss dan "mana-mana pihak lain dalam jenayah itu," telah didakwa dengan sengaja dan berjaya menakutkan penduduk sesuai dengan Artikel 258 Kanun Jenayah.
tuntutan mahkamah terhadap CDC diajukan kerana menyimpan maklumat secara haram di bawah FOIA
WHO, bersama pegawai kerajaan dan pengeluar ujian PCR disaman oleh peguam Jerman, Dr. Reiner Fuellmich. Berikut adalah kemas kini, dan bagaimana untuk mengambil bahagian dalam saman tindakan kelas ini
jururawat menuntut CEO hospital untuk Ujian COVID-19 Fabrikasi
Guru California menuntut karena ditekan untuk mendapatkan vaksin eksperimental, siaran pers
Kerajaan Norway menghadapi jenayah terhadap tuntutan kemanusiaan
Kerajaan UK akan menghadapi tuntutan jenayah terhadap kemanusiaan
Orang Israel melancarkan tuntutan jenayah kemanusiaan terhadap Pemerintah mereka sendiri
Kerajaan British Columbia disaman oleh Persatuan Kanada untuk Kemajuan Sains dalam Dasar Awam
Kerajaan Kanada menghadapi pertempuran undang-undang dari peguam Perlembagaan terbaik, Rocco Galati, yang ingin melihat Bill Gates dipenjara
Florida menuntut Kerajaan Persekutuan dan CDC
Doktor Barisan Depan Amerika mencari penggugat dalam tuntutan tindakan kelas untuk mengelakkan FDA mengeluarkan EUA kerana menyuntik kanak-kanak berusia 12-15 tahun dengan suntikan COVID eksperimental
doktor mengaku bersalah atas penipuan biotest
Peguam Hak Asasi Manusia, Leigh Dundas, akan mengejar California kerana cuba memberi vaksin kepada anak-anak tanpa persetujuan ibu bapa. Dan seperti itu dia memaksa Orange County untuk mundur dari pasport vaksin
sebuah firma undang-undang Britain sedang memerangi 'No Jab, No Pay, No Job'
Pegawai Polis Kanada membawa Kerajaan Ontario ke Mahkamah
New Zealand menghadapi cabaran undang-undang mengenai penerimaan suntikan
Semua anggota Parlimen Eropah telah diserahkan dengan notis tanggungjawab. Sebahagian notis berbunyi:
"Lebih jauh lagi, anda mungkin bertanggung jawab secara pribadi untuk mendukung JENAYAH TERHADAP MANUSIA, yang didefinisikan sebagai tindakan yang sengaja dilakukan sebagai bagian dari kebijakan yang meluas atau sistematik, yang ditujukan terhadap orang awam, yang dilakukan untuk memajukan kebijakan negara."

Suit Tindakan Kelas $ 35 Billion untuk Jenayah Terhadap Kemanusiaan diajukan di Mahkamah Agung Kanada
tuntutan Jenayah Terhadap Kemanusiaan diajukan terhadap ‘Kerajaan UK’ dan ‘Penasihat Ilmiah Rasuah’
Dan kita semakin panas. Sekiranya warganegara Israel telah membawa pemerintah mereka ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa untuk Jenayah Terhadap Kemanusiaan, menuduh mereka dipaksa untuk menjalani ujian yang tidak mencukupi, suntikan COVID eksperimental oleh Pfizer, melanggar Kod Nuremberg, maka warganegara mana-mana negeri (Virginia Barat terlintas di fikiran di mana orang muda disuap dengan $ 100 untuk mengambil jab) mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sudah tentu pentadbir universiti yang mewajibkan vaksinasi Covid sebanyak 2.4 juta pelajar memenuhi syarat untuk percubaan Nuremberg. Fail Fauci-Covid19 yang diterbitkan oleh Dr. David E. Martin berada di domain awam.

13. Terapi dan profilaksis untuk coronavirus, seperti Hydroxychloroquine, telah disetujui di laman web WHO, CDC dan NIH.

Tetapi, tiba-tiba pada tahun 2020 mereka dilarang. Kenapa? Kerana, menurut peraturan FDA hanya apabila tidak ada terapi alternatif, vaksin yang belum diuji dapat dibersihkan untuk Kebenaran Penggunaan Kecemasan. Pada tahun 2020, syarikat Kanada, Apotex, memberikan HCQ. Walaupun setelah American Journal of Medicine meluluskan penggunaan HCQ untuk Pesakit Luar, HCQ tidak dapat dijumpai di AS. Kini, doktor meminta agar Ivermectin digunakan sebagai terapi yang selamat. Berikut adalah hasil grafik di India

Doktor di India dan UK bersuara. Kosta Rika menggunakan HCQ secara meluas, sementara Novartis menyumbangkannya ke Mexico. Di India doktor menetapkan kit Ziverdo

57 doktor dan saintis meminta penghentian segera semua "vaksinasi" Covid

Bekas Pfizer VP dan penyelidik saintifik, Dr. Michael Yeadon menyuarakan rasa jijiknya dengan komuniti perubatan

14. Doktor Barisan Depan yang cuba menjelaskan faedah terapi terbukti dibungkam, dan ada yang menggantung lesen mereka. Ringkasan ringkas oleh Dr. Simone Gold, yang juga peguam dan pengasas Front Line Doctors Amerika, mesti ditonton.

Juga, British Medical Journal telah merosot pangkat dan memetik rasuah dan penindasan sains. World Doctors Alliance menyertai perlawanan. Di Australia, Covid Medical Network mewakili profesional perubatan kanan yang menentang pertubuhan tersebut

15. Fauci, pendapatnya berbeza dengan fasa bulan, dan CDC mempunyai topeng flip-flop, permukaan yang tercemar, penyebaran tanpa gejala, ujian, dan baru-baru ini mengakui bahawa kekebalan kawanan dicapai apabila antibodi disebarkan oleh mereka yang mengalahkan penyakit ini (99.9%) tetapi masih mengesyorkan menjauhkan sosial, hanya sekarang dari 6 kaki hingga 3 kaki, menghasilkan peta penguncian ini; sementara UK kini mempromosikan tembakan ke-3 dan penggalak tahunan bagi mereka yang berusia lebih dari 50 tahun.

Sekali lagi, dalam usaha keras untuk menimbulkan rasa takut, pada 7/21 Mei, CDC menyemak semula kriteria bagaimana virus udara ini ditularkan

Bercakap mengenai kekebalan kawanan, WHO mengubah definisi 7 Jun 2020 dari:

"Kekebalan kawanan adalah perlindungan tidak langsung dari penyakit berjangkit yang berlaku ketika populasi kebal baik melalui vaksinasi atau imuniti yang dikembangkan melalui jangkitan sebelumnya"

kepada:

"Kekebalan kawanan, juga dikenal sebagai 'kekebalan penduduk', adalah konsep yang digunakan untuk vaksinasi, di mana populasi dapat dilindungi dari virus tertentu jika ambang vaksinasi dicapai. Kekebalan kawanan dicapai dengan melindungi orang dari virus, bukan dengan mendedahkannya "pada bulan November. 13, 2020.

Tetapi, ia sekali lagi membalikkan kedudukannya pada bulan Disember. 2020, dengan pernyataan tidak senonoh ini:

"Vaksin melatih sistem kekebalan tubuh kita untuk membuat protein yang memerangi penyakit, yang dikenali sebagai 'antibodi', seperti yang akan terjadi ketika kita terdedah kepada penyakit, tetapi - yang paling penting - vaksin berfungsi tanpa membuat kita sakit. Orang yang diberi vaksin dilindungi dari penyakit yang dimaksudkan dan menyebarkan patogen, memecahkan rantai penularan "

Dan mereka terus menggerakkan tiang gol. Percubaan Pfizer memberi amaran kepada lelaki untuk menjauhkan diri dari wanita hamil... tetapi sekarang CDC mendorong wanita hamil untuk mengambil agen biologi eksperimen tanpa pemikiran kedua. Doktor yang berhati-hati tidak membenarkan orang yang diberi vaksin di pejabat mereka untuk melindungi kakitangan wanita mereka

.dan itu..

16. Kecederaan dan kematian akibat jab mRNA terus meningkat. VAERS melaporkan 17,180 kecederaan serius pada 5/7/21. Pada suku pertama 2021 terdapat peningkatan kematian sebanyak 6000% melalui suntikan dari tempoh yang sama tahun lalu. Secara grafik, tusukan itu kelihatan seperti potongan atas yang kaku, untuk memetik peguam Rocco Galati. Dan itu jika, menurut Harvard Study, hanya 1% kejadian berkaitan vaksin yang dilaporkan

17. CDC pada satu masa mengesyorkan DDT untuk penggunaan di rumah, dan menggunakan taktik ketakutan yang sama untuk menjual vaksin untuk H1N1 pada tahun 2009, dan untuk Selsema Babi pada tahun 1976

18. Dokumen membuktikan bahawa media harus menjadi pemain utama dalam membuat gembar-gembur menjelang promosi vaksin, bahawa kertas VACCINATE WITH CONFIDENCE oleh CDC ada, bersama dengan setaraf Inggerisnya, dan bahawa mengangkat kunci - dengan syarat vaksinasi - digunakan sebagai wortel untuk membuat orang menerima tusukan

19. Ahli politik terperangkap di kamera membicarakan teater memakai topeng, dan NCBI, bahagian NIH, menerbitkan makalah mengenai bahaya topeng semasa bersenam. Malah CDC memberi amaran akan bahaya topeng, begitu juga kajian ini mengenai Mask Induced Exhaustion Syndrome MIES

20. CDC memiliki hak paten untuk coronavirus yang dihantar kepada manusia; juga, paten untuk Sistem & Kaedah untuk menguji Covid19 diajukan pada tahun 2015, disahkan di sini, dan kit ujian Covid19 dihantar ke seluruh dunia pada tahun 2018

... atau itu ...

21. INJEKSI Covid19 dikembangkan hanya dalam beberapa jam

22. Syarikat vaksin tidak boleh disaman kerana cedera

23. Bill Gates, yang melaburkan $ 10 Billion untuk vaksin, membanggakan bagaimana dia menyuntik anak-anak dengan organisma yang diubahsuai secara genetik, dan tidak sabar menunggu wabak berikutnya melanda

24. Bill Gates dalam catatan mendorong pasport vaksin. Secara parentetik, pelbagai nama domain untuk "vaccinepassport" diajukan pada tahun 2016 oleh entiti di Milan, Itali, dan ada orang yang tidak dapat mengambil vaksin kerana kontraindikasi perubatan. Pasport vaksin akan mendiskriminasi orang-orang ini ketika mereka berusaha menjalani kehidupan mereka, yang melanggar Akta Orang Kurang Upaya Amerika tahun 1990 (42 Seksyen 12101 A.S.)

25. Bill Gates dalam catatan mendorong suntikan yang tepat untuk menurunkan populasi dunia sebanyak 10% hingga 15%, dan seorang cal di Parliamentl Itali telah dibuat untuk penangkapan dan perbicaraannya di Mahkamah Jenayah Antarabangsa

Akhirnya, adakah anda tahu?

26. Suntikan varian covid harus dipasarkan tanpa ujian keselamatan kepada babi guinea (itulah anda), Fauci mengesahkannya. Selanjutnya, antibodi / antigen terhadap SARS-CoV-2 terdapat dalam air liur, menjadikan penggunaan topeng tidak produktif dalam mencapai kekebalan kawanan. Dan, jika menurut FDA, orang yang mengalahkan Covid (99,9%) didorong untuk menderma darah mereka, mengapa mereka tidak didorong untuk menanggalkan topeng mereka untuk menumpahkan antibodi mereka? Hanya kerana topeng membuat gembar-gembur yang menjual vaksin.

27. CDC, yang sesuai dengan pernyataan seperti:

"Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit (CDC) adalah agensi yang dipercayai oleh orang Amerika dengan kehidupan mereka. Sebagai peneraju global dalam kesihatan awam, CDC adalah agensi promosi, pencegahan, dan kesediaan kesihatan utama negara. Sama ada kita melindungi rakyat Amerika dari ancaman kesihatan awam, meneliti penyakit yang muncul, atau menggerakkan program kesihatan awam dengan rakan domestik dan antarabangsa kita, kita bergantung pada pekerja kita untuk membuat perbezaan yang nyata dalam kesihatan dan kesejahteraan orang di sini dan di sekitar dunia."

membeli dan menjual semula suntikan pada markup, bernilai kira-kira $ 4.6 Billion setiap tahun, dan memiliki lebih daripada 20 paten vaksin - menurut Robert F. Kennedy Jr. - dan disenaraikan di Dun & Bradstreet. Fauci, yang secara peribadi memiliki 1000 paten, tidak mengucapkan sepatah kata pun mengenai kebiasaan gaya hidup berjaga-jaga, seperti senaman biasa dan tabiat pemakanan sihat yang menguatkan sistem imun seseorang. Tetapi, kononnya, dia sangat mementingkan kesihatan anda.

28. Borang persetujuan di hospital menyamarkan vaksin sebagai "biogenik", dan broker darah telah membayar hingga $ 1,000 untuk sampel darah orang Covid19 yang pulih

29. Ini bertentangan dengan kod Nuremberg untuk memaksa vaksinasi pada seseorang, dan persetujuan yang dimaklumkan mengatasi dasar awam. Undang-undang persekutuan melarang majikan dan orang lain menggunakan vaksin di bawah EUA sebagai syarat pekerjaan. Seorang peguam Nevada bersedia untuk berperang. Setiap negeri mempunyai peruntukan unik untuk menolak vaksin atas dasar perubatan, agama atau falsafah

30. Donald Trump, yang mengetuk seorang eksekutif Moderna untuk memimpin pemerintah persekutuan memburu vaksin COVID-19, kegemilangan dalam kenyataan bahawa dia mendorong Warp Speed dan mendesak para penyokongnya untuk mengambil tusukan itu, sementara Biden bersorak bahawa dia memerintahkan 100 juta dos. Bau yang sama berbeza bau

atau itu...

31. Berkali-kali WHO telah menolak pemakaian topeng oleh individu yang sihat, apalagi kanak-kanak

32. Beberapa "simulasi" pandemi diadakan di:

Mei 2018 Clade X oleh Johns Hopkins University
September 2019. Lembaga Pemantauan Kesiapsiagaan Global WHO (dalam simulasi lain yang sepatutnya) termasuk sebagai salah satu petunjuk kemajuannya pembebasan dua patogen maut menjelang September 2020. Lihat ms 39
2018. INSTITUT Bill Gates UNTUK MODEL PENYAKIT mengeluarkan video yang memodelkan wabak bermula di Wuhan, China
Oktober 2019. The Liar, Bill Gates, menaja video Global Pandemic Exercise Event 201. Fauci, tentu saja, duduk di Majlis Kepemimpinan Yayasan Bill & Melinda Gates, yang telah menyumbang lebih dari $ 3.5 juta kepada NIH Fauci
pada 9 Julai 2021, WEF akan menggunakan Cyber Polygon, simulasi serangan terhadap rantaian bekalan infrastruktur korporat dalam masa nyata.
Bank Dunia menyatakan di pg. 1 dari dokumen ini bahawa PROGRAM PERSEDIAAN DAN TANGGUNGJAWAB STRATEGIK COVID-19 akan berakhir pada 31 Mac 2025
33. Jab Pfizer, Moderna dan J&J dikembangkan menggunakan garis sel janin, iaitu sel yang tumbuh di makmal yang berasal dari janin yang digugurkan beberapa dekad yang lalu. Argumen yang digunakan oleh pro-vaxxers adalah bahawa ini bukan sel asli, tetapi keturunan atau pendua dari asalnya. Istilah perubatan berbeza-beza bergantung pada nombor dan organ janin yang digugurkan . Anda berhak untuk menolak sebarang vaksin yang dikembangkan dengan atau mengandungi garis sel janin, berdasarkan kepercayaan agama atau falsafah anda.

34. Lockdown tidak mempengaruhi kadar kematian. Inilah laporan lain. Dan di sini kita dapat melihat bagaimana Covid tidak akan melanggar sempadan selatan Michigan

35. Pada 15-16 Oktober 2019, di Bengkel Jaring Keselamatan Vaksin, sebagai persiapan untuk VACCINATION AGENDA 2030 (ms 3) WHO merekrut Microsoft, Pinterest, Google, YouTube, Facebook dan akademik untuk mengawal naratif rasmi

Pada bulan Mac 2020, Kerajaan Inggeris membincangkan taktik yang akan digunakannya untuk memastikan warganegara mematuhi kehilangan hak dan kebebasan mereka dan ini termasuk -

Menggunakan media untuk meningkatkan rasa ancaman peribadi
Menggunakan media untuk meningkatkan rasa tanggungjawab kepada orang lain
Menggunakan dan mempromosikan persetujuan sosial untuk tingkah laku yang diinginkan
Menggunakan penolakan sosial bagi mereka yang tidak mematuhi
Inilah dokumennya, dan wanita yang pernah disewa NHS untuk bermain-main dengan angka kematian. Tidak ketinggalan zaman, Trudeau membanggakan berapa banyak yang dia bayar kepada media untuk menjual propaganda yang dengan sengaja melaporkan pada bulan April 2021 gelombang ke-4, sementara Menteri Dalam Negeri Jerman menekan ahli epidemiologi untuk menimbulkan ketakutan yang memerlukan penutupan

36. Permainan akhir menunjukkan ID digital yang ditanamkan. Dengarkan Klaus Schwab dalam temu ramah 2012 ini. Covid-19 menjadi pemangkin kepada Great Reset, senario mimpi buruk yang dirancang oleh sosiopat yang tidak terpilih; bukan yang terpilih adalah hadiah.

Pertimbangkan untuk memberi sumbangan dalam usaha ini. Banyak yang perlu kita capai dengan membuat dan membeli iklan

Kami berada di atas sasaran dan tidak lama lagi.

Ulasan boleh dihantar

Paul Adams
10866 Washington Blvd. # 856
Culver City, CA
90232 USA

e-mel: njfm@tutanota.com

Ia dikongsi dengan dunia

Mengelilingi
https://bit.ly/2QNr762
https://tinyurl.com/NJFORME

© Paul Adams. Semua hak terpelihara. Laman web ini tidak dapat dipulihkan.


មិនមានការចាក់ថ្នាំសំរាប់ខ្ញុំទេ

នេះជាការបោះពុម្ពផ្សាយភាសាអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២១ ដែលបកប្រែដោយ Paul Adams ដោយប្រើ LingvaNex

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងគេហទំព័រនេះត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ជាមួយនឹងអង្គហេតុដែលនឹងឈរនៅក្នុងតុលាការ។. ការព្រមព្រៀងដែលមានព័ត៌មានតម្រូវឱ្យមានលំហូរព័ត៌មាន។. ចុចលើផ្នែកដែលមានតំណខ្ពស់ដើម្បីដឹកនាំអ្នកទៅកាន់ប្រភពបឋមដូចជាឯកសារ CDC, WHO, FDA ។.

អ្នកណាដែលព្យាយាមដកហូតគេហទំព័រនេះនឹងត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាជាអ្នកសរសេរកូដនៅណឺរប៊ែក ២.០ សម្រាប់ការធ្វើជាអ្នកសមគំនិតក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ។. នោះរួមបញ្ចូលទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។. មេធាវីកំពុងឈរនៅក្បែរ។.

ខ្ញុំចង់អបអរសាទរអ្នកដោយផ្ទាល់ចំពោះចំនួនការងារដែលមិនគួរឱ្យជឿដែលអ្នកបានបង្ហាញនិងអាចរកបានយ៉ាងខ្លី។. ដើម្បីចងក្រងវាយ៉ាងល្អ ... ហើយត្រង់ទៅចំណុច ... មិនងាយស្រួលទេប៉ុន្តែអ្នកបានទទួលជោគជ័យ x10 ។. ~ Jeff Rense (Rense.com) ។

យើងបានបង្កើតគណៈកម្មការសន្តិភាពជាតិនៅខែតុលាឆ្នាំ ២០១៩ នៅឌូរ៉ានអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាសំឡេងមតិសាធារណៈនិងជាការពិត។ យើងមានសារមន្ទីរ TRUTH និងបណ្ណាល័យភស្តុតាងដែលប្រមូលបានក្នុងរយៈពេល ២៧ ឆ្នាំហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតក្នុងកំឡុងពេលឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំង COVID ១៩ នេះ។ មនុស្សជាតិ។. វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការមានមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធ៖ បង្កើតសាមគ្គីភាពនិងសាមគ្គីភាពនិងទំនាក់ទំនងទាំងនោះជាមួយអ្នកគិតនិងអ្នករៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រហើយយើងសំរេចបានលទ្ធផលនេះហើយទន្ទឹងរងចាំធ្វើការជាមួយអ្នកទៅអនាគត។. ~ Dr. ភីអិម .

ក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់បច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការលើបណ្តឹងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងបន្លាស់វ៉ាក់សាំង Covid ចំនួន ២ ខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកថាការស្រាវជ្រាវនិងការរកឃើញរបស់អ្នកមានភាពត្រឹមត្រូវណាស់។. បន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលការផលិតឯកសារយើងបានទទួលគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងវ៉ាក់សាំងហើយការសិក្សាអំពីសត្វជាបន្តបន្ទាប់ពិតជាគួរឱ្យរន្ធត់ណាស់។. ហើយខ្ញុំមិនមែនជាវេជ្ជបណ្ឌិតឬអ្នកជំនាញទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចអាននិងមានសុភវិនិច្ឆ័យ។. អត្រាមរណភាពសត្វនៅក្នុងការសិក្សាមួយចំនួនគឺលើសពី ៩០% ។. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាមនុស្សទាំងនេះត្រូវបានបញ្ឈប់ឆាប់ៗនេះ។. ខ្ញុំខ្លាចនៅពេលដែលអ្វីៗទាំងអស់នឹងយឺតពេលហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចទទួលខុសត្រូវបានទេ។... ខ្ញុំយល់ស្របនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នក ១០០% ហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងក្នុងការធ្វើឱ្យអន្តរាយដល់សិទ្ធិអតិថិជនរបស់យើង។. ~ J. K .

នេះគឺជាគេហទំព័រដ៏អស្ចារ្យសូមអរគុណ។. ~ សង្គមកាណាដាសម្រាប់ការជឿនលឿនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងគោលនយោបាយសាធារណៈខ្ញុំចង់និយាយអរគុណចំពោះគេហទំព័រដ៏អស្ចារ្យនេះ។. ទោះបីជាខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងហើយបានសំរេចថាវ៉ាក់សាំងនេះមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំទេកូនស្រីពេញវ័យរបស់ខ្ញុំបានចាក់ថ្នាំ Pfizer មួយគ្រាប់រួចហើយ។. បន្ទាប់ពីពាក្យខ្លាំង ៗ ជាមួយនាងខ្ញុំបានអង្វរនាងឱ្យអានគេហទំព័ររបស់អ្នកហើយចាប់ផ្តើមធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯង។. ប្រសិនបើវាមិនមែនសម្រាប់អ្នកទេខ្ញុំនឹងបាត់បង់អ្វីដែលត្រូវធ្វើព្រោះការងាររបស់អ្នកអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតនាង។. សូមអរគុណចំពោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកបានធ្វើ។. ~ អិមអិម .

យើងបានបង្កើតគណៈកម្មការសន្តិភាពជាតិនៅខែតុលាឆ្នាំ ២០១៩ នៅឌូរ៉ានអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាសំឡេងមតិសាធារណៈនិងជាការពិត។ យើងមានសារមន្ទីរ TRUTH និងបណ្ណាល័យភស្តុតាងដែលប្រមូលបានក្នុងរយៈពេល ២៧ ឆ្នាំហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតក្នុងកំឡុងពេលឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំង COVID ១៩ នេះ។ មនុស្សជាតិ។. វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការមានមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធ៖ បង្កើតសាមគ្គីភាពនិងសាមគ្គីភាពនិងទំនាក់ទំនងទាំងនោះជាមួយអ្នកគិតនិងអ្នករៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រហើយយើងសំរេចបានលទ្ធផលនេះហើយទន្ទឹងរងចាំធ្វើការជាមួយអ្នកទៅអនាគត។. ~ Dr. ភីអិម .

គេហទំព័រល្អសូមអរគុណ។. ខ្ញុំបាននិយាយអំពីវានៅលើកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំ។. បាន heard អំពីវាជាលើកដំបូងពីអ្នកទូរស័ព្ទចូលនៅលើ InfoWars ។. ~ ព័ត៌មានដែលមានអាវុធ។.

តើអ្នកដឹងទេ??

១ ។. រដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឪសថមិនបានអនុម័តការព្យាបាលហ្សែន Moderna ឬ Pfizer mRNA ដែលពួកគេហៅថា“ វ៉ាក់សាំង” ។. វាគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេប៉ុណ្ណោះ។. Fauci បញ្ជាក់។. វេជ្ជបណ្ឌិត ១៩ នាក់បានព្រមានពិភពលោកអំពីគ្រោះថ្នាក់។. AstraZeneca កំពុងត្រូវបានទម្លាក់ដោយប្រទេសចំនួន ២៤ និងដោយ Ontario គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១១/២១ ខែឧសភា។. ចនសុននិងចនសុនដែលជាវ៉ិចទ័រវីរុស (១) "ចាក់" ដែលត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់បន្ទាន់នៅខែកុម្ភៈ។. ២៧, ២០២១ ត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយរដ្ឋមួយចំនួនដោយសារតែការបង្កើតកំណកឈាម។. CDC បានបញ្ជាក់។. ប៉ុន្តែការចែកចាយបានបន្តបន្ទាប់ពីការផ្អាករយៈពេល ១០ ថ្ងៃ។. CDC ក៏បញ្ជាក់ផងដែរ (២) Pfizer & Moderna jabs គឺជាវ៉ាក់សាំងដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងបារនិងវីដេអូដែលមានការរុករកជាជំហាន ៗ នៃគេហទំព័រ VAERS ។. គ្រឿងផ្សំ SM-102 ដែលមិនត្រូវបានណែនាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មនុស្សឬពេទ្យសត្វគួរតែនាំយុទ្ធនាការចាបទាំងមូលទៅរកការឈប់សំចត។.

សូម្បីតែ NIH ដែលមានកិត្យានុភាពបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា៖

ចម្លើយ៖“ ការយល់ដឹងរបស់អ្នកជំងឺគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការបំពេញតាមក្រមសីលធម៌វេជ្ជសាស្រ្តនៃការយល់ព្រមដែលបានជូនដំណឹងនៅក្នុងការរចនាការសិក្សា” ។

និង។

ខ។ វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបន្សាបអង្គបដិប្រាណអាចធ្វើឱ្យអ្នកទទួលវ៉ាក់សាំងមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាងប្រសិនបើពួកគេមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង។."។

រូបថតអេក្រង់។

ប៉ុន្តែបញ្ជាឱ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅស្ងៀម។..
បន្តជាមួយនិទានកថាដែលបែកខ្ញែកស៊ីឌីស៊ីចែងមួយផ្នែក៖ ។

“ នៅតាមទីសាធារណៈប្រជាជនដែលទទួលថ្នាំបង្ការពេញលេញគួរតែបន្តធ្វើតាមការណែនាំដើម្បីការពារខ្លួននិងអ្នកដទៃរួមទាំងពាក់របាំងមុខសមល្អការឃ្លាតឆ្ងាយរាងកាយ (យ៉ាងហោចណាស់ ៦ ហ្វីត) ជៀសវាងហ្វូងមនុស្សជៀសវាងកន្លែងដែលមានខ្យល់ចេញចូលមិនល្អគ្របដណ្តប់ក្អកនិងកណ្តាស់លាងដៃ។ ជាញឹកញាប់និងធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំនៅកន្លែងធ្វើការឬសាលារៀន។. អ្នកដែលទទួលថ្នាំបង្ការពេញលេញគួរតែនៅតែឃ្លាំមើលរោគសញ្ញានៃ COVID-19 ជាពិសេសបន្ទាប់ពីការប៉ះពាល់ជាមួយនរណាម្នាក់ដែលមានការសង្ស័យឬបញ្ជាក់ COVID-19 ។."។

ហើយនៅក្នុងទំព័រតែមួយ (មិនតិចទេ) បន្ថែម៖ ។

វ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងរោគសញ្ញានិង COVID-19 ។."។

២ ។. ការសាកល្បងព្យាបាលនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ ២០២៣ មានក្រុមហ៊ុនវ៉ាក់សាំងចំនួន ១២ កំពុងបង្កើនទីផ្សាររបស់ពួកគេ។. ព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីស្តីពីរោគសញ្ញាបន្តពូជក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងកំពុងលេចឡើង។

ចំពោះគោលបំណងនៃការបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្ថបទនេះដែលបានផ្តល់ឱ្យថាវីរុសមិនត្រូវបានដាច់ឆ្ងាយទេហើយរោគសញ្ញានេះធ្វើត្រាប់តាមជំងឺផ្តាសាយ Covid19 ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបំរែបំរួលជំងឺផ្តាសាយ។. ហើយមែនហើយមនុស្សអាចស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្តាសាយឬផ្តាសាយធម្មតា។. តាមពិតសួតរបស់អ្នកជំងឺផ្តាសាយអាចខូចខាតច្រើនជាងអ្នកជំងឺ Covid ។. ហើយការកកឈាមក៏កើតមានជាទូទៅចំពោះអ្នកជំងឺផ្តាសាយដែរ។

អ្នកខ្លះនឹងប្រកែកថា SARS-CoV-2 ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ Gain-of-Function ។. ហ្វូកូស៊ីត្រូវបានគេដុតអំពីការចូលរួមរបស់គាត់ហើយកុហកអំពីវាសូម្បីតែភស្តុតាងដែលថា NIH របស់គាត់បានផ្តល់មូលនិធិដល់គម្រោង Gain-of-Function ។.

នោះគឺជាម៉ូតូ។.

ការពិចារណាបឋមគឺថាតើការចាក់បញ្ចូលពិសោធន៍ត្រូវបានធានាសម្រាប់ជំងឺដែលមានអត្រារស់រាន ៩៩,៩% ។. ខ្ញុំសម្រាប់វ៉ាក់សាំងដែលបានសាកល្បងពិតនិងសាកល្បង (មានសុវត្ថិភាព) ។. ខ្ញុំមិនមែនសម្រាប់ការព្យាបាលហ្សែនពិសោធន៍ដែលគាំទ្រដោយការសិក្សាអំពីសត្វដែលមានគ្រោះមហន្តរាយដែលត្រូវបានប្រើលើមនុស្សជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ។. ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយអំពីការបាញ់ Pfizer ថា៖ មិនដែលមានវ៉ាក់សាំងណាដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សជាច្រើនទេ។

៣ ។. រដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឪសថអាមេរិកមិនបានបង្ហាញជាសាធារណៈអំពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានចំនួន ២០ រួមមានការស្លាប់ទាក់ទងនឹងការចាក់ថ្នាំ Covid19 ដែលត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខែតុលាឆ្នាំ ២០២០ សូមមើល pg ។. ឯកសារចំនួន ១៦ ។. ការស្លាប់ចំនួន ៤.០៥៧ នាក់ពីការចាក់ថ្នាំ Covid19 ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានវ៉ាក់សាំងជាតិនៅថ្ងៃទី ៥/៧/២០២១ ហើយមួយភាគបីនៃការស្លាប់បានកើតឡើងក្នុងរយៈពេល ៤៨ ម៉ោង។. វេជ្ជបណ្ឌិតលេចធ្លោ ៥ រូបពិភាក្សាអំពីរបៀបដែល Covid jab គឺជាជីវឧស្ម័ន។

៤ ។. mRNA jab ផ្តល់នូវសំយោគ។, ម៉ូលេគុលសរីរាង្គ។ (ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្ត។) កម្មវិធីនោះធ្វើឱ្យកោសិការបស់អ្នកសំយោគធាតុបង្កជំងឺក្នុងទម្រង់ជាប្រូតេអ៊ីនដែលប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកនឹងត្រូវប្រយុទ្ធប្រឆាំងអស់មួយជីវិត។, នេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញដូចជាជីវវិទូម៉ូលេគុលនិងស៊ាំ។, សាស្រ្តាចារ្យ Dolores Cahill ។. នាងពន្យល់។. Fauci បញ្ជាក់។. លោកបណ្ឌិត. លោក Lee Merritt បញ្ជាក់ឡើងវិញ។.

អ្នកផ្សេងទៀតហៅវាថាការព្យាបាលដោយព័ត៌មានដែល hack កម្មវិធីនៃជីវិតនេះបើយោងតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ [Mode RNA] របស់ Moderna ។. អ្នកក្លាយជា GMO ។ លោកបណ្ឌិត. Sherri Tenpenny បានគូសផែនទីនូវយន្តការចំនួន ៨ ដែលអាចបណ្តាលឱ្យស្លាប់ដោយសត្វចចក Covid ។

៥ ។. jab mRNA មិនរារាំងអ្នកមិនឱ្យចុះកិច្ចសន្យា Covid19 ឬពីការបញ្ជូនវាទេ។. លោកបណ្ឌិត. លោក Steve Hotze បានពន្យល់។. Fauci បញ្ជាក់។. ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកបន្តផ្ទុយពីខ្លួនឯង។.

ក្រាហ្វ CDC គូសបញ្ជាក់ថាការពិតដែលបង្ហាញថាការចាក់ថ្នាំទាំងនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពហើយលិខិតឆ្លងដែនចាក់គឺគ្មានប្រយោជន៍ទាល់តែសោះ។.

នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សជាង ១១៥ លាននាក់ត្រូវបានចាក់ថ្នាំដូចនៅថ្ងៃទី ៥/១០/២១ ។. CDC បានបញ្ឈប់ការរាយការណ៍អំពីចំនួនករណីឆ្លង Covid បន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងគិតត្រឹមថ្ងៃទី ៥/១/២០២១ ។. លេខគឺគួរឱ្យអាម៉ាស់ណាស់។. ការរាប់ចុងក្រោយមានចំនួន ៩.២៤៥ នាក់នៃការឆ្លងក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលបណ្តាលឱ្យមានមនុស្សស្លាប់ ១៣២ នាក់ឬអត្រាមរណភាព ១,៤% ។. ដោយប្រើសមាមាត្រដូចគ្នាដែលបានផ្តល់ឱ្យថាចំនួនអ្នកស្លាប់ក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំងមានចំនួន ២២៣ នាក់ហើយបានផ្តល់ឱ្យលោកបណ្ឌិត។. និយមន័យសេរីនិយមនៃមរណភាពយើងអាចប៉ាន់ស្មានចំនួននៃការឆ្លងក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំងបច្ចុប្បន្នមានប្រហែល ១៥.៩៣០ ។.

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា“ ការចាក់វ៉ាក់សាំង” ដែលមិនល្អឥតខ្ចោះអាចជួយបង្កើនការឆ្លងនៃធាតុបង្កជំងឺដែលកាចសាហាវនេះបើយោងតាមអត្ថបទរបស់ NCGI ។. ការសិក្សាលើសត្វកណ្តុរសន្និដ្ឋានថាប្រូតេអ៊ីនដែលហៀរចេញពី“ ការចាក់វ៉ាក់សាំង” អាចបណ្តាលឱ្យខូចខាតសួត។

តើអ្នកដឹងទេ?...

៦ ។. CDC បានបំប៉ោងអត្រាមរណភាពសម្រាប់ Covid19 - ដែលមិនដាច់ឆ្ងាយ - ដោយណែនាំអ្នកអនុវត្តវេជ្ជសាស្ត្រនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា។, សេចក្តីណែនាំឆ្នាំ ២០២០ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការស្លាប់ដូចជា Covid19 សម្រាប់ការស្លាប់ទាំងអស់។, ដោយមិនគិតថាតើអ្នកជំងឺបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានចំពោះ Covid19 ឬប្រសិនបើពួកគេមានបញ្ហាផ្សេងទៀត។, តាមការសន្មតថាពួកគេអាចឆ្លងបាន។, ដើម្បីបង្កើនការភ័យខ្លាច។. នេះគឺជាឯកសារ។. ក្រុមគ្រូពេទ្យបានបញ្ជាក់ជាសាធារណៈថាពួកគេកំពុងត្រូវបានគេបង្ខំឱ្យសម្គាល់ Covid19 លើវិញ្ញាបនប័ត្រមរណភាព។. នេះគឺជាបញ្ជី៖ ។

លោកបណ្ឌិត. លោក Dan Erickson ។

លោកបណ្ឌិត. លោក Scott Jensen ។

នាយកជំងឺឆ្លង Kris Ehresmann ។

ការធ្វើខុសនេះដោយស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ីផ្ទុយនឹងបទប្បញ្ញត្តិសហព័ន្ធយោងតាមអាយភីអា។ ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធនីមួយៗតម្រូវឱ្យដាក់សំណើផ្លាស់ប្តូរជាផ្លូវការទៅការចុះឈ្មោះសហព័ន្ធអមដោយដំណើរការផ្តល់យោបល់ជាសាធារណៈរយៈពេល ៦០ ថ្ងៃនិងដំណើរការពិនិត្យឡើងវិញមុនពេលមានការផ្លាស់ប្តូរ។.

ការពិតគឺថាជនជាតិអាមេរិក ៦០.០០០ នាក់បានស្លាប់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ជាប់លាប់មុននិងក្រោយការភ័យខ្លាច Covid - ទិន្នន័យបន្ថែមទៀត - ខណៈពេលដែលការស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្តាសាយនិងជំងឺដទៃទៀតបានធ្លាក់ចុះ។. បណ្ឌិត Johns Hopkins PhD, Genevieve Briand ដែលការរកឃើញរបស់គាត់បានបំបែកការនិទានកថាទូទៅត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយមិត្តភក្តិរបស់នាងដែលទំនងជាដោយសារតែទាំងមូលនិធិ CDC និង Bill Gates Johns Hopkins ។

៧ ។. CDC ក្រោយមកបានសារភាពថា ៩៤% នៃការស្លាប់មានលក្ខខណ្ឌមូលដ្ឋាន។. នោះមានន័យថាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ចំនួន ៥៨១.៥៧៣ នាក់ដែលត្រូវបានគេសន្មតថាជាវីរុសផ្តាសាយដែលត្រូវបានបិទបាំងដូចជា SARS-CoV-2 មានតែ ៦% ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានបង្កឡើងដោយផ្ទាល់ដោយ Covid19 ឬ ៣៤.៨៩៤ នាក់។. ប្រសិនបើមានករណីចំនួន ៣២.៦៨១.៧៨៧ ករណីដែលនាំមកនូវអត្រាមរណភាពករណីពិតដល់ ០,១០៦% ។

៨ ។. ដូច្នេះអត្រានៃការរស់រានមានជីវិតសម្រាប់ Covid19 គឺប្រហែល ៩៩,៩% ។. នៅពេលប្រើប្រជាជនរដ្ឋជាភាគបែងអត្រាមរណភាពកាន់តែទាបដែលមានចាប់ពី ៣៦ ដល់ ២៤៧ នាក់ស្លាប់ក្នុង ១០០.០០០ នាក់។. នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនាឆ្នាំ ២០២១ ទោះបីមានលេខដែលត្រូវបានគេណែនាំនិងការធ្វើតេស្តខុសក៏ដោយ CDC បានឈានដល់អត្រារស់រានមានជីវិតដូចខាងក្រោមៈ

អាយុ ០-១៧ ៩៩,៩៩៨% ។

អាយុ ១៨-៤៩ ៩៩,៩៥% ។

អាយុ ៥០-៦៤ ៩៩,៤% ។

អាយុ ៦៥+ ៩១% ។

៩ ។. CDC បានឆ្លងជំងឺរលាកសួតគ្រុនផ្តាសាយនិង Covid19 ទៅជាជំងឺរាតត្បាតថ្មីមួយដែលគេហៅថា PIC ដើម្បីបំប៉ោងការស្លាប់ Covid19 ។. ស្ថិតិ CDC សម្រាប់សប្តាហ៍ទី ៣ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២០ បញ្ជាក់ថារោគរលាកសួតនិងជំងឺផ្តាសាយផ្សំជាមួយ Covid ដើម្បីបំប៉ោងអត្រាមរណភាព។. កុម្ភៈ. ៥, ២០២១ ធ្វើដូចគ្នា។. obfuscation ត្រូវបានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងទំព័រលទ្ធផលនៃការស្វែងរកដែលមានតែ "(P&I)" ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានលើកឡើងប៉ុន្តែក្រាហ្វិច PIC លេចឡើងនៅពេលចុចលើតំណភ្ជាប់។. ការស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្តាសាយបានធ្លាក់ចុះពី ៦១.០០០ នាក់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ មក ២២.០០០ នាក់ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ខណៈដែលការព្យាបាលមិនត្រឹមត្រូវគឺជាបុព្វហេតុទី ៣ នៃការស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

១០ ។. មន្ទីរពេទ្យត្រូវបានបង់ ១៣,០០០ ដុល្លារសម្រាប់រាល់ការចូលរៀន Covid19 និង ៣៩,០០០ ដុល្លារសម្រាប់អ្នកជំងឺគ្រប់រូបដែលដាក់នៅលើបំពង់ខ្យល់ជាមធ្យម។. វេជ្ជបណ្ឌិតនិងគិលានុបដ្ឋាយិកាដែលមានភស្តុតាងបន្ថែមទៀតមានបញ្ជាឱ្យដាក់អ្នកជំងឺដែលមានខ្យល់ចេញចូលដែលបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានសម្លាប់ពួកគេប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

តើអ្នកដឹងទេ?...

១១ ។. ការធ្វើតេស្ត PCR មិនបានរកឃើញភាគល្អិត SARS-CoV-2 ទេប៉ុន្តែភាគល្អិតពីវីរុសមួយចំនួនដែលអ្នកអាចនឹងចុះកិច្ចសន្យានាពេលកន្លងមកហើយថាបណ្តឹងពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិកំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមេធាវីអាឡឺម៉ង់ចំពោះការក្លែងបន្លំនេះ។. សូម្បីតែ Fauci ក៏ទទួលស្គាល់ថាការធ្វើតេស្ត PCR មិនដំណើរការទេ។. អង្គការសុខភាពពិភពលោកគាំទ្រគាត់។. នៅក្នុងឯកសារ CDC នេះគោលការណ៍ណែនាំនៃការធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ថាភាពអវិជ្ជមាននិងវិជ្ជមានមិនពិតអាចធ្វើទៅបាន - ទំព័រ ៣៩ ។. ការធ្វើតេស្ត PCR មិនអាចបដិសេធនូវជំងឺដែលបណ្តាលមកពីភ្នាក់ងារបង្ករោគដោយបាក់តេរីឬវីរុសដទៃទៀត - ទំព័រ ៤០ ។.

ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុត។, ទំព័រ ៤២ ។, SARS-CoV-2 មិនដែលដាច់ឆ្ងាយពីគេឡើយ៖“ ដោយសារគ្មានវីរុសដែលមានបរិមាណដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៃឆ្នាំ ២០១៩-nCoV អាចប្រើបានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ CDC នៅពេលដែលការធ្វើតេស្តត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយការសិក្សានេះត្រូវបានធ្វើឡើង។, ការអះអាងដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការរកឃើញ RNA ឆ្នាំ ២០១៩-nCoV ត្រូវបានសាកល្បងជាមួយនឹងស្តុកដែលមានលក្ខណៈពិសេសនៃ RNA ដែលមានប្រវែងពេញ។.

ទាំង CDC មិនអាចផ្តល់គំរូនៃមន្ទីរពិសោធន៍ SARS-CoV-2 និងមន្ទីរពិសោធន៍ Stanford និង Cornell បានទេហើយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់ទូរទស្សន៍ CNN លោក Fauci បាននិយាយថាគាត់មិនត្រូវបានគេធ្វើតេស្តទេព្រោះមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តមនុស្ស asymptomatic ទេ។. លោកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាមនុស្ស asymptomatic មិនដែលជាកម្លាំងជំរុញនៃជំងឺរាតត្បាតទេ។. ជាថ្មីម្តងទៀតអង្គការសុខភាពពិភពលោកគាំទ្រគាត់។.

ពាមយានណាន់ ៨ មិថុនា ២០២១
Kami baru mengetahui bahawa beberapa sapuan hideung tepu dengan Ethelyn Oxide (EO), Bahan kimia yang bersifat karsinogenik dan boleh merosakkan DNA seseorang dan menyebabkan kemandulan ។ Perkara ini dilaporkan oleh Cassandra S. Dunn, Penyiasat Perubatan Persekutuan yang Disahkan

ស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ីបានលេងសើចអំពីកម្រិតវដ្តខ្ពស់ពី ៣៧ ទៅ ៤០ ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត COVID PCR ដែលផ្តល់នូវលទ្ធផលមិនពិត ៨៥-៩០% ។. ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាទទួលយកកម្រិតទាបនៃវដ្ត ២៨ សម្រាប់ការធ្វើតេស្តក្រោយវ៉ាក់សាំង។

១២ ។. មានបណ្តឹងនៅក្នុងការងារដោយដាក់ឈ្មោះ Anthony Fauci ថាជាចុងចោទក្នុងចំណោមអ្នកដទៃទៀត។. នេះជាបញ្ជីមួយផ្នែក៖ ។

លោក Martin Ackermann ប្រធានក្រុមការងារវិទ្យាសាស្ត្រជាតិស្វីស Covid-19 និង“ ភាគីផ្សេងទៀតនៃឧក្រិដ្ឋកម្ម” ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបំភ័យប្រជាជនដោយចេតនានិងជោគជ័យស្របតាមមាត្រា ២៥៨ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។.
បណ្តឹងប្រឆាំងនឹង CDC ត្រូវបានប្តឹងពីបទដកហូតព័ត៌មានខុសច្បាប់ក្រោម FOIA ។
អង្គការសុខភាពពិភពលោករួមជាមួយមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកផលិតតេស្ត PCR កំពុងត្រូវបានប្តឹងដោយមេធាវីអាឡឺម៉ង់គឺលោកបណ្ឌិត។. Reiner Fuellmich ។. នេះគឺជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងរបៀបចូលរួមក្នុងឈុតសកម្មភាពថ្នាក់នេះ។
គិលានុបដ្ឋាយិកាកំពុងប្តឹងនាយកប្រតិបត្តិមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ការធ្វើតេស្តក្រណាត់ COVID-19 ។
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គ្រូបង្រៀននៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកំពុងប្តឹងពីបទដាក់សម្ពាធដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំងពិសោធន៍។

រដ្ឋាភិបាលន័រវែសកំពុងប្រឈមនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងបណ្តឹងមនុស្សជាតិ។
រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសនឹងប្រឈមមុខនឹងបណ្តឹងពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ។
អ៊ីស្រាអែលកំពុងបើកបណ្តឹងប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេ។
រដ្ឋាភិបាលនៃចក្រភពអង់គ្លេសកូឡុំបៀកំពុងត្រូវបានប្តឹងដោយសង្គមកាណាដាសម្រាប់ការជឿនលឿនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងគោលនយោបាយសាធារណៈ។
រដ្ឋាភិបាលកាណាដាកំពុងប្រឈមមុខនឹងការប្រយុទ្ធតាមផ្លូវច្បាប់ពីមេធាវីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏ឆ្នើមគឺលោក Rocco Galati ដែលចង់ឃើញលោក Bill Gates ជាប់ពន្ធនាគារ។
រដ្ឋផ្លរីដាកំពុងប្តឹងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិង CDC ។
ក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខរបស់អាមេរិកកំពុងស្វែងរកដើមបណ្តឹងនៅក្នុងឈុតសកម្មភាពថ្នាក់ដើម្បីការពារ FDA ពីការចេញ EUA សម្រាប់ការចាក់បញ្ចូលកុមារអាយុ ១២-១៥ ឆ្នាំជាមួយនឹងការចាក់ថ្នាំ COVID ។
គ្រូពេទ្យសារភាពកំហុសចំពោះការក្លែងបន្លំជីវឧស្ម័ន។
មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សលោក Leigh Dundas នឹងទៅបន្ទាប់ពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាពីបទព្យាយាមចាក់វ៉ាក់សាំងកុមារដោយគ្មានការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយ។. ហើយដូចគ្នានឹងនាងបានបង្ខំឱ្យ Orange County ដកខ្លួនចេញពីលិខិតឆ្លងដែនវ៉ាក់សាំង។
ក្រុមហ៊ុនច្បាប់អង់គ្លេសកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង“ No Jab, No Pay, No Job” ។
មន្រ្តីប៉ូលីសកាណាដាកំពុងនាំរដ្ឋាភិបាល Ontario ទៅតុលាការ។
នូវែលសេឡង់កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់លើភាពអាចទទួលយកបាននៃការចាក់។
សមាជិកទាំងអស់នៃសភាអ៊ឺរ៉ុបត្រូវបានទទួលការជូនដំណឹងអំពីការទទួលខុសត្រូវ។. ផ្នែកនៃសេចក្តីជូនដំណឹងអាន៖ ។
លើសពីនេះទៀតអ្នកអាចត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ចំពោះការគាំទ្រ ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ ដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាសកម្មភាពដែលត្រូវបានប្តេជ្ញាចិត្តជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយរីករាលដាលឬជាប្រព័ន្ធដែលដឹកនាំប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋ។."។

ឈុតសកម្មភាពថ្នាក់ ៣៥ ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិត្រូវបានដាក់នៅតុលាការកំពូលនៃប្រទេសកាណាដា។
បណ្តឹងប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិត្រូវបានប្តឹងប្រឆាំងនឹង“ រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេស” និង“ ទីប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រពុករលួយ” ។
ហើយយើងទើបតែក្តៅ។. ប្រសិនបើពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលបាននាំរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ។, ដោយចោទប្រកាន់ថាពួកគេកំពុងត្រូវបានបង្ខំឱ្យធ្វើតេស្តមិនគ្រប់គ្រាន់។, ការចាក់ថ្នាំ COVID ដោយ Pfizer ។, ក្នុងការផ្ទុយនឹងក្រមនីរ័រប៊ែក។, បន្ទាប់មកពលរដ្ឋនៃរដ្ឋណាមួយ។ (រដ្ឋ West Virginia នឹកឃើញដល់កន្លែងដែលមនុស្សវ័យក្មេងត្រូវបានសូកប៉ាន់ ១០០ ដុល្លារដើម្បីយកចាប។) មានសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចដូចគ្នា។. ប្រាកដណាស់អ្នកគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យដែលតម្រូវឱ្យចាក់វ៉ាក់សាំង Covid របស់និស្សិតចំនួន ២,៤ លាននាក់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការសាកល្បង Nuremberg ។. ឯកសារ Fauci-Covid19 បោះពុម្ពផ្សាយដោយ Dr. ដេវីដអ៊ីម៉ាទីនស្ថិតនៅក្នុងដែនសាធារណៈ។.

១៣ ។. ការព្យាបាលនិងប្រូសេស្តេរ៉ូលសម្រាប់ជំងឺសរសៃឈាមដូចជាអ៊ីដ្រូហ្សូក្លូរ៉ូគីនត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកស៊ីឌីស៊ីនិងអិនអេ។.

ប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះនៅឆ្នាំ ២០២០ ពួកគេត្រូវបានហាមឃាត់។. ហេតុអ្វី។? ដោយសារតែយោងទៅតាមច្បាប់របស់ FDA តែនៅពេលដែលគ្មានការព្យាបាលជំនួសអាចចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមិនអាចព្យាបាលបានសម្រាប់ការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់បន្ទាន់។. នៅឆ្នាំ ២០២០ ក្រុមហ៊ុនកាណាដា Apotex បានអោយ HCQ ទៅឆ្ងាយ។. សូម្បីតែបន្ទាប់ពីទិនានុប្បវត្តិវេជ្ជសាស្ត្រអាមេរិចបានយល់ព្រមប្រើប្រាស់អេជស៊ីអេសសម្រាប់អ្នកជំងឺក្រៅក៏ដោយក៏អេជស៊ីអេចមិនមានកន្លែងណាត្រូវបានរកឃើញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេ។ ឥឡូវនេះគ្រូពេទ្យកំពុងអង្វរថាអ៊ីវែរទីនត្រូវបានប្រើជាការព្យាបាលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។. នេះគឺជាលទ្ធផលក្រាហ្វិចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា។

គ្រូពេទ្យនៅឥណ្ឌានិងអង់គ្លេសនិយាយចេញមក។. កូស្តារីកាប្រើ HCQ យ៉ាងទូលំទូលាយខណៈពេលដែល Novartis បរិច្ចាគវាទៅម៉ិកស៊ិក។. នៅប្រទេសឥណ្ឌាវេជ្ជបណ្ឌិតកំពុងចេញវេជ្ជបញ្ជាអោយប្រើថ្នាំ Ziverdo ។

វេជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន ៥៧ នាក់បានអំពាវនាវឱ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវរាល់ការចាក់វ៉ាក់សាំង Covid ។

អតីត Pfizer VP និងអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រលោកបណ្ឌិត។. Michael Yeadon សម្តែងការស្អប់ខ្ពើមចំពោះសហគមន៍វេជ្ជសាស្ត្រ។

១៤ ។. គ្រូពេទ្យជួរមុខដែលព្យាយាមពន្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការព្យាបាលដែលត្រូវបានបង្ហាញកំពុងត្រូវបានបំបិទមាត់ហើយអ្នកខ្លះត្រូវបានបញ្ឈប់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ពួកគេ។. សេចក្តីសង្ខេបសង្ខេបដោយវេជ្ជបណ្ឌិត។. Simone Gold ដែលជាមេធាវីនិងជាស្ថាបនិកនៃវេជ្ជបណ្ឌិតជួរមុខរបស់អាមេរិកគឺជាអ្នកដែលត្រូវមើល។.

ទិនានុប្បវត្តិវេជ្ជសាស្រ្តអង់គ្លេសបានបំបែកឋានៈហើយកំពុងលើកឡើងពីអំពើពុករលួយនិងការបង្ក្រាបវិទ្យាសាស្ត្រ។. សម្ព័ន្ធវេជ្ជបណ្ឌិតពិភពលោកចូលរួមក្នុងការតស៊ូ។. នៅប្រទេសអូស្រ្តាលីបណ្តាញវេជ្ជសាស្ត្រ Covid តំណាងឱ្យអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់ដែលប្រឆាំងនឹងគ្រឹះស្ថាននេះ។

១៥ ។. ហ្វូកូ។, ដែលមានមតិខុសគ្នាទៅតាមដំណាក់កាលនៃព្រះច័ន្ទ។, ហើយស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ីបានបកលើរបាំង។, ផ្ទៃកខ្វក់។, ការរីករាលដាល ដោយគ្មានរោគសញ្ញា ។, ការធ្វើតេស្ត។, ហើយទើបតែបានទទួលស្គាល់ថាភាពស៊ាំរបស់ហ្វូងត្រូវបានសម្រេចនៅពេលដែលអង្គបដិប្រាណត្រូវបានរីករាលដាលដោយអ្នកដែលវាយជំងឺនេះ។ (៩៩,៩% ។) ប៉ុន្តែនៅតែផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីសង្គម។, តែឥឡូវពី ៦ ហ្វីតដល់ ៣ ហ្វីត។, ជាលទ្ធផលនៅក្នុងផែនទីចាក់សោនេះ។; ខណៈពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងផ្សព្វផ្សាយការលោតផ្លោះលើកទី ៣ និងការចាក់ថ្នាំបង្ការប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុលើសពី ៥០ ឆ្នាំ។.

ជាថ្មីម្តងទៀតនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីជំរុញឱ្យមានការភ័យខ្លាចនៅថ្ងៃទី 7/21 ខែឧសភា CDC បានកែសម្រួលលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួនអំពីរបៀបដែលវីរុសខ្យល់នេះត្រូវបានចម្លង។

និយាយអំពីអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានផ្លាស់ប្តូរនិយមន័យរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី ៧ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ ពី៖

អភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ហ្វូងគឺជាការការពារដោយប្រយោលពីជំងឺឆ្លងដែលកើតឡើងនៅពេលដែលប្រជាជនមានភាពស៊ាំតាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំងឬភាពស៊ាំដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈការឆ្លងពីមុន។

ទៅ: ។

អភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ហ្វូងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា“ អភ័យឯកសិទ្ធិប្រជាជន” គឺជាគំនិតមួយដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលក្នុងនោះប្រជាជនអាចត្រូវបានការពារពីវីរុសជាក់លាក់ប្រសិនបើកម្រិតនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវបានឈានដល់។. អភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ហ្វូងត្រូវបានសម្រេចដោយការការពារមនុស្សពីវីរុសមិនមែនដោយបង្ហាញវាដល់វាទេ” នៅក្នុងខែវិច្ឆិកា។. ១៣, ២០២០ ។.

ប៉ុន្តែវាបានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរបស់ខ្លួនម្តងទៀតនៅខែធ្នូ។. ឆ្នាំ ២០២០ ជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនពិតនេះ៖

វ៉ាក់សាំងបណ្តុះបណ្តាលប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់យើងដើម្បីបង្កើតប្រូតេអ៊ីនដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា“ អង្គបដិប្រាណ” ដូចដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលយើងប្រឈមនឹងជំងឺ